Afdelingen & Specialismen

Ieder mens draagt bacteriën bij zich. De meeste bacteriën zijn niet ziekmakend. Integendeel, ze helpen de mens zelfs, bijvoorbeeld bij het verteren van voeding. Sommige bacteriën kunnen mensen echter wel ziek maken. Ook virussen kunnen ziektes veroorzaken. Gezonde mensen hebben in het algemeen een goede afweer tegen bacteriën en virussen.


Waarom isolatie?

Bacteriën en virussen kunnen zich op verschillende manieren verspreiden. Dit kan onder andere door contact tussen mensen of via druppeltjes (niezen of hoesten). In een ziekenhuis bevinden zich veel mensen dicht bij elkaar, wat de kans op het verspreiden van bacteriën of virussen vergroot. Daarnaast hebben patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, vaak een verminderde weerstand.


Van sommige virussen en bacteriën is bekend dat ze gemakkelijk worden overgedragen. Patiënten die zo’n virus of bacterie bij zich dragen, worden daarom, volgens de landelijke richtlijnen, altijd in isolatie verpleegd. Het doel van de isolatie is verspreiding van deze bacteriën of virussen te voorkomen.


Isolatie kan ook nodig zijn, als u zelf geen klachten heeft of als de bacterie of virus nog niet is aangetoond. Het is mogelijk dat uw behandeld arts vermoedt dat u een virus of bacterie bij u draagt en u daarom uit voorzorg in contactisolatie laat verplegen.Indien u vragen heeft over de bacterie of het virus dat u (mogelijk) bij zich draagt, kunt u deze aan uw verpleegkundige of uw behandeld arts stellen.Wat betekent contactisolatie?

Contactisolatie wordt toegepast om overdracht van bepaalde bacteriën of virussen via (lichamelijk) contact en/of materialen te voorkomen.Welke maatregelen worden genomen op de revalidatieafdeling?

Als u in contactisolatie wordt verpleegd, betekent dit het volgende voor u:


 • U verblijft op een eenpersoonskamer. De deur mag open blijven staan en wordt alleen tijdens de verzorging gesloten.
 • U gebruikt een eigen toilet.
 • U gebruikt een eigen badkamer of deelt deze, maar maakt hier als laatste gebruik van.
 • Op de kamerdeur is een kaart met instructies bevestigd.
 • Medewerkers dragen een schort en handschoenen wanneer ze u verzorgen. Na de verzorging worden de handen gewassen met water en zeep of gedesinfecteerd met handalcohol.
 • Wanneer u uw kamer verlaat, vragen wij u vóór het verlaten van de kamer de handen in te wrijven met handalcohol of te wassen met water en zeep.
 • U mag geen gebruik maken van algemeen sanitair of het sanitair van andere revalidanten.
 • Wasgoed kan mee naar huis genomen worden en thuis op normale temperatuur gewassen worden.
 • Uw spullen van thuis, zoals boeken, tijdschriften e.d. kunt u zonder extra maatregelen, weer mee naar huis nemen.

Fysiotherapie

In het kader van uw herstel is fysiotherapie belangrijk. Ook wanneer u in contactisolatie wordt verpleegd kan fysiotherapie doorgaan.

Hoe lang duurt de isolatie?

De duur van de isolatie en het opheffen van de isolatiemaatregelen zijn afhankelijk van uw behandeling, de klachten en de bacterie of het virus. Uw behandelend arts beslist hierover in overleg met de afdeling infectiepreventie. Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of verpleegkundige.

Wat kunt u zelf doen om verspreiding te voorkomen?

Een goede handhygiëne kan voorkomen dat bacteriën zich via de handen verspreiden naar andere oppervlakken en materialen. U kunt de handen desinfecteren met handalcohol of wassen met water en zeep. Zie voor uitgebreide uitleg de folder Basishygiëne.

Welke maatregelen moet uw bezoek nemen?

 • Uw bezoekers hoeven geen handschoenen en schort te dragen en mogen u gewoon omhelzen of kussen. Wanneer een bezoeker helpt bij uw verzorging moeten zij wel een schort en handschoenen dragen.
 • Bezoekers moeten bij het verlaten van de kamer de handen desinfecteren met handalcohol of wassen met water en zeep. Wanneer zij tijdens hun bezoek aan het ziekenhuis nog meer mensen bezoeken, vragen wij hen om die personen eerst, en u als laatste te bezoeken.
 • Wanneer een bezoeker van u een verminderde weerstand heeft, is het raadzaam dit eerst te overleggen met de verpleging.
 • Kinderen mogen na overleg met de verpleegkundige op bezoek komen, maar het is belangrijk dat zij de instructies over hygiëne goed begrijpen.

Tot slot

Wij realiseren ons dat de maatregelen ingrijpend zijn voor u en uw bezoekers. Wij vragen uw begrip voor het nemen van deze maatregelen. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze aan de verpleegkundige of uw behandelend arts te stellen.