In overleg met uw huisarts heeft u een afspraak bij de polikliniek Ouderengeneeskunde van Alrijne Ziekenhuis Leiden. Hiervoor is onderstaande afspraak gemaakt bij de internist ouderengeneeskunde of geriater, verder genoemd de medisch specialist. In deze folder leest u wat u kunt verwachten tijdens uw bezoek.


Uw afspraak

U wordt verwacht op _______________ dag _________________ (datum) in Alrijne Ziekenhuis Leiden, routenummer 14.U wordt samen met een begeleider verwacht. De begeleider kan uw echtgeno(o)t(e), partner, zoon, dochter of vertrouwenspersoon zijn. Die kan u eventueel behulpzaam zijn en waar nodig aanvullende informatie geven over uw klachten. U kunt zich melden bij de polikliniek Ouderengeneeskunde locatie Leiden, routenummer 14.Voor het polikliniekbezoek

U hoeft voor de onderzoeken geen speciale voorbereidingen te treffen. Het is wel aan te raden gemakkelijke kleding te dragen i.v.m. het lichamelijk onderzoek. Bij deze brief vindt u een vragenlijst. Wij verzoeken u de vragenlijst met een naaste, in te vullen en mee te nemen naar uw afspraak.Alrijne Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis voor arts-assistenten, coassistenten en verpleegkundig specialisten in opleiding. Dit kan betekenen dat u eerst een assistent ziet, voordat u een gesprek heeft met de arts. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit bij de polikliniekassistente aangeven.Tijdens het polikliniekbezoek

Tijdens het bezoek heeft u een gesprek met een verpleegkundige en worden enkele tests gedaan. Vervolgens heeft u een gesprek met de medisch specialist. Het gesprek zal gaan over uw klachten en de gevolgen voor uw dagelijks leven. Bij het gesprek is bij voorkeur uw begeleider aanwezig.


De medisch of de verpleegkundig specialist zal u ook lichamelijk onderzoeken. Uw begeleider heeft, in de tijd dat het lichamelijk onderzoek duurt, een gesprek met een verpleegkundige.Daarnaast worden, indien bij u van toepassing, de volgende onderzoeken gedaan:


 • bloedafname;
 • een bloeddrukmeting;
 • het meten van lengte en gewicht;
 • een ECG (hartfilmpje);
 • een geheugen- en stemmingsonderzoek;
 • het afnemen van vragenlijsten;
 • eventueel nog aanvullend onderzoek.
Afsluitend hebben u en uw begeleider een gezamenlijk gesprek met de medisch specialist. Bij dit gesprek kan ook de verpleegkundig specialist en/of de verpleegkundige aanwezig zijn. In dit gesprek worden de onderzoeksresultaten met u besproken. Eventueel kunnen wij u direct een behandeladvies meegeven. Uw huisarts krijgt aansluitend bericht.

Wat neemt u mee?

Wij verzoeken u de volgende dingen mee te nemen:
 • het pasje van uw zorgverzekering,
 • uw (geldig) identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart uw medicijnen in de originele verpakking,
 • en actueel medicatieoverzicht, verkrijgbaar bij uw apotheek,
 • de ingevulde vragenlijst,
 • uw hulpmiddelen zoals een rollator, uw gehoorapparaat en/of bril,
 • indien van toepassing: uw zorgmap van de thuiszorg en uw diabetesboekje (glucosedagcurve).

Afspraak afzeggen of wijzigen

Als u uw afspraak wilt afzeggen of wijzigen, geef dit dan zo snel mogelijk door. De polikliniek Ouderengeneeskunde van Alrijne Ziekenhuis Leiden is telefonisch te bereiken via 071 517 8693.
Wij zijn aanwezig tussen 9.00 en 13.00 uur. Belt u buiten deze tijden dan wordt u door een medewerker van het afsprakenbureau te woord gestaan. Bij afzegging verzoeken wij u dit ook zelf door te geven aan de huisarts.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerkers van de polikliniek Ouderengeneeskunde.

Tot slot

Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan aan de patiƫntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.