Afdelingen & Specialismen

Afspraak

Wij verwachten u op .............................. dag ……………. - ……………… - 20 ……… om........................... uur op de afdeling Radiologie van

 • Alrijne Ziekenhuis Leiden, routenummer 36

 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173

U kunt zich melden bij de balie. Wij verzoeken u 10 minuten voor de afspraaktijd aanwezig te zijn. Vergeet u niet uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) en het pasje van uw zorgverzekering mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie op de begane grond in de hal van het ziekenhuis.

Uw behandelend arts heeft voor u een CT-onderzoek aangevraagd. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van een radioloog. In deze folder staan, naast de gang van zaken bij het onderzoek, aanwijzingen over de wijze waarop u zich op het onderzoek moet voorbereiden. Voor het slagen van het onderzoek is het van groot belang dat u zich nauwkeurig aan deze aanwijzingen houdt.

Wat is een CT?

U heeft met uw arts afgesproken dat er een CT-scan wordt gemaakt. De letters CT staan voor Computer Tomografie. Het is een methode om een doorsnede te tonen van het lichaam. De radioloog kan op deze opnamen de inwendige structuren en weefsels zien. Op deze manier kunnen afwijkingen worden opgespoord. Een CT-onderzoek is een röntgenonderzoek. Dit betekent dat een CT gebruik maakt van röntgenstralen. Van deze stralen merkt u tijdens het onderzoek niets.

CT scanner nieuw

Voorbereiding

Voor de onderzoeken zijn voorbereidingen nodig. Het is belangrijk dat u de aanwijzingen die bij het onderzoek staan dat u zult ondergaan, goed volgt.

Geen voorbereiding:

 • CT abdomen (buikorganen) blanco

 • CT nierstenen

Voorbereiding - nuchter blijven:

 • CT-onderzoek van de urinewegen

 • CT-onderzoek van de slagaders

 • CT- onderzoek van de pancreas ( alvleesklier)

Voor deze onderzoeken, waarbij mogelijk contrastmiddel wordt ingespoten via de ader, is het belangrijk dat u de laatste drie uur voor het onderzoek nuchter blijft. Dit betekent dat u in deze periode niet mag eten, drinken, roken en geen kauwgum mag kauwen.

Voorbereiding - nuchter blijven en volle melk of water drinken:

 • CT-onderzoek van abdomen (buikorganen)

Voor dit onderzoek, waarbij mogelijk contrastmiddel wordt ingespoten via de ader, is het belangrijk dat u de laatste drie uur voor het onderzoek nuchter blijft. Dit betekent dat u in deze periode niet mag eten, drinken, roken en geen kauwgum mag kauwen. Daarbij dient u in de uren voor het onderzoek volle melk of water te drinken volgens onderstaand schema. We maken hierbij onderscheid tussen patiënten die geen suikerziekte hebben en patiënten die wél suikerziekte hebben. Voorbereiding voor patiënten die geen suikerziekte hebben:

 • 600 ml volle melk drinken, 1 uur vóór het onderzoek én…

 • 400 ml volle melk drinken, 20 minuten vóór het onderzoek.

Voorbereiding voor patiënten die wél suikerziekte hebben:
 • 600 ml water drinken, 1 uur vóór het onderzoek én…

 • 400 ml water drinken, 20 minuten vóór het onderzoek

Medicijnen

U gebruikt uw medicijnen zoals u dat gewend bent, tenzij uw arts iets anders heeft gezegd. U kunt uw medicijnen innemen met een kleine slok water, ook als u voor het onderzoek nuchter moet zijn.

Het onderzoek

De MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en loopt met u mee naar de onderzoekskamer. Hij/zij zal u precies vertellen wat er gaat gebeuren. Heeft u vragen, dan kunt u deze aan hem/haar stellen. U wordt verzocht zich deels te ontkleden in een kleedkamer. Deze is aan de gangzijde af te sluiten, zodat uw persoonlijke eigendommen veilig zijn. In de onderzoekskamer wordt u gevraagd om op de onderzoekstafel te gaan liggen. Het te onderzoeken gedeelte van uw lichaam ligt in de ring van de CT-scanner. Deze ring is ongeveer 50 centimeter lang en heeft een diameter van 70 centimeter. In de scanner zit een röntgenbuis die om u heen draait. De röntgenstralen worden door het lichaam gestuurd en opgevangen en omgezet in elektrische signalen. Deze signalen worden weer verwerkt door een computer. Als de CT-scanner opnamen maakt, hoort u een zoemend geluid. Tijdens het maken van de scan schuift de onderzoektafel langzaam door de ring. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil blijft liggen en eventuele ademcommando’s opvolgt. De scan mislukt namelijk als u beweegt. Voor sommige onderzoeken is het van belang dat er ECG-stickers op uw borst geplakt worden. Ook is het mogelijk dat contrastmiddel moet worden toegediend. Er wordt dan een infuusnaaldje aangebracht zodat het contrastmiddel in de bloedbaan kan worden gespoten (= intraveneus). Tijdens het onderzoek heeft u via een intercom contact met de MBB’er, die in de aangrenzende ruimte zit. Hij/zij heeft oogcontact met u via een glazen wand.

Duur van het onderzoek

Afhankelijk van het soort onderzoek dat u ondergaat, duurt het maken van de foto’s 5 tot 30 minuten.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek wordt, indien contrastmiddel is toegediend, de infuusnaald na 15 minuten verwijderd. Hierna kunt u op eigen gelegenheid naar huis of naar de afdeling waar u opgenomen bent. Het contrastmiddel wordt via de nieren uitgescheiden. Om dit proces te versnellen is het goed om na het onderzoek extra te drinken. Wanneer het onderzoek is afgerond, kunt u weer naar huis gaan, of naar de afdeling waar u bent opgenomen.

De uitslag

De radioloog beoordeelt de foto’s en stuurt een verslag van zijn bevindingen naar uw arts, die de uitslag met u bespreekt.

Risico’s

De risico’s van de hoeveelheid straling die u tijdens dit onderzoek krijgt zijn onder normale omstandigheden te verwaarlozen.

Zwangerschap

Röntgenonderzoek kan vooral tijdens de eerste maanden van de zwangerschap schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Indien u zwanger bent of zou kunnen zijn, is het belangrijk dat u dit bij de balie van de afdeling of de MBB’er meldt.

Medicijnen

U gebruikt uw medicijnen zoals u dat gewend bent, tenzij uw arts iets anders heeft gezegd. U kunt uw medicijnen innemen met een kleine slok water, ook als u voor het onderzoek nuchter moet zijn.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling radiologie van het ziekenhuis waar u de afspraak heeft. U kunt dan wellicht een nieuwe afspraak maken en in uw plaats kan een andere patiënt geholpen worden. Neem wel altijd uiterlijk 24 uur van tevoren contact op. Belt u later af, dan zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u gereserveerd is in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerker van de afdeling Radiologie of aan de MBB’er. De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 517 8330. De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8071. Bezoek voor meer informatie over uw onderzoek ook onze website: https://www.alrijne.nl/afdelingen-specialismen/afdelingen-specialismen/radiologie