Afdelingen & Specialismen

U heeft met de arts afgesproken dat u een 24 uur pH-meting van de slokdarm laat verrichten. U krijgt hiervoor een draagbare recorder mee naar huis. Op het display van het apparaat ziet u uw naam en de tijd. Het apparaat heeft meerdere knoppen. U gebruikt alleen de knop voor: eten en drinken

Bord met mes, vork en lepel

liggen

Bed

klachten

Gebroken hart

Alle andere knoppen die tijdens de meting (per ongeluk) zijn ingetoetst, negeren wij.

Let op:

 • De recorder werkt op batterijen. Voor iedere meting wordt een nieuwe batterij gebruikt.

 • De recorder is een kleine computer en mag niet nat worden. U mag dus niet douchen, baden of de sauna gebruiken.

 • De katheter is brandbaar; u kunt beter niet roken.

 • Wanneer de katheter per ongeluk los is geraakt en uit de neus komt, dient u deze te verwijderen en moet u de batterij uit de recorder halen. U kunt de recorder dan op de afgesproken tijd inleveren. Wij kunnen de geregistreerde gegevens tot aan dat moment alsnog bekijken.

Dagboekje

Een succesvolle meting hangt mede af van uw nauwkeurige registratie gedurende de komende 24 uur. Daarom krijgt u dit dagboekje mee. Het dagboek bestaat uit 3 onderdelen:

 • Eten en drinken;

 • Houding;

 • Klachten.

Eten en drinken

bord

In het dagboek staan 10 eet/drinkmomenten waarop u iets mag gebruiken. Schrijf in het dagboek op wat u eet en/of drinkt. U mag eten en drinken wat u gewend bent. Tussendoor mag u niets gebruiken! Ook geen slokjes water. Probeer ook juist díe voedingsmiddelen te gebruiken waarvan u weet dat deze eventuele klachten kunnen verergeren. U kunt dit noteren in de kolom ‘omschrijving’. Aan het begin én aan het einde van een eet/drinkmoment drukt u 1 keer op de bestekknop en noteert u de begin- en eindtijd die de recorder aangeeft in het dagboek.

Houding

Bed

Hier geeft u aan wanneer u gaat liggen (evt. liggend op één kussen) en wanneer u weer opstaat (nacht en eventueel middagdutje). Alleen als u ‘s nachts langere tijd uit bed bent, moet u dit noteren. Toiletbezoek hoeft u dus niet te vermelden. Aan het begin én aan het einde van de ligperiode drukt u 1 keer op de knop met het bed en noteert u de begin- en eindtijd die de recorder aangeeft in het dagboek. Noteer zo nauwkeurig mogelijk en probeer, ondanks de meting, zoveel mogelijk een ‘normale’ dag te leven met uw gebruikelijke activiteiten en beweging.

Klachten

Gebroken hart

Onder dit hoofdstuk horen de klachten die tot dit onderzoek hebben geleid. Op het moment dat u de klacht voelt, drukt u meteen op de pijnknop en noteert u de tijd die de recorder aangeeft in het dagboek + een korte omschrijving van wat u voelt, uw klacht.

Voorbeeld invullen dagboek

Eten en drinken

Bord

Begintijd

Eindtijd

Omschrijving

Eet/drinkmoment

8.15

8.45

2 broodjes kaas, glas thee

Eet/drinkmoment

11.00

11.25

2 koffie, water, koekje en chocola

Klachten

Gebroken hart

Begintijd

Omschrijving

Klacht 1

10.15

Zuurbranden tot in de keel

Klacht 2

11.22

Aanhoudend hoesten

Klacht 3

13.54

Drukkend gevoel achter borstbeen

Vragen

Wanneer u vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Endoscopie afdeling, telefoonnummer 071 517 8183. Wij zien u graag terug op ……………………..…(dag) …………………..… (datum) om…………..uur.

Dagboek ambulante pH-meting met impedantie

Datum:

Starttijd: ………… uur ……………. min.

Aanvrager:

Z-lijn: ……......... cm

Medicatie: ja / nee

Naam medicatie:

In het dagboek houdt u bij wat u eet en drinkt. Voor ieder eet/drinkmoment heeft u maximaal 30 minuten de tijd. Tussen de drink/eetmomenten moet minimaal 2 - 2,5 uur zitten dat u niet eet en drinkt, dus ook geen slokjes water!

Houding

bed

Begintijd

Eindtijd

Omschrijving

Liggen overdag

Nachtrust

Eten en drinken

Bord

Begintijd

Eindtijd

Omschrijving

Eet/drinkmoment

Eet/drinkmoment

Eet/drinkmoment

Eet/drinkmoment

Eet/drinkmoment

Eet/drinkmoment

Eet/drinkmoment

Eet/drinkmoment

Eet/drinkmoment

Eet/drinkmoment

Klachten

Gebroken hart

Begintijd

Omschrijving

Klacht 1

Klacht 2

Klacht 3

Klacht 4

Klacht 5

Klacht 6

Klacht 7

Klacht 8

Klacht 9

Klacht 10

Verwijderen pH-sonde

U kunt de sonde na 24 uur verwijderen. De sonde kan worden weggegooid bij uw huisafval. Volg onderstaande instructies. Het verwijderen van de sonde doet u als volgt:

 • Verwijder de batterij uit het batterijenvakje van de recorder.

 • Haal de connector van de sonde uit de recorder.

 • Verwijder de pleisters van uw neus, wang en hals.

 • Adem diep in en blaas door uw neus uit. Tegelijk met het uitademen trekt u met een rustige en vloeiende beweging de sonde vanaf uw neuspunt naar buiten.

 • De sonde mag u weggooien bij uw huisafval.

 • De recorder met het beschermtasje en schouderband, ingevuld dagboek en de losse batterij inleveren in de bijgeleverde envelop. Op werkdagen levert u dit in aan de balie van de endoscopie afdeling (routenummer 45). In het weekend bij de receptie aan de hoofdingang van Alrijne Ziekenhuis in Leiden