De kinderarts heeft voorgesteld om bij uw kind een nucleair onderzoek van de nieren te laten uitvoeren, een DMSA-scan. In deze folder vertellen wij u over het onderzoek en hoe u uw kind kunt voorbereiden op dit onderzoek.

 

Nucleaire Geneeskunde

Bij de nucleaire geneeskunde wordt onderzoek gedaan met licht radioactief materiaal. Dit is veilig voor patiënt, familie en medewerkers. Een speciale camera maakt met behulp van de straling van het radioactieve materiaal een scan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel, een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er).Wat is een DMSA-scan?

DMSA is de naam van de licht- radioactieve stof. Bij een DMSA-scan wordt de werking van de nier bekeken. Het laat bijvoorbeeld zien hoe de ene nier werkt in vergelijking met de andere nier.

 

Belangrijk om te weten

 • Op de dag van het onderzoek meldt u zich op afdeling kind en jeugd.
 • U kunt de hele dag bij uw kind zijn.
 • Broertjes en/of zusjes kunnen op de dag van het onderzoek niet meekomen naar het ziekenhuis
 • Er zijn voor uw kind thuis geen voorbereidingen nodig voor het onderzoek, uw kind mag gewoon eten, drinken en plassen.
 • Het is verstandig om uw kind voor te bereiden op het dag van de opname. Kijkt u hiervoor op de kinderwebsite: kids.alrijne.nl.
 • Voor de uitslag van het onderzoek krijgt u een afspraak met de kinderarts.

Uw kind helpen tijdens het onderzoek

U kunt uw kind tijdens het onderzoek helpen door:

 • zelf rustig te blijven;
 • uw aandacht op uw kind te richten en het te steunen en bemoedigen;
 • vragen te stellen als u of uw kind iets niet begrijpt;
 • vertrouwd speelgoed, een boekje, speentje of knuffel mee te nemen om uw kind bij moeilijke momenten af te leiden.

Op de Kind- en Jeugdafdeling

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich met uw kind bij de balie van de Kind- en Jeugdafdeling (afdeling C5, routenummer 570).

Infuus

Voor het onderzoek krijgt uw kind een infuus in de arm. Een infuus is een dun, buigzaam ‘rietje’ van plastic. In dit ‘rietje’ zit een dunne naald om het ‘rietje’ in het bloedvat te kunnen prikken. Als het infuus goed zit wordt de naald weer verwijderd en blijft alleen het rietje achter.

Uw kind krijgt een pleister met een verdovende zalf op de plek waar het infuus geprikt gaat worden. Dit moet minimaal een uur inwerken. Door deze zalf en de afleiding die uw kind tijdens het prikken van het infuus krijgt zal uw kind hier waarschijnlijk niet veel van voelen.

Het infuus wordt in de behandelkamer van de afdeling geprikt door de zaal- of kinderarts. De verpleegkundige helpt hierbij. Een medisch pedagogisch zorgverlener ondersteunt u en uw kind. Uw kind gaat op de behandeltafel liggen. U kunt dicht bij uw kind blijven om uw kind te ondersteunen. De pleister en de zalf worden verwijderd. Uw kind krijgt een strakke band om de arm. De arts zal met de vingers op de arm kloppen om de bloedvaten beter zichtbaar te maken. Uw kind kan helpen door de arm zo stil mogelijk te laten liggen. Als het infuus goed zit wordt het rietje vastgezet met een spalk, pleisters en verband.

Hierna gaat u samen met de medisch pedagogisch zorgverlener of verpleegkundige naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (routenummer 173)

Voor het onderzoek moet u 2 keer naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Een keer om de vloeistof in te spuiten en een keer om de DMSA-scan te maken. De tussenliggende tijd, ongeveer drie uur, is nodig om de vloeistof goed te laten inwerken.

Deel 1

In dit deel krijgt uw kind de licht-radioactieve vloeistof toegediend.
Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde gaat uw kind in een grote stoel zitten. Uw kind mag ook bij u op schoot zitten. Via het infuus wordt de licht-radioactieve vloeistof ingespoten. De hoeveelheid straling is vergelijkbaar met de straling van een röntgenfoto. Van het inspuiten voelt uw kind weinig tot niets. Na het inspuiten van de vloeistof wordt het infuus eruit gehaald. De medewerkers van deze afdeling maken met u afspraken hoe laat u met uw kind terug moet zijn tweede deel van het onderzoek. U hoeft in de wachttijd niet op de afdeling te blijven, u kunt bijvoorbeeld ook naar huis of naar het restaurant.

Deel 2

In dit deel wordt de scan gemaakt.
Voordat u voor het tweede deel van het onderzoek naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde teruggaat, geeft u uw kind een schone luier (indien van toepassing). U krijgt van de medewerker nog verdere uitleg over het onderzoek als dat nodig is. Nu gaat de scan gemaakt worden.

afbeelding van SMSA scanner In de onderzoekkamer helpt u uw kind op het smalle bed. Het scanapparaat hangt boven de buik van uw kind en kan bewegen. Het scanapparaat komt heel dichtbij het lichaam, maar zal uw kind nooit aanraken. Het maken van de scan duurt ruim een half uur. Uw kind voelt niets van het maken van de scan. Het is belangrijk dat uw kind goed stil ligt. Als uw kind dat niet kan kunnen we helpen met een vacuümkussen. Dit kussen wordt strak om uw kind heen aangebracht zodat het wel goed stil kan liggen. Kinderen vinden dit meestal niet vervelend.


U kunt uw kind afleiden door een boekje voor te lezen, te kletsen, muziek te luisteren etc. U zit dicht naast uw kind en kan oogcontact houden of de hand vast te houden gedurende het onderzoek. Als het onderzoek klaar is mag u in overleg met de verpleegkundige van de afdeling Nucleaire Geneeskunde naar huis.

Meenemen

Wilt u dit meenemen naar het ziekenhuis:

 • Legitimatiebewijs
 • Verzekeringspas

Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie op de begane grond in de hal van het ziekenhuis.

Rapportage

Bij geregeld polikliniekbezoek en uiteindelijk ook bij ontslag uit het ziekenhuis maakt de kinderarts/verpleegkundig specialist een schriftelijk verslag van de bevindingen. Het verslag wordt gestuurd naar uw huisarts en/of de jeugdarts van de jeugdgezondheidszorg/GGD (t/m de leeftijd van vier jaar).

Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken op de afdeling Kind en Jeugd.

Verhindering

Als u de geplande afspraak onverhoopt wilt verzetten of annuleren, wilt u dit zo snel mogelijk bij ons melden? Dit moet uiterlijk 24 uur vóór de afspraak gebeuren. Anders zijn wij helaas genoodzaakt om een wegblijftarief in rekening te brengen.

Vragen

Als u nog vragen heeft kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met medewerkers van de Kind- en Jeugdafdeling.

Als u het moeilijk vindt om uw kind zelf op het onderzoek voor te bereiden dan kan dit ook door een medewerker van de Kind- en Jeugdafdeling gedaan worden. U kunt hiervoor de afdeling Kind en Jeugd bellen: 071 582 8020.

Machtiging MijnAlrijne

Alrijne biedt patiënten via MijnAlrijne toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier. U kunt tal van zorgzaken online regelen, zoals uw medisch dossier inzien, uitslagen inzien en vragenlijsten invullen. We bieden ook de mogelijk om online het medisch dossier van uw kind in te zien. Zo bent u nog beter betrokken bij de zorg voor uw kind.
Meer weten? Ga naar MijnAlrijne.