In overleg met uw huisarts heeft u een afspraak bij het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde van Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn. In deze folder leest u wat ouderengeneedkunde is, wat het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde inhoudt, wat u kunt verwachten tijdens uw bezoek en wat u dient mee te nemen.

Uw afspraak

U wordt verwacht op _______________ dag _________________ (datum) in Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn. Bloedprikken

 • om 08.30 uur bij het laboratorium. Routenummer 32.

 • Gebruik de CITO toets. U bent sneller aan de beurt en de uitslagen worden sneller bepaald.

De onderzoeken
 • Om 09.00 uur, dagonderzoekscentrum Ouderengeneeskunde

Wat is ouderengeneeskunde?

Ouderengeneeskunde is het specialisme dat zich richt op de oudere mens. Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk. Een geriater is gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van oudere mensen, waarbij hij/zij dan kijkt naar zowel de lichamelijke, geestelijke als sociale toestand van de patiënt.

Dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde

In het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn ondergaat u in één dag een serie onderzoeken. U krijgt aan het eind van de dag een diagnose, eventueel direct aangevuld met een behandeladvies. U bent voor dit dagonderzoek gemiddeld van 09.00 tot 15.00/16.00 uur in het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde. Wij raden u aan een familielid of een mantelzorger mee te nemen om u te begeleiden gedurende het hele onderzoek Voordat u naar het dagonderzoekscentrum komt, moet u bloed laten prikken bij het laboratorium. U wordt voor de bloedafname om 08.30 uur bij het laboratorium in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn verwacht (routenummer 32). Druk op de knop ‘CITO/jonger dan 1 jaar’ en geef het bijgevoegde laboratoriumformulier af aan de laborante. Wij verwachten u vervolgens om 09.00 uur op het dagonderzoekscentrum, routenummer 14. U heeft een gesprek met een geriater of internist-ouderengeneeskunde, een verpleegkundig specialist en een verpleegkundige. Vervolgens zal deze medewerker u ook lichamelijk onderzoeken. Daarnaast worden de volgende onderzoeken gedaan:

 • een bloeddrukmeting;

 • het meten van lengte en gewicht;

 • een ECG (hartfilmpje);

 • een kort geheugen- en stemmingsonderzoek;

 • het afnemen van vragenlijsten;

 • eventueel nog aanvullend onderzoek.

Afsluitend hebben u en uw familielid of mantelzorger een gezamenlijk gesprek met een geriater, een verpleegkundig specialist en een verpleegkundige. In dit gesprek bespreken wij met u de onderzoeksresultaten. Eventueel kunnen wij u direct een behandeladvies meegeven. Alrijne Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis voor arts-assistenten, coassistenten en verpleegkundig specialisten in opleiding. Dit kan betekenen dat u eerst een assistent ziet, voordat u een gesprek heeft met de arts. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit bij de polikliniekassistente aangeven.

Wat neemt u mee?

Wij verzoeken u de volgende dingen mee te nemen voor het dagonderzoek:

 • het pasje van uw zorgverzekering

 • uw geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart)

 • uw medicijnen in de originele verpakking

 • actueel medicatieoverzicht, op te halen bij uw apotheek. Dit is niet nodig als u bij uw apotheker heeft aangegeven dat zij uw gegevens elektronisch mogen doorsturen. In dat geval kunnen wij het medicatieoverzicht, na controle van uw BSN nummer, digitaal ophalen.

 • Ingevulde vragenlijst

 • uw hulpmiddel, zoals een rollator, gehoorapparaat of bril

 • de schoenen die u normaal gesproken draagt

 • indien van toepassing: uw zorgmap van de thuiszorg en uw diabetesboekje (glucosedagcurve).

Afspraak afzeggen of wijzigen

Indien u uw afspraak wilt afzeggen of wijzigen, geef dit dan zo snel mogelijk door. Het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn is telefonisch te bereiken via 0172 467 031. Wij zijn aanwezig tussen 9.00 en 13.00 uur. Belt u buiten deze tijden dan wordt u door een medewerker van het afsprakenbureau te woord gestaan en doorverbonden, bij vragen die niet tot de volgende dag kunnen wachten. Bij afzegging verzoeken wij u dit ook zelf door te geven aan de huisarts.

Tot slot

Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan aan de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerkers van het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde. Het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 14 en is telefonisch te bereiken via 0172 467 031 of 071 582 8031, of e-mail: ouderengeneeskunde@alrijne.nl

Terug naar boven