Afdelingen & Specialismen

Uw afspraak


Wij verwachten u op de volgende tijden in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, afdeling Nucleaire Geneeskunde, routenummer 173Dag 1: het innemen van de maaltijd en de capsule met de radioactieve stofVoorbereiding

U mag tussen 5.30 uur en 7.00 een licht ontbijt eten. Vervolgens moet u tot de afspraaktijd nuchter blijven. U mag alleen kleine slokjes water drinken.datum: ………………………….…dag, ……….. - ………. – 20………tijd: ………………... uurNa de inname van de proefmaaltijd met de capsule, mag u, tot aan de meting, alleen kleine slokjes water drinken. (zie pagina 4)Dag 1: het uitvoeren van de eerste metingdatum: ………………………….…dag, ……….. - ………. – 20………tijd: .......................... uurDag 7: het uitvoeren van de tweede metingdatum: ………………………….…dag, ……….. - ………. – 20………tijd: ......................... uurVoorbereidingen

Er zijn verder geen voorbereidingen nodig.

U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Alrijne Ziekenhuis voor een galzuurmetabolisme onderzoek. Dit onderzoek wordt ook wel SeHCAT onderzoek genoemd. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. Ook leest u welke voorbereidingen nodig zijn.


Wat is nucleaire geneeskunde?

Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme waarbij met behulp van radioactieve stoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een gammacamera ‘leest’ de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld. Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige en wordt voor het grootste deel uitgevoerd door een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er).


Gammacamera


Gammacamera

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient om eventuele afwijkingen in de opname en uitscheiding van galzuur (galzuurmetabolisme) in de darm aan te tonen.Zwangerschap/borstvoeding

Radioactieve stof kan schadelijk zijn voor uw (ongeboren) kind. Meld daarom vóór het onderzoek dat u zwanger bent of zou kunnen zijn, of als u borstvoeding geeft. De nucleair geneeskundige besluit in overleg met u of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.Voorbereidingen

U moet zich op de volgende manier voorbereiden:Op de eerste onderzoeksdag mag u tussen 5.30 uur en 7.00 een licht ontbijt eten. Vervolgens moet u tot het tijdstip van de afspraak nuchter blijven. U mag alleen kleine slokjes water drinken.Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173.Het innemen van de proefmaaltijd en de capsule met de radioactieve stof

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte. U krijgt een proefmaaltijd, bestaande uit twee boterhammen met kaas, een beschuit met jam, een glas water en een capsule met de radioactieve stof.Toestemmingsformulier

Na het innemen van de proefmaaltijd en de capsule geeft de MBB’er u een informatie- en toestemmingsformulier. Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent, dit is dus niet verplicht.Wachttijd

Op de dag van het innemen van de proefmaaltijd en de capsule met de radioactieve stof en op de 7de dag worden metingen verricht. U mag het ziekenhuis tussentijds verlaten of u gaat terug naar de afdeling waar u verblijft. U wordt op de vooraf afgesproken tijdstippen verwacht in wachtruimte 4.Het uitvoeren van de metingen

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoekskamer. Tijdens de metingen zit u op een stoel terwijl een gammacamera radioactiviteit meet. Er wordt een meting van uw voorzijde gemaakt van 5 minuten. Daarna draait u zich om en wordt een meting gemaakt van uw achterzijde . Dit duurt ook 5 minuten.Het bijhouden van uw ontlasting

Tijdens de dagen dat het onderzoek plaatsvindt dient u bij te houden of u ontlasting hebt geproduceerd. Deze informatie wordt gebruikt bij het beoordelen van het onderzoek.Weer naar huis

Als het gehele onderzoek is afgerond kunt u weer naar huis of terug naar de afdeling waar u bent opgenomen. U hoeft na het onderzoek geen speciale maatregelen te nemen, de radioactieve stof verlaat het lichaam vanzelf.Duur

Het innemen van de maaltijd duurt ongeveer 15 minuten. Het uitvoeren van de metingen duren per dag twee maal 5 minuten. Het onderzoek vindt plaats op twee verschillende dagen.De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw galzuurmetabolisme onderzoek en stuurt het verslag naar uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende (polikliniek) bezoek.Aanvullende informatie over het gebruik van radioactieve stoffen

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof Selenium-75. De hoeveelheid straling die u krijgt is zeer gering. Mensen die tijdens of na het onderzoek bij u in de buurt komen, lopen geen enkel risico.Let op: Meetapparatuur op (lucht)havens kunnen deze straling waarnemen. Indien u tussen de eerste dag van het onderzoek en de zevende dag een vliegreis of bootreis maakt, dient u een brief mee te nemen. Dit kunt u aangeven bij de MBB’er die bij u het onderzoek verricht. Na afloop van het gehele onderzoek is het niet nodig om dit te regelen.Verhindering tijdig doorgeven

De hoeveelheid radioactieve stof wordt per persoon besteld. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip dat onderzoek wordt uitgevoerd. Het is dus van belang dat u op tijd aanwezig bent. Het is zeer kostbaar om een afspraak vlak van tevoren nog te wijzigen. Mocht het onderzoek om een bepaalde reden niet door kunnen gaan, geeft u dit dan minimaal 24 uur van te voren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust.


U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173. De afdeling Nucleaire Geneeskunde is telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).