Afdelingen & Specialismen

In overleg met uw huisarts heeft u een afspraak bij het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde van Alrijne Ziekenhuis Leiden. In deze folder leest u wat ouderengeneeskunde is, wat het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde inhoudt en wat u kunt verwachten tijdens uw bezoek.


Uw afspraak

U wordt verwacht op _______________ dag _________________ (datum) in Alrijne Ziekenhuis in Leiden.Bloedprikken
 • Om 08.30 bij het laboratorium. Routenummer 32.
 • U kunt plaatsnemen in de wachtkamer van het laboratorium, er is een afspraak voor u gemaakt .
De onderzoeken
 • Om 09.00 uur op de afdeling dagverpleging en kort verblijf (3A)


Wat is ouderengeneeskunde?

Ouderengeneeskunde is het specialisme dat zich richt op de oudere mens. Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk. Een geriater of internist-ouderengeneeskunde is gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van oudere mensen, waarbij hij/zij dan kijkt naar zowel de lichamelijke, geestelijke als sociale toestand van de patiënt.

Dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde

In het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiden ondergaat u in één dag een serie onderzoeken. U krijgt aan het eind van de dag een diagnose, eventueel direct aangevuld met een behandeladvies. U bent voor dit dagonderzoek gemiddeld van 09.00 uur tot 15.00/ 16.00 uur in het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde. Wij raden u aan een familielid of een mantelzorger mee te nemen om u te begeleiden gedurende het hele onderzoek.

Voordat u naar het dagonderzoekscentrum komt, gaat u bloed laten prikken bij het laboratorium. U wordt voor de bloedafname om 08.30 uur bij het laboratorium in Alrijne Ziekenhuis Leiden verwacht (routenummer 32). U kunt plaatsnemen in de wachtkamer van het laboratorium, er is een afspraak voor u gemaakt. U kunt uw formulier afgeven aan de laborante als u opgeroepen wordt. Wij verwachten u vervolgens om 09.00 uur op het dagonderzoekscentrum.

U heeft een gesprek met een geriater of internist-ouderengeneeskunde, een verpleegkundig specialist of een verpleegkundige. Deze medewerker zal u ook lichamelijk onderzoeken. Daarnaast worden de volgende onderzoeken gedaan:
 • een bloeddrukmeting;
 • het meten van lengte en gewicht;
 • een ECG (hartfilmpje);
 • een kort geheugen- en stemmingsonderzoek;
 • het afnemen van vragenlijsten;
 • eventueel nog aanvullend onderzoek.
Afsluitend hebben u en uw familielid of mantelzorger een gezamenlijk gesprek met een geriater of internist-ouderengeneeskunde, een verpleegkundig specialist en/of een verpleegkundige. In dit gesprek bespreken wij met u de onderzoeksresultaten. Eventueel kunnen wij u direct een behandeladvies meegeven.

Alrijne Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis voor arts-assistenten, coassistenten en verpleegkundig specialisten in opleiding. Dit kan betekenen dat u eerst een assistent ziet, voordat u een gesprek heeft met de arts. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit bij de polikliniekassistente aangeven.

Wat neemt u mee?

Wij verzoeken u de volgende dingen mee te nemen:
 • het pasje van uw zorgverzekering
 • uw (geldig) identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart)
 • uw medicijnen in de originele verpakking
 • actueel medicatieoverzicht, op te halen bij uw apotheek. Dit is niet nodig als u bij uw apotheker heeft aangegeven dat zij uw gegevens elektronisch mogen doorsturen. In dat geval kunnen wij het medicatieoverzicht, na controle van uw BSN nummer, digitaal ophalen.
 • de ingevulde vragenlijst
 • uw hulpmiddelen, zoals een rollator, uw gehoorapparaat en/of bril
 • de schoenen die u normaal gesproken draagt
 • indien van toepassing: uw zorgmap van de thuiszorg en uw diabetesboekje (glucosedagcurve)

Afspraak afzeggen of wijzigen

Indien u uw afspraak wilt afzeggen of wijzigen, geef dit dan zo snel mogelijk door. Het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiden is telefonisch te bereiken via 071 517 8693. Wij zijn aanwezig tussen 9.00 en 13.00 uur. Belt u buiten deze tijden dan wordt u door een medewerker van het afsprakenbureau te woord gestaan en doorverbonden bij vragen die niet tot de volgende dag kunnen wachten. Bij afzegging verzoeken wij u dit ook zelf door te geven aan de huisarts.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerkers van het dagonderzoekscentrum ouderengeneeskunde.

Tot slot

Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan aan de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.