Afdelingen & Specialismen

Afspraak

U wordt voor dit onderzoek opgenomen op de afdeling Dagverpleging/Dagbehandeling of Neurologie U meldt zich op de afgesproken datum en tijdstip bij de afdeling Dagverpleging/Dagbehandeling/Neurologie van

  • Alrijne Ziekenhuis Leiden

  • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp

Vergeet u niet uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) en het pasje van uw zorgverzekering mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

U heeft met uw arts afgesproken dat er contrastfoto’s van de wervelkolom worden gemaakt door middel van een CT-scan.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek wordt de inhoud van het wervelkanaal (het ruggenmerg en/of zenuwwortels) en eventuele afwijkingen daarvan met behulp van CT-scan zichtbaar gemaakt. Bij dit onderzoek wordt contrastmiddel gebruikt om het wervelkanaal goed zichtbaar te maken op de CT-scan.

Algemeen

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een arts-assistent neurologie bijgestaan door MBB’ers (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen). De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals het meestal zal verlopen. Mogelijke risico’s worden door de behandelend arts met u besproken.

Voorbereiding

Zwangerschap

In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Als u zwanger bent, neem dan contact op met de behandelend arts. Deze overlegt met u of het onderzoek kan doorgaan. Meld ook voor het onderzoek een (eventuele) zwangerschap aan de MBB’er.

Waarschuwing

Heeft u in het verleden al eens een reactie op contrastmiddelen gehad, of heeft u veel last van allergieën (hooikoorts, huiduitslag), meld dit dan voor het onderzoek aan de MBB’er. Dan kunnen namelijk tijdig maatregelen genomen worden om een reactie te voorkomen.

Tijdstip onderzoek

Het onderzoek vindt meestal ’s morgens plaats, maar het kan gebeuren dat u pas ’s middags geholpen wordt. U kunt daarom het beste iets te lezen meenemen.

Het onderzoek

Meestal brengt een medewerker van het patiëntentransport u in een bed naar de afdeling Radiologie. De MBB’er zal u precies vertellen wat er gaat gebeuren. Eventuele vragen kunt u aan hem/haar stellen. De arts-assistent Neurologie brengt door middel van een ‘ruggenprik’ (lumbaalpunctie) contrastvloeistof in het wervelkanaal. Eventueel worden er röntgenfoto’s gemaakt. Het onderzoek wordt vervolgd door een CT-scan. Zodra het onderzoek is afgelopen, wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Na het onderzoek

Twee uur na het onderzoek kunt u weer naar huis. Het is niet verstandig om zelf naar huis te rijden, omdat u de eerste zes uur na het onderzoek rechtop moet blijven zitten. Het ingespoten contrastmiddel kan dan niet naar uw hoofd stromen. Gebeurt dit wel, dan kan dit hoofdpijn veroorzaken. Wilt u liggen, zet dan uw bed in een schuine stand. Na zes tot acht uur is het contrastmiddel uit de ruggenmergvloeistof verdwenen. Het verlaat het lichaam via de nieren.

Bijwerkingen

Sommige mensen krijgen één tot enkele dagen na dit onderzoek stevige hoofdpijn. Dit is het gevolg van de drukverlaging in het hoofd door de prik. Voor deze hoofdpijn is maar één behandeling: liggen, maar nu met het hoofd laag. De pijn trekt dan weg, maar komt weer terug als u overeind gaat zitten. Dit kan één week duren. Het heeft geen zin om hiervoor pijnstillers in te nemen. U kunt voor vragen contact opnemen met de neuroloog.

Uitslag

U krijgt de uitslag na het onderzoek van de neuroloog.

Risico’s en complicaties

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van röntgenstralen. Van deze stralen merkt u tijdens het onderzoek niets. Het risico van de röntgenstralen is voor volwassenen verwaarloosbaar klein.

Verhindering

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de afdeling Radiologie van de locatie waar het onderzoek plaatsvindt. Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerker van de afdeling Radiologie of aan de MBB’er. De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 517 8330. De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8071.