Afdelingen & Specialismen

In overleg met uw huisarts heeft u een afspraak bij het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde van Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn.In deze folder leest u wat ouderengeneeskunde is, wat het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde inhoudt, wat u kunt verwachten tijdens uw bezoek en wat u mee moet nemen.


Uw afspraak


U wordt verwacht op ___________________dag_________________ (datum) in Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn.Bloedprikken
 • Om 08.30 uur bij het laboratorium. Routenummer 32.
 • U kunt plaatsnemen in de wachtkamer van het laboratorium, er is een afspraak voor u gemaakt .
De onderzoeken
 • Na het bloedprikken gaat u naar de polikliniek Ouderengeneeskunde, dagonderzoekscentrum, routenummer 14.


Wat is ouderengeneeskunde?

Ouderengeneeskunde is het specialisme dat zich richt op de oudere mens. Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk. Een geriater is gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van oudere mensen, waarbij hij/zij dan kijkt naar zowel de lichamelijke, geestelijke als sociale toestand van de patiënt.

Dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde

In het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn krijgt u in één dag een serie onderzoeken.
U krijgt aan het eind van de dag een diagnose, eventueel direct aangevuld met een behandeladvies.
U bent voor dit dagonderzoek van 09.00 tot ongeveer 15.00/16.00 uur in het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde.
Wij raden u aan een familielid of mantelzorger mee te nemen om u te begeleiden tijdens het hele onderzoek.

Voordat u naar het dagonderzoekscentrum komt, moet u bloed laten prikken bij het laboratorium. U wordt om 08.30 uur bij het laboratorium in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn verwacht (routenummer 32).
U kunt plaatsnemen in de wachtkamer van het laboratorium, er is een afspraak voor u gemaakt. U kunt uw formulier aan de laborante afgeven als u opgeroepen wordt.
Daarna verwachten wij u bij het dagonderzoekscentrum, routenummer 14.

U heeft een gesprek met een geriater of internist-ouderengeneeskunde, een verpleegkundig specialist of een verpleegkundige. Vervolgens zal deze medewerker u lichamelijk onderzoeken. Ook worden de volgende onderzoeken gedaan:
 • een bloeddrukmeting;
 • het meten van lengte en gewicht;
 • een ECG (hartfilmpje);
 • een kort geheugen- en stemmingsonderzoek;
 • het afnemen van vragenlijsten;
 • eventueel nog aanvullend onderzoek.
Afsluitend hebben u en uw familielid of mantelzorger een gezamenlijk gesprek met een geriater, een verpleegkundig specialist of een verpleegkundige. In dit gesprek bespreken wij met u de onderzoeksresultaten. Eventueel kunnen wij u direct een behandeladvies meegeven.

Alrijne Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis voor arts-assistenten, coassistenten en verpleegkundig specialisten in opleiding. Dit kan betekenen dat u eerst een assistent ziet, voordat u een gesprek heeft met de arts. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit bij de polikliniekassistente aangeven.

Wat neemt u mee?

Wij verzoeken u de volgende dingen mee te nemen voor het dagonderzoek:
 • het pasje van uw zorgverzekering;
 • uw geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart);
 • uw medicijnen in de originele verpakking;
 • actueel medicatieoverzicht, op te halen bij uw apotheek. Dit is niet nodig als u bij uw apotheker heeft aangegeven dat zij uw gegevens elektronisch mogen doorsturen. In dat geval kunnen wij het medicatieoverzicht, na controle van uw BSN nummer, digitaal ophalen.
 • Ingevulde vragenlijst;
 • uw hulpmiddel, zoals een rollator, gehoorapparaat of bril;
 • de schoenen die u vaak draagt;
 • indien van toepassing: uw zorgmap van de thuiszorg en uw diabetesboekje (glucosedagcurve).

Afspraak afzeggen of wijzigen

Wilt u uw afspraak wilt afzeggen of wijzigen? Geef dit dan zo snel mogelijk door.
Het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn is te bereiken via het Afsprakenbureau, telefoonnummer 071 517 86 93 (van 08.30 - 12.00 en van 13.30 - 15.30 uur).
Als u de afspraak afzegt, verzoeken wij u dit ook zelf door te geven aan de huisarts.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw zorgverzekeringspas;
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerkers van het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde.
Het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 14. Het is te bereiken via het Afsprakenbureau, telefoonnummer 071 517 86 93 (van 08.30 - 12.00 en van 13.30 - 15.30 uur).