Afdelingen & Specialismen

Uw afspraak

Wij verwachten u op de volgende tijden in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp:Dag 1: het innemen van de maaltijd met de radioactieve stof


datum: ………………………….…dag, ……….. - ………. – 20………tijd: ………………... uurDag 1: het maken van de foto’s (scans)


datum: ………………………….…dag, ……….. - ………. – 20………tijd: .......................... uurtijd: .......................... uurDag 2 t/m 4: het maken van de foto’s (scans)


datum: ………………………….…dag, ……….. - ………. – 20………tijd: ......................... uurdatum: ………………………….…dag, ……….. - ………. – 20………tijd: ......................... uurdatum: ………………………….…dag, ……….. - ………. – 20………tijd: ......................... uurplaats: Nucleaire Geneeskunde, routenummer 173Voorbereidingen

Voor dit onderzoek dient u nuchter te zijn, eten en drinken is toegestaan tot 0.00 uur de avond ervoor. Als u medicijnen slikt die de darmwerking beïnvloeden, moet u deze 3 dagen vóór het onderzoek staken.


U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Alrijne Ziekenhuis voor een colonpassagescintigrafie. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt, en welke voorbereidingen nodig zijn.


Wat is nucleaire geneeskunde?

Gammacamera


Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme waarbij met behulp van radioactieve stoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een gammacamera ‘leest’ de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld.Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige en wordt voor het grootste deel uitgevoerd door een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er).Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient om eventuele afwijkingen in de doorvoertijd van ontlasting in de dikke darm (het colon) in beeld te brengen.Zwangerschap/borstvoeding

Radioactieve stof kan schadelijk zijn voor uw (ongeboren) kind. Meld daarom vóór het onderzoek dat u zwanger bent of zou kunnen zijn, of als u borstvoeding geeft. De nucleair geneeskundige besluit in overleg met u of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.Voorbereidingen

Voor dit onderzoek dient u nuchter te zijn, eten en drinken is toegestaan tot 24.00 uur de avond ervoor.


Als u medicijnen slikt die de darmwerking beïnvloeden, moet u deze 3 dagen vóór het onderzoek staken.Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173.Het innemen van de maaltijd met de radioactieve stof

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte. U krijgt een maaltijd, bestaande uit twee boterhammen met kaas, een beschuit met jam, een kopje thee en een glas water waarin de radioactieve stof is opgelost.Toestemmingsformulier

Na het innemen van de maaltijd geeft de MBB’er u een informatie- en toestemmingsformulier. Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent, dit is dus niet verplicht.Wachttijd

Op verschillende tijdstippen na het innemen van de maaltijd worden foto’s gemaakt om te bepalen waar de maaltijd zich in de darmen bevindt. Dit gebeurt respectievelijk na 6, 8, 24,48 en 72 uur.


U mag het ziekenhuis tussentijds verlaten of u gaat terug naar de afdeling waar u verblijft. U wordt op de afgesproken tijdstippen verwacht in wachtruimte 4.Het maken van de foto's (scan)

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoekskamer. Tijdens de scan ligt u plat op uw rug of buik op de onderzoekstafel. De tafel wordt tussen de twee koppen van de gammacamera geschoven en er worden scans van enkele minuten gemaakt. Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen.Het bijhouden van uw ontlasting

Tijdens de dagen dat het onderzoek plaatsvindt dient u bij te houden óf en wanneer u ontlasting produceert en welke vorm dit heeft (vast of dun). Deze informatie wordt gebruikt bij het beoordelen van het onderzoek.Weer naar huis

Als het gehele onderzoek is afgerond kunt u weer naar huis of terug naar de afdeling waar u bent opgenomen. U hoeft na het onderzoek geen speciale maatregelen te nemen, de radioactieve stof verlaat het lichaam samen met de ontlasting.Duur

Het innemen van de maaltijd duurt ongeveer 15 minuten. Het maken van de foto’s duurt steeds enkele minuten. Het onderzoek vindt plaats op 4 achtereenvolgende dagen.De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw colonpassagescintigram en stuurt het verslag naar uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende (polikliniek) bezoek.
Aanvullende informatie over het gebruik van radioactieve stoffen

Halfwaardetijd

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof Indium-111. Deze stof heeft een halfwaardetijd van 67 uur. Dit betekent dat iedere 67 uur de helft van de nog aanwezige radioactiviteit verdwijnt. Bij dit onderzoek verlaat de radioactieve stof echter uw lichaam al binnen enkele dagen samen met de ontlasting.Let op: Meetapparatuur op (lucht)havens kunnen deze straling waarnemen.


Mocht u binnen een week na het onderzoek een reis met het vliegtuig of de boot hebben gepland, meld dit dan aan de MBB’er.Geen risico voor u of voor uw omgeving

De straling van Indium-111 heet gammastraling. Gammastraling kan, net als veel andere soorten straling, schadelijk zijn voor de gezondheid. Het effect van gammastraling op mensen is hetzelfde als röntgenstraling. De dosis die u krijgt is zo laag mogelijk. Daardoor is de kans op schade klein. Mensen die tijdens of na het onderzoek bij u in de buurt komen, lopen geen enkel risico.Verhindering tijdig doorgeven

De hoeveelheid radioactieve stof wordt per persoon berekend en besteld. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip dat het wordt ingespoten. Het is dus van belang dat u op tijd aanwezig bent. Het is zeer kostbaar om een afspraak vlak van tevoren nog te wijzigen. Mocht het onderzoek om een bepaalde reden niet door kunnen gaan, geeft u dit dan minimaal 24 uur van tevoren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust.


U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer.


Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173.


De afdeling Nucleaire Geneeskunde is telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).