Afdelingen & Specialismen

Binnenkort wordt u verwacht voor een onderzoek van het geheugen op het geheugenspreekuur van Ouderengeneeskunde in Alrijne Ziekenhuis.


AfspraakWij verwachten u op ……………………………………………dag ………………………………20…… om: • 08.30 uur
 • 12.30 uur
Locatie
 • Alrijne Ziekenhuis Leiden
  08.30/12.30 uur bloedprikken bij het laboratorium (routenummer 32)
  U kunt plaatsnemen in de wachtkamer van het laboratorium, er is een afspraak voor u gemaakt.
  Daarnu gaat u naar het dagonderzoekscentrum, afdeling 3A
 • Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn
  08.30/12.00 uur bloedprikken bij het laboratorium (routenummer 32).
  U kunt plaatsnemen in de wachtkamer van het laboratorium, er is een afspraak voor u gemaakt.
  Daarna gaat u naar het dagonderzoekscentrum, routenummer 14

Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Vergeet u niet uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) en het pasje van uw zorgverzekering mee te nemen. Zijn uw gegevens gewijzigd, meldt dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.Wat te doen bij verhindering

Kunt u de afspraak niet nakomen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Ouderengeneeskunde via 071 517 86 93 van 08.30 - 12.00 en van 13.30 - 15.30 uur

De dag van opname

Op de dag van opname wordt u samen met een begeleider verwacht. De begeleider kan uw echtgeno(o)t(e), partner, zoon, dochter of vertrouwenspersoon zijn. Die kan u eventueel helpen en waar nodig aanvullende informatie geven over uw klachten.U krijgt een/geen lunch aangeboden.U hoeft voor de onderzoeken geen speciale voorbereidingen te treffen. Het is wel raadzaam makkelijke kleding te dragen omdat u zich verschillende malen moet ontkleden. Bij deze folder krijgt u een vragenlijst voor familieleden. Wij verzoeken u de vragenlijst in te vullen en mee te nemen.Geheugenscreening in dagopname

In het dagonderzoekscentrum worden mensen met geheugenklachten door meerdere disciplines op dezelfde dag onderzocht. Zo voorkomen we dat u voor verschillende onderzoeken meerdere malen het ziekenhuis moet bezoeken. De specialist is een internist-ouderengeneeskunde/klinisch geriater. De verpleegkundig consulent van de polikliniek Ouderengeneeskunde zal een gesprek voeren met uw begeleider. De onderzoeken en gesprekken hebben tot doel in gezamenlijk overleg te komen tot een juiste diagnose.Hoe verloopt de dag?

U kunt zich samen met uw begeleider melden bij het laboratorium en daarna gaat u naar de betreffende afdeling. Op de afdeling wordt u welkom geheten en naar uw kamer gebracht.De verpleegkundige/doktersassistent maakt een ECG (hartfilm) en noteert uw lengte, gewicht, temperatuur en pols. Daarbij zal zij ook uw bloeddruk en zuurstof meten.De internist-ouderengeneeskundige/klinisch geriater komt bij u langs voor een gesprek en een lichamelijk onderzoek. Uw verhaal is voor de artsen belangrijk om een goede diagnose te stellen. De verpleegkundig consulent voert een test uit en praat met uw begeleider. Het gesprek zal gaan over de geschiedenis van de klachten en het dagelijks functioneren. Het doel van dit gesprek is aanvullende informatie te verzamelen over de klachten. Deze informatie kan de specialisten helpen bij het stellen van de juiste diagnose.Uitslag

Afsluitend heeft u, samen met uw begeleider, een gesprek met de arts. In dat gesprek wordt de uitkomst van de geheugenscreening met u besproken. Tegelijkertijd krijgt u adviezen over de eventuele behandeling en begeleiding. Uw huisarts krijgt aansluitend per brief bericht.Wat u verder nog moet weten

Neemt u de volgende zaken mee naar het ziekenhuis:


 • het pasje van uw zorgverzekering
 • uw identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart)
 • uw actuele medicatieoverzicht (verkrijgbaar bij uw apotheek) Dit is niet nodig als u bij uw apotheker heeft aangegeven dat zij uw gegevens elektronisch mogen doorsturen. In dat geval kunnen wij het medicatieoverzicht, na controle van uw BSN nummer, digitaal ophalen.
 • alle medicijnen die u gebruikt ; neem het doosje/de baxter rol/pillendoos mee.
 • uw leesbril en/of hoorapparaat
 • uw loophulpmiddel (stok, rollator)
 • de ingevulde vragenlijst voor familieleden.
Alrijne Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis voor arts assistenten, coassistenten en verpleegkundig specialisten in opleiding. Dit kan betekenen dat u eerst een assistent ziet, voordat u een gesprek heeft met de arts. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit bij de doktersassistent aangeven.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Locatie Leiden: 071 517 8693
Locatie Alphen aan den Rijn: 0172 467 031