Afspraak

Alrijne Zorggroep heeft meerdere locaties. Controleer voorafgaand aan uw afspraak goed op welke locatie u verwacht wordt Hier kunt u ook de datum, het tijdstip en afdeling met routenummer vinden waar u zich moet melden. Het onderzoek wordt verricht door MDL-arts: .................................................................. Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u een actueel medicatie overzicht meeneemt. Hier kunt u naar vragen bij uw eigen apotheek. Let op: Als u geen geldig legitimatiebewijs kunt tonen, dan gaat het onderzoek niet door!

In deze folder vindt u informatie over een gastroscopie. Dit is een onderzoek waarbij de MDL-arts binnenin uw slokdarm, maag en het begin van de dunne darm kan kijken. De huisarts of specialist heeft u geïnformeerd over eventuele andere onderzoeksmogelijkheden, de risico’s en de gevolgen. Op grond van deze informatie heeft u besloten dit onderzoek te laten doen. Om het onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen, raden wij u aan deze informatie goed te lezen. Het is mogelijk dat uw persoonlijke situatie iets afwijkt. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal uw specialist altijd met u bespreken.

Wat is een gastroscopie?

Een gastroscopie is een kijkonderzoek van de binnenkant van de slokdarm, maag en het eerste deel van de dunne darm (twaalfvingerige darm). Het onderzoek wordt door de MDL-arts uitgevoerd met een kijkinstrument: de endoscoop. Een endoscoop is een dunne, flexibele slang. Aan het uiteinde van de endoscoop zitten een lampje en een camera. Hierdoor kan de MDL-arts de binnenkant van uw slokdarm en maag goed bekijken. De beelden worden op een beeldscherm bekeken. Met een gastroscopie kan een MDL-arts vrijwel alle afwijkingen van de slokdarm en de maag opsporen. Daarnaast kan de MDL-arts sommige dunne darmaandoeningen vaststellen of uitsluiten omdat ook het eerste deel van de twaalfvingerige darm bekeken wordt.

Keelspray

Als u er erg tegenop ziet om tijdens het onderzoek last te hebben van de kokhalsreflex, dan kunnen wij u een verdovende keelspray aanbieden. Door deze spray kunt u het gevoel krijgen dat uw keel iets dikker wordt, maar dat is gevoelsmatig. Heeft u een keelspray gekregen, dan mag u na het onderzoek een half uur niet drinken en eten.

Lichte verdoving

Een enkele maal is het nodig dat u voor of tijdens het onderzoek een lichte verdoving krijgt. Mocht u dit willen, dan moet dat al bekend zijn bij het aanvragen van dit onderzoek. U krijgt dan een uitnodiging voor een intake gesprek op de polikliniek Maag-, Darm-, Leverziekten (MDL). Dit gesprek vindt plaats met de verpleegkundig specialist.

Voorbereiding

Geef het van tevoren aan als u:

 • Allergisch bent voor bepaalde geneesmiddelen

 • Allergisch bent voor verdoving

 • Zwanger bent

Nuchter/licht ontbijt

Als het onderzoek in de ochtend plaatsvindt, voor 13.00 uur:

 • De avond voor het onderzoek mag u vanaf 00.00 uur (middernacht) niets meer eten of drinken. U mag wel water drinken tot vier uur voor het onderzoek. Daarna mag u niets meer gebruiken.

Als het onderzoek na 13.00 uur plaatsvindt:

 • Vóór 7.00 uur ’s morgens mag u een licht ontbijt gebruiken (= 1 of 2 beschuitjes met zoet beleg en een kopje thee) daarna mag u niets meer eten of drinken. Het is wel toegestaan om tot vier uur voor het onderzoek water te drinken.

Medicatie

U kunt uw medicijnen gewoon blijven innemen, tenzij anders is afgesproken. Wanneer u pijnstilling nodig heeft, mag u paracetamol gebruiken. Indien iets aan uw medicatie gewijzigd is tussen het maken van de afspraak en de gastroscopie, dient u dit te melden voorafgaand aan het onderzoek.

Antistolling

Als een MDL-arts tijdens het onderzoek poliepen weghaalt, kan dit bij gebruik van bepaalde medicijnen bloedingen geven. Het is daarom noodzakelijk sommige medicijnen te stoppen voorafgaande aan het onderzoek. Dit geldt voor antistollingsmiddelen die u via de trombosedienst krijgt, zoals fenprocoumon (Marcoumar) en acenocoumarol (Sintrom) of de nieuwe antistollingsmiddelen. De nieuwe antistollingsmiddelen, Dabigatran (Pradaxa®), Rivaroxaban (Xarelto®), Apixaban (Eliquis®) en Edoxaban (Lixiana®) moet u 24, 48 uur/72 uur voorafgaand aan het onderzoek stoppen. Uw MDL-arts of de verpleegkundig specialist adviseert u hoe lang van tevoren u het middel moet stoppen. Dit hangt af van het

a

ntistollingsmiddel dat u gebruikt en uw nierfunctie. Andere middelen, zoals Ascal/acetylsalicylzuur hoeven vaak niet gestopt te worden tenzij de MDL-arts of verpleegkundig specialist dit aangeeft. Belangrijk is dat u pas stopt met deze medicijnen na overleg met de trombosedienst, uw MDL-arts of uw verpleegkundig specialist. Het kan ook nodig zijn om te stoppen met pijnstillers met anti stollende werking. U hoort dit dan van uw MDL-arts.

INR prikken als u Marcoumar of Sintrom gebruikt

. Als u antistollingsmiddelen gebruikt via de trombosedienst, moet vóór het onderzoek bloed geprikt worden. U krijgt hiervoor een aanvraagformulier voor het laboratorium. Kijk voor de juiste tijd en routenummer in uw afsprakenbrief. Wanneer u thuis een INR prikt moet u dit ook doen op de ochtend van het onderzoek. De MDL-arts bepaalt aan de hand van de uitslag (de INR waarde) of het onderzoek door kan gaan. Wanneer u onder controle staat van de trombosedienst, informeren wij de trombosedienst dat u een gastroscopie gaat krijgen.

Diabetes mellitus

Als u diabetes mellitus (suikerziekte) heeft, meldt u dit wanneer u de afspraak maakt. U wordt dan namelijk zo vroeg mogelijk in de ochtend geholpen.

 • Als u insuline gebruikt dient u vooraf contact op te nemen met uw diabetesverpleegkundige, huisarts of internist.

 • Als u alleen tabletten voor de diabetes gebruikt, dient u deze de avond voor het onderzoek en de ochtend voor het onderzoek, niet in te nemen.

Neemt u een ontbijt en eventueel insuline of tabletten mee, voor na het onderzoek.

Kleding

Wij raden u aan iets gemakkelijks aan te trekken; draag liever geen knellende kleding, zoals een korset of een step-in.

Extra voorbereiding bij toediening van een lichte verdoving (kalmerend middel of sedatie)

 • De kleur van uw nagels geeft informatie over uw lichamelijke conditie. Daarom mogen uw nagels niet gelakt zijn als u een lichte verdoving krijgt. Bij kunstnagels minimaal één nagel verwijderen.

 • Als u een lichte verdoving toegediend krijgt, mag u na het onderzoek niet zelf deelnemen aan het verkeer. Zorg er daarom voor dat u direct na het uitslapen wordt opgehaald. Op pagina 5 van deze folder wordt puntsgewijs vermeld waar u na het onderzoek rekening moet houden.

De dag van het onderzoek

Voorbereidingen

 • Bij het gebruik van een lichte verdoving krijgt u een infuusnaaldje in uw arm. Dit gebeurt op de uitslaapkamer.

 • U krijgt een drankje te drinken om het schuimen van het maagsap tegen te gaan.

 • Als u een bril draagt, mag u deze in de scopie kamer afzetten.

 • Heeft u een piercing in de tong, dan mag u deze ook uit doen.

 • Een eventuele gebitsprothese doet u in de scopie kamer uit. U krijgt een 'bijtring' in de mond, om zowel uw gebit/kaak als de endoscoop te beschermen.

 • U ligt tijdens het onderzoek op de linkerzijde op de onderzoekstafel.

 • U krijgt een knijpertje op een van uw vingers, om tijdens het onderzoek uw hartslag en ademhaling te kunnen controleren.

 • Voor en na het onderzoek wordt uw bloeddruk gemeten.

Het onderzoek

Het is begrijpelijk dat u opziet tegen dit onderzoek. Het onderzoek is ook niet prettig, maar het verloopt het beste als u zich probeert te ontspannen. Eén van de aanwezige endoscopieverpleegkundige zal u hierbij ondersteunen en uitleg geven. De MDL-arts brengt de endoscoop via de keelholte in uw slokdarm. De MDL-arts geeft u aanwijzingen om de endoscoop te slikken en legt u uit wat er verder gaat gebeuren. Het inbrengen van de endoscoop kan een vervelend gevoel geven. Misschien moet u kokhalzen of krijgt u een benauwd gevoel. Er is genoeg ruimte in de keelholte om adem te halen. Is de endoscoop eenmaal op zijn plaats dan geeft het vrijwel geen hinder meer. Uw ademhaling wordt tijdens het onderzoek op geen enkele manier belemmerd. Door rustig te zuchten en te ontspannen, zult u merken dat u het onderzoek makkelijker verdraagt. Tijdens het onderzoek wordt lucht via de endoscoop ingeblazen. Het kan zijn dat u daarvan moet boeren. Soms moet een stukje weefsel worden afgenomen voor onderzoek (biopt). Dit gebeurt met een instrumentje via de endoscoop. Het afnemen van weefsel is niet pijnlijk.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 5 à 10 minuten. Als de MDL-arts bepaalde ingrepen moet verrichten, duurt het soms wat langer.

Na het onderzoek

Het is verstandig om bloedverdunners of pijnstillers met bloed verdunnende werking pas te hervatten na overleg met uw MDL-arts. Indien u bloedverdunners gebruikt via de trombosedienst dan zal deze het hervatten van de medicatie met u regelen.

Keelspray

Heeft de gastroscopie alleen met een keelspray plaatsgevonden, dan kunt u na het onderzoek weer naar huis. Wanneer u in het ziekenhuis verblijft wordt u weer terug gebracht naar uw kamer. Let op: U mag het eerste half uur niets eten of drinken. Doordat uw keel verdoofd is kunt u zich namelijk makkelijk verslikken. Begin hierna voorzichtig met een slokje water. Als dit goed gaat, kunt u weer gewoon eten en drinken.

Lichte verdoving

Als u een lichte verdoving heeft gehad, dan bent u mogelijk wat suf. Na afloop van het onderzoek moet u ongeveer een uur uitslapen op de uitslaapkamer. Wij houden het graag rustig op deze kamer, dat betekent dat begeleiding niet bij u op de kamer aanwezig kan zijn tijdens het uitslapen.

 • Indien u bij de gastroscopie een lichte verdoving krijgt dan is het zelfstandig terugreizen naar huis na afloop van de scopie niet toegestaan.

 • Het is

  absoluut noodzakelijk

  dat u iemand meeneemt die u naar huis kan begeleiden. Ook als u met de taxi naar huis gaat, moet er iemand met u meereizen.

 • Het is niet mogelijk dat u na het uitslapen nog langer op de uitslaapkamer verblijft.

 • Als Dormicum of Fentanyl toegediend wordt raden wij u af om de volgende 24 uur machines te bedienen en/of zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Als Diazepam (Valium) wordt toegediend, dan moet i.p.v. met 24 uur verminderd reactievermogen rekening worden gehouden met 72 uur (3 dagen) verminderd reactievermogen.

 • Neem de eerste

  24 uur

  (of 72 uur) na het onderzoek geen ingrijpende en/of belangrijke beslissingen.

Complicaties

 • Het is mogelijk dat uw keel na het onderzoek tijdelijk wat pijnlijk is, vooral als u moet hoesten.

 • U kunt na het onderzoek een opgeblazen gevoel hebben. Dat komt door de lucht die tijdens het onderzoek in de maag is geblazen. Opboeren of winden laten geeft dan verlichting.

Complicaties van het onderzoek komen heel zelden voor.

Contact bij complicaties

Neem contact op met Alrijne Ziekenhuis als u na de scopie last heeft van:

 • toenemende pijn;

 • koorts met eventueel koude rillingen;

 • bloedverlies;

 • zwarte ontlasting.

Tijdens kantooruren (8.00 - 12.30 en 13.30 – 16.30 uur) belt u met de polikliniek MDL: 071-5828012 Buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) en tijdens onze lunchpauze (12.30 – 13.30 uur) neemt u contact op met de afdeling MDL: 071 582 8718.

De uitslag

Na afloop krijgt u mondelinge uitleg door de MDL-arts die het onderzoek heeft uitgevoerd en een brief waarin verteld wordt wat er tijdens het onderzoek is gedaan en wat u moet doen bij klachten. Ook staat in de brief nadere informatie over uw vervolgafspraak. In veel gevallen neemt de MDL-arts weefsel weg en stuurt dit naar het laboratorium. De uitslag van dit weefselonderzoek komt pas na ongeveer een week. Uw behandelend specialist of huisarts krijgt de uitslag van uw onderzoek toegestuurd. Hij/ zij vertelt u het resultaat.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Bent u niet opgenomen in Alrijne Ziekenhuis en kunt u door ziekte of om andere redenen uw afspraak niet nakomen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek MDL. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt en in uw plaats kan een andere patiënt worden behandeld. Neem wel altijd uiterlijk 24 uur van tevoren contact op. Belt u later af, dan zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervan een nota van het ziekenhuis.

Vragen

Deze folder is bedoeld als ondersteuning van de mondelinge informatie die u heeft ontvangen. Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust. De huisarts, MDL-arts of endoscopieverpleegkundige wil uw vragen graag beantwoorden.

Terug naar boven