De kinderarts heeft u voorgesteld om bij uw kind een nucleair onderzoek van de nieren te laten uitvoeren, een DMSA-scan. In deze folder informeren wij u over het onderzoek en hoe u uw kind zo goed mogelijk kunt voorbereiden op dit onderzoek. Deze informatie helpt u bij de beslissing om bij uw kind dit onderzoek uit te laten voeren. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de Kind- en Jeugdafdeling.

Nucleaire Geneeskunde

Nucleaire Geneeskunde is een medisch specialisme waarbij met behulp van licht-radioactieve vloeistoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een gammacamera detecteert hierbij de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld, een scintigrafie of scan. Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige en wordt grotendeels uitgevoerd door een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er).

Wat is een DMSA-scan?

Een (statische) nierscintigrafie wordt gemaakt om het functioneren van het nierweefsel te beoordelen. Het onderzoek laat ook zien hoe de ene nier werkt in vergelijking met de andere nier. DMSA is de naam van de radioactieve speurstof die bij dit onderzoek wordt gebruikt, vandaar de naam DMSA-scan. U en uw kind worden voor de voorbereidingen op de Kind- en Jeugdafdeling verwacht, het onderzoek zelf vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Belangrijk om te weten

 • Wij adviseren u om uw kind (vanaf +/- 3 jaar) vooraf, passend bij het bevattingsvermogen van uw kind, te vertellen waarom het naar het ziekenhuis gaat en wat daar wordt gedaan. Op deze manier wordt uw kind minder overrompeld door de dingen die gebeuren. Onze kinderwebsite kan hierbij helpen: kids.alrijne.nl.

 • Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Uw kind hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn. Uw kind mag normaal eten, drinken en plassen.

 • Ouders mogen bij het onderzoek blijven.

 • Tijdens de coronacrisis mag er maar 1 ouder met het kind mee naar het ziekenhuis.

 • Broertjes en/of zusjes kunnen op de opnamedag niet meekomen naar het ziekenhuis.

 • De uitslag van het onderzoek krijgt u van de kinderarts te horen tijdens een telefonisch consult of tijdens een afspraak op de polikliniek.

Uw kind helpen tijdens het onderzoek

U kunt uw kind tijdens het onderzoek helpen door:

 • zelf zo rustig mogelijk te blijven;

 • uw aandacht op uw kind te richten en het te steunen en bemoedigen;

 • vragen te stellen wanneer u of uw kind iets niet begrijpt;

 • vertrouwd speelgoed, een boekje, speentje of knuffel mee te nemen om uw kind bij moeilijke momenten af te leiden.

Op de Kind- en Jeugdafdeling

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich met uw kind bij de balie van de Kind- en Jeugdafdeling (afdeling C5, routenummer 570). Indien gewenst kan uw kind daar door de medisch pedagogisch zorgverlener of de kinderverpleegkundige nogmaals voorbereid worden op het onderzoek.

Infuus

Voor het onderzoek is het nodig dat uw kind een infuus in een bloedvat in de arm krijgt, om de vloeistof te kunnen toedienen. Een infuus is een dun, buigzaam ‘rietje’ van plastic. In dit ‘rietje’ zit een dunne naald om het ‘rietje’ in het bloedvat te kunnen prikken. Als het infuus op de goede plaats zit, wordt de naald weer verwijderd, waardoor alleen het rietje achterblijft. Het is mogelijk om bij uw kind een half uur tot 1 uur van te voren de plaatsen waar mogelijk het infuus geprikt wordt, met een speciale zalf (emla-zalf) in te smeren. Deze zalf verdooft de huid, waardoor uw kind de prik minder voelt. U kunt in de periode dat de emla-zalf inwerkt met uw kind in de ouderkamer verblijven. Hierna wordt u opgehaald en naar de behandelkamer gebracht. In de behandelkamer van de Kind- en Jeugdafdeling wordt door de zaal- of kinderarts samen met een verpleegkundige het infuus geprikt. Meestal is er een medisch pedagogisch zorgverlener tijdens het prikken aanwezig om u en uw kind te ondersteunen. Het is de bedoeling dat uw kind op de behandeltafel gaat liggen. Zelf kunt u dichtbij uw kind blijven om uw kind zo goed mogelijk te steunen. De arts of verpleegkundige verwijdert eerst de emla-zalf. Uw kind krijgt dan een strak bandje om de arm, waardoor de bloedvaten beter zichtbaar worden. Ook zal de arts met de vingers op de arm of hand kloppen om de bloedvaten nog beter zichtbaar te krijgen. Het is belangrijk dat uw kind tijdens het prikken de arm zo stil mogelijk laat liggen. Zo nodig zal een verpleegkundige hierbij helpen. De emla-zalf zorgt er voor dat uw kind minder van de prik voelt, maar dit neemt niet weg dat sommige kinderen het inbrengen toch als vervelend en pijnlijk zullen ervaren. Als het infuus goed is ingebracht wordt de naald verwijderd en blijft alleen het ‘rietje’ in het bloedvat achter. Het infuus wordt met pleisters en verband goed gefixeerd en de arm krijgt zo nodig ondersteuning door een spalkje. Na het inbrengen van het infuus begeleidt de medisch pedagogisch zorgverlener of verpleegkundige u en uw kind naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (routenummer 173)

Voor het onderzoek moet u 2 keer naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde, een keer om de vloeistof in te spuiten en een keer om de DMSA-scan te maken. De tussenliggende tijd, ongeveer drie uur, is nodig om de vloeistof goed in het te onderzoeken nierweefsel te laten inwerken.

Deel 1

Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde mag uw kind in een grote stoel gaan zitten. Uw kind mag ook bij u op schoot zitten. Via het infuus wordt een vloeistof ingespoten. Deze vloeistof verzamelt zich in de nieren en zendt een klein beetje straling uit waardoor de functie van de nieren op de scan te zien is. De hoeveelheid straling is vergelijkbaar met de straling van een röntgenfoto. Van het inspuiten voelt uw kind weinig tot niets. Na het onderzoek wordt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde het infuus eruit gehaald. Medewerkers van deze afdeling maken met u afspraken over het tijdstip waarop u terug moet zijn voor het tweede deel van het onderzoek. Tussendoor hoeft u niet per se op de afdeling te wachten; u kunt ook naar het restaurant of naar huis. Uw kind hoeft geen extra vocht te drinken in de tussentijd.

Deel 2

Voordat u voor deel 2 weer teruggaat naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde, vragen we u om uw kind (indien van toepassing) een schone luier te geven. Op de afgesproken tijd, na ongeveer 3 uur, wordt uw kind weer terugverwacht. Er is voldoende tijd voor het onderzoek ingepland zodat er ook ruimte is voor een begeleiding en uitleg voor u en uw kind als dat nodig blijkt te zijn.

afbeelding van SMSA scanner

In de onderzoekkamer helpt u uw kind op het smalle bed te gaan liggen. Het scanapparaat hangt boven de buik van uw kind en kan bewegen. Het scanapparaat komt heel dichtbij het lichaam, maar zal uw kind nooit raken. Het maken van de scan duurt ruim een half uur. Uw kind voelt niets van het maken van de scan. Om het onderzoek te laten slagen is het is belangrijk dat uw kind stil ligt op het bed. Zo nodig kan uw kind geholpen worden bij het stil liggen door middel van een vacuümkussen. Dit is een kussen wat zich strak om uw kind heen sluit. Dit wordt door de meeste kinderen niet als vervelend ervaren, het helpt goed om stil te kunnen liggen.

U kunt uw kind afleiden door een boekje voor te lezen, te kletsen, muziek te luisteren etc. Als ouder(s) zit u dicht naast uw kind en het is mogelijk om oogcontact te houden of de hand vast te houden gedurende het gehele onderzoek. Als het onderzoek klaar is mag u in overleg met de verpleegkundige van de afdeling Nucleaire Geneeskunde naar huis.

Meenemen

Wilt u dit meenemen naar het ziekenhuis:

 • Legitimatiebewijs

 • Verzekeringspas

Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie op de begane grond in de hal van het ziekenhuis.

Rapportage

Bij geregeld polikliniekbezoek en uiteindelijk ook bij ontslag uit het ziekenhuis maakt de kinderarts/verpleegkundig specialist een schriftelijk verslag van de bevindingen. Het verslag wordt gestuurd naar uw huisarts en/of de jeugdarts van de jeugdgezondheidszorg/GGD (t/m de leeftijd van vier jaar). Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken op de afdeling Kind en Jeugd.

Verhindering

Als u de geplande afspraak onverhoopt wilt verzetten of annuleren, wilt u dit zo snel mogelijk bij ons melden? Dit moet uiterlijk 24 uur vóór de afspraak gebeuren. Anders zijn wij helaas genoodzaakt om een wegblijftarief in rekening te brengen.

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit onderzoek kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met medewerkers van de Kind- en Jeugdafdeling. Wanneer u het moeilijk vindt om uw kind zelf op het onderzoek voor te bereiden dan kan dit ook door een medewerker van de Kind- en Jeugdafdeling gedaan worden. U kunt dit dan het beste even overleggen met een medewerker van de Kind- en Jeugdafdeling, 071 582 8020.

Machtiging MijnAlrijne

Alrijne biedt patiënten via MijnAlrijne toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier. U kunt tal van zorgzaken online regelen, zoals uw medisch dossier inzien, uitslagen inzien en vragenlijsten invullen. We bieden ook de mogelijk om online het medisch dossier van uw kind in te zien. Zo bent u nog beter betrokken bij de zorg voor uw kind. Meer weten? Ga naar

MijnAlrijne

.

Dit is gerelateerd aan de volgende afdeling: