Uw cardioloog heeft u voorgesteld een fietsechocardiogram, een hartonderzoek tijdens inspanning, te laten verrichten. In de meeste gevallen heeft u voorafgaand aan dit onderzoek al meer onderzoeken van het hart gehad. De cardioloog heeft u uitleg gegeven over het fietsechocardiogram. In deze folder kunt u nalezen wat de arts u heeft verteld.

Een fietsechocardiogram

Een fietsechocardiogram geeft informatie over de wandbewegingen en mogelijke kleplekkages van uw hart tijdens inspanning. Dit onderzoek wordt meestal uitgevoerd om te zien of de bij een gewoon echo-onderzoek vastgestelde problemen toe- of afnemen bij inspanning. De nodige inspanning wordt verkregen door u op een ligfiets te laten fietsen. De ligfiets wordt op de linker zij gedraaid, omdat het dan tijdens het onderzoek goed mogelijk is om echo-opnamen te maken.

Voorbereiding

U mag de dag van het onderzoek normaal eten en drinken. Uw medicijnen kunt u normaal blijven gebruiken, tenzij de arts anders voorschrijft. Omdat we voortdurend echografieopnames van uw hart maken, adviseren wij u gemakkelijke kleding aan te trekken of mee te nemen. Wij vragen u om een actuele medicijnlijst mee te nemen.

Zwangerschap/borstvoeding

Als u zwanger bent of denkt te zijn, of als u borstvoeding geeft, mag u dit onderzoek niet ondergaan. Het is dus belangrijk om dit te melden.

Opname op afdeling hartbewaking

Wegens de voorbereidingen en de nazorg bij dit onderzoek vindt dit onderzoek plaats op de afdeling Hartbewaking (CCU, coronary care unit). Dit onderzoek wordt alleen op de locatie Leiderdorp uitgevoerd. Belangrijk: Meldt u zich op tijd op afdeling hartbewaking (CCU, routenummer 370).

Het onderzoek

Het onderzoek lijkt veel op een gewone fietstest, waarbij de weerstand bij het fietsen toeneemt. U fietst liggend, met ontbloot bovenlichaam. Voor het onderzoek wordt vaak een infuus geprikt om de mogelijkheid te hebben echocontrastvloeistof toe te dienen. Voor het onderzoek plakt de hartfunctielaborant ecg-plakkers op uw lichaam zodat we tijdens het onderzoek uw hartritme kunnen bewaken. Als alle voorbereidingen zijn uitgevoerd, neemt u plaats op de ligfiets. De echografische opnames worden op de gebruikelijke wijze gemaakt. Er worden opnames in rust en tijdens het fietsen gemaakt. Om de beeldkwaliteit van de echobeelden zo optimaal mogelijk te maken, bestaat de mogelijkheid dat er een kleine hoeveelheid contrastmiddel wordt toegediend via het infuus.

Klachten melden!

Tijdens inspanning kunt u klachten krijgen; het is belangrijk dat u uw klachten onmiddellijk meldt aan het aanwezige personeel.

Na het onderzoek

Als u zich goed voelt en het ecg is onveranderd, wordt de apparatuur afgekoppeld en mag u naar huis.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken tijdens een volgend polikliniekbezoek.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Verhindering

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de polikliniek Cardiologie? Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Bereikbaarbaarheid afdeling Cardiologie

Polikliniek Cardiologie

Leiden: routenummer 42 Leiderdorp: routenummer 105 Alphen aan den Rijn: routenummer 56 Telefonische bereikbaarheid (Alphen ad Rijn/Leiden/Leiderdorp): 071 582 8043 Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.

  • Verpleegafdeling cardiologie A3, locatie Leiderdorp (330): 071 582 8076

  • Afdeling hartbewaking CCU, locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075

  • Afdeling eerste hart hulp EHH, locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075

Terug naar boven