Afdelingen & Specialismen

Afspraak

Wij verwachten u op ………………………… dag …………- ……………- 20…………… om ……………………uur op de afdeling Radiologie van

  • Alrijne Ziekenhuis Leiden, route 36

  • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173

We stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Vergeet u niet uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) en het pasje van uw zorgverzekering mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

U heeft met uw arts afgesproken dat er een röntgenonderzoek van de fistel wordt gedaan die bij u is geconstateerd (een fistulografie).

Doel van het onderzoek

Het doel hiervan is om een niet-natuurlijke lichaamsopening te onderzoeken en te kijken of er verbindingen bestaan met inwendige structuren. Deze lichaamsopeningen zijn op een gewone röntgenfoto niet zichtbaar. Door contrastmiddel te gebruiken, zijn deze wel te zien.

Voorbereiding

U hoeft geen bijzondere voorbereidingen te treffen. Op de dag van het onderzoek kunt u eten en drinken zoals u gewend bent.

Zwangerschap

Röntgenonderzoek kan vooral tijdens de eerste maanden van de zwangerschap schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Indien u zwanger bent of zou kunnen zijn, is het belangrijk dat u dit aan de medewerker van de radiologiebalie laat weten.

Borstvoeding en contrastmiddel

Het contrastmiddel dat gebruikt wordt, geeft geen nadelige gevolgen voor de borstvoeding.

Medicijnen

U neemt op de dag van het onderzoek uw gebruikelijke medicijnen in.

Het onderzoek

De radioloog voert het onderzoek uit, geassisteerd door een of twee MBB’ers (medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige). Nadat u zich gemeld heeft bij de receptie van de afdeling radiologie, neemt u in de wachtruimte plaats. Vervolgens komt een MBB’er u uit de wachtkamer halen. U krijgt een speciaal ziekenhuishemd om aan te trekken voor het onderzoek. Daarna gaat u naar de onderzoekskamer waar u op een onderzoekstafel gaat liggen. De radioloog legt uit hoe het onderzoek verder zal verlopen. Vervolgens plaatst de radioloog een slangetje in de opening van de fistelgang op de plaats waar die in de huid uitmondt. Via het slangetje vult de radioloog de fistelgang(en) met contrastvloeistof. Door deze contrastvloeistof zijn de fistelgangen op de röntgenfoto’s zichtbaar. Als het slangetje is aangebracht worden de röntgenfoto’s gemaakt. Eventueel wordt na dit onderzoek nog een CT-scan gemaakt. Zowel het plaatsen van het slangetje als het inspuiten van het contrastmiddel kan even pijnlijk zijn, maar meestal is deze pijn goed te verdragen. Vaak lekt er ook een beetje contrast uit de huidopening. Soms blijft het slangetje niet zitten waardoor de radioloog het opnieuw moet inbrengen.

Wanneer kan het onderzoek niet doorgaan?

Soms blijkt bij aanvang van het onderzoek dat de ingang van de fistelgang in de huid dicht zit. Als het dan niet lukt om de fistelopening voor het slangetje toegankelijk te krijgen, kan het onderzoek niet doorgaan. U moet dan in overleg met uw behandelend arts een nieuwe afspraak maken.

Na het onderzoek

Het plaatsen van het slangetje en de contrasttoediening kunnen tot irritatie van de fistelgang(en) leiden, waardoor er tijdelijk meer vochtproductie kan optreden. Soms bevat dit vocht een beetje bloed. Om te voorkomen dat vocht of contrastmiddel uit de fistelopening in uw kleding komt, dekken we de fistelopening na het onderzoek af met verbandgaas. Hierna kunt u zich in de kleedruimte opfrissen; er liggen washandjes en handdoeken klaar. U kunt zich dan weer aankleden. In principe kunt u hierna direct naar huis.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

De uitslag

De radioloog beoordeelt de röntgenfoto’s die tijdens het onderzoek gemaakt zijn en zal de uitslag binnen enkele dagen naar uw behandelend arts sturen. U krijgt de uitslag van uw behandelend arts.

Verhindering

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de afdeling Radiologie van de locatie waar het onderzoek plaatsvindt. Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerker van de afdeling Radiologie of aan de MBB’er. De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 517 8330. De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8071.