Afdelingen & Specialismen

U bent door uw behandelend cardioloog verwezen voor een CT-scan (Computer Tomografie-scan) van het hart. In deze folder geven wij u informatie over dit onderzoek. Dit onderzoek kan plaatsvinden terwijl u opgenomen ligt op de afdeling Cardiologie. Bent u niet opgenomen, dan krijgt u een oproep voor een dagopname. U krijgt in dat geval een brief thuis met daarin de tijd en plaats van opname.


Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om met behulp van de CT-scan te bekijken of er afwijkingen zijn in de kransslagaderen van het hart.Wat is een CT-scan?

De CT (computertomograaf) is een modern röntgentoestel waarmee we speciale foto’s, zogenaamde doorsnedefoto’s (tomogrammen) van het lichaam kunnen maken.


Bij het onderzoek met de CT maken we gebruik van röntgenstralen. Van deze stralen merkt u tijdens het onderzoek niets. Onder normale omstandigheden kan het risico van deze stralen worden verwaarloosd.


Tijdens het onderzoek ligt u op een tafel die zeer nauwkeurig door een grote, ronde opening in het CT-toestel wordt bewogen.Contrastvloeistof

Voor het zichtbaar maken van de kransslagaderen is het nodig contrastvloeistof te gebruiken. Zie voor belangrijke informatie hierover en over eventueel staken van medicatie de folder Jodiumhoudende contrastmiddelen. Heeft u deze folder niet ontvangen, vraag er dan naar op de polikliniek Cardiologie of op de afdeling Radiologie.CT-scan van het hart

Om een goede scan van de kransslagaderen te kunnen maken is het belangrijk dat de hartslag rustig is (minder dan 60 slagen per minuut); ook moet u de adem ongeveer 10-15 seconden kunnen inhouden.


Als de hartslag bij opname hoger is dan 90 slagen per minuut (ook met medicatie), kan het onderzoek helaas niet doorgaan. U krijgt dan een nieuwe afspraak voor het onderzoek en een afspraak voor de uitslag van cardioloog toegestuurd.Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek heeft u van de cardioloog mogelijk metoprolol voorgeschreven gekregen. Metoprolol is een medicijn dat de hartslag rustiger maakt. Een rustige hartslag is nodig om het hart en de kransslagaderen scherp in beeld te kunnen brengen.Zwangerschap

Omdat röntgenonderzoek (vooral tijdens de eerste maanden van de zwangerschap) schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind, is het belangrijk dat u een mogelijke zwangerschap aan ons doorgeeft.Allergie

Het is belangrijk een eventuele overgevoeligheid voor jodiumhoudend contrast te melden.  Opnamedag

  • Drink voorafgaand aan de dag van de opname vanaf middennacht geen cafeïne houdende dranken meer, zoals koffie, thee, cola.
  • De ochtend van de CT-scan moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of mag drinken. Wel mag u uw medicijnen innemen tenzij u met de cardioloog iets anders heeft afgesproken.
  • U wordt verwacht in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp op dagbehandeling Cardiologie. Hiervoor volgt u routenummer 340.
  • Neem alle medicijnen die u thuis gebruikt, mee naar het ziekenhuis.
  • Voorafgaand aan het onderzoek wordt uw hartslag gemeten; indien nodig krijgt u evt. extra medicatie om een rustige hartslag te krijgen.
  • U krijgt een infuus in de arm, waardoor tijdens het onderzoek de jodiumhoudende contrastvloeistof wordt toegediend. Deze contrastvloeistof zal het lichaam via de urine verlaten.
  • Vlak voordat u wordt opgehaald, krijgt u een rustgevend tabletje, waardoor u zich meer kunt ontspannen en rustiger ligt op de onderzoekstafel.

Het onderzoek

Na een korte uitleg over het onderzoek wordt u aangesloten aan de monitor en de contrastpomp.
Hierna wordt gestart met de scan. De tafel waarop u ligt wordt een aantal keer door de CT geschoven waarbij aan u wordt gevraagd om uw adem in te houden. De eerste scans worden zonder contrast gemaakt. Het is mogelijk dat u vervolgens een spraytje onder de tong krijgt: dit is om de vaten duidelijker zichtbaar te maken.
Indien nodig krijgt u via het infuus medicatie toegediend om de hartslag optimaal te krijgen. Nu zal de scan met contrastvloeistof worden gemaakt.

Na de scan

Na de scan mag u weer gewoon eten en drinken, tenzij hierover andere afspraken met u zijn gemaakt. Omdat u contrastmiddel toegediend heeft gekregen, krijgt u het advies om na het onderzoek een paar glazen water extra te drinken. Heeft u een vochtbeperking, meld dit dan aan de verpleegkundige.

U moet na het onderzoek ongeveer 15 minuten blijven. Gedurende deze periode controleren wij u op mogelijke reacties op het contrastmiddel en de eventueel toegediende medicatie. Als alles goed met u gaat, mag u naar huis.
Omdat u voorafgaand aan de scan een rustgevend middel krijgt, adviseren wij u die dag geen voertuigen te besturen of met machines te werken. U mag niet zelfstandig met de fiets of de auto naar huis.

Duur van het onderzoek

Het totale onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

De uitslag

De gemaakte foto’s worden door de cardioloog en de radioloog beoordeeld. Van de aanvragend cardioloog krijgt u de uitslag tijdens het volgende polikliniekbezoek.

Tot slot

Wat neemt u mee?
  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.
Zegt u een afspraak te laat af? Dan kunt u een rekening krijgen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder en de informatie die u mondeling gekregen heeft nog vragen, stel ze dan gerust. De arts of een andere medewerker wil ze graag beantwoorden.

Bereikbaarheid

Telefoonnummer afdeling Radiologie (alle locaties): 071 582 8071.
De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.