Afdelingen & Specialismen

Binnenkort wordt u verwacht voor een onderzoek van het geheugen op het dagonderzoekscentrum Ouderengeneeskunde van Alrijne Ziekenhuis.


Afspraak

Wij verwachten u op ……………………………................………………dag ………….........................……………………20…........… om 08.30 uur.Locatie
 • Alrijne Ziekenhuis Leiden
  08.30 uur bloedprikken bij het laboratorium (routenummer 32).
  U meldt zich bij de aanmeldzuil en kiest de knop 'direct doorgestuurd vanuit de specialist'.
  Daarna gaat u naar het dagonderzoekscentrum, afdeling 3A.
 • Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn
  08.30 uur bloedprikken bij het laboratorium (routenummer 32).
  U meldt zich bij de aanmeldzuil en kiest de knop 'direct doorgestuurd vanuit de specialist'.
  Daarna gaat u naar het dagonderzoekscentrum, routenummer 14

Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Vergeet u niet uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) en het pasje van uw zorgverzekering mee te nemen. Zijn uw gegevens gewijzigd, meldt dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.Wat te doen bij verhindering

Kunt u de afspraak niet nakomen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Ouderengeneeskunde.


Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 071 517 86 93 van 08.30 - 12.00 en van 13.30 - 15.30 uurDe dag van opname

Op de dag van opname wordt u samen met een begeleider verwacht. De begeleider kan uw echtgeno(o)t(e), partner, zoon, dochter of vertrouwenspersoon zijn. Die kan u eventueel helpen en waar nodig aanvullende informatie geven over uw klachten. Zowel voor u als uw begeleider is geregeld dat u tussen de middag een maaltijd in het ziekenhuis krijgt. Uw begeleider kan niet bij alle onderzoeken aanwezig zijn. Wij adviseren hem/haar dan ook een boek of iets dergelijks mee te nemen om zichzelf mee te vermaken.U hoeft voor de onderzoeken geen speciale voorbereidingen te treffen. Het is wel raadzaam makkelijke kleding te dragen omdat u zich verschillende malen moet ontkleden. Bij deze folder krijgt u een vragenlijst voor familieleden. Wij verzoeken u de vragenlijst in te vullen en mee te nemen.Geheugenscreening in dagopname

In het dagonderzoekscentrum worden mensen met geheugenklachten door meerdere specialisten op dezelfde dag onderzocht. Zo voorkomen we dat u voor verschillende onderzoeken meerdere malen het ziekenhuis moet bezoeken. De specialisten zijn een internist-ouderengeneeskunde/klinisch geriater, een neuroloog en een neuropsycholoog. De verpleegkundige van de polikliniek Ouderengeneeskunde zal een gesprek voeren met uw begeleider. De onderzoeken en gesprekken hebben tot doel in gezamenlijk overleg te komen tot een juiste diagnose.Hoe verloopt de dag?

U komt met uw begeleider aan in het ziekenhuis om bloed te prikken, volg routenummer 32. Op de afdeling wordt u welkom geheten en naar uw kamer gebracht.De verpleegkundige maakt een ECG (hartfilm) en noteert uw lengte, gewicht, temperatuur en pols. Daarbij zal zij ook uw bloeddruk meten. Er zal ook bloedonderzoek gedaan worden.Op verzoek van de specialist kan er een hersenscan worden aangevraagd:

 • Ja, u krijgt een hersenscan om ………………… uur
 • Dit is bij u niet van toepassing
 • Indien u in Alphen aan den Rijn het programma volgt, besluit de arts op de dag zelf of een scan noodzakelijk is. Hiervoor moet u naar locatie Leiderdorp.

De internist-ouderengeneeskundige/klinisch geriater komt bij u langs voor een gesprek en een lichamelijk onderzoek. Deze dag wordt u ook door een neuroloog gezien voor een neurologisch onderzoek. Uw verhaal is voor de artsen belangrijk om een goede diagnose te stellen.


U krijgt ook een neuropsychologisch onderzoek. U heeft een gesprek met een psychologisch medewerker en een neuropsycholoog.Tegelijkertijd spreekt de verpleegkundige van de polikliniek Ouderengeneeskunde met uw begeleider. Het gesprek zal gaan over de geschiedenis van de klachten. Het doel van dit gesprek is aanvullende informatie te verzamelen over de klachten. Deze informatie kan de specialisten helpen bij het stellen van de juiste diagnose.Rond 12.00 uur is er gelegenheid om te lunchen, verzorgd door het ziekenhuis. Hierna kunt u nog even rusten.In de middag maakt de neuropsycholoog het neuropsychologisch onderzoek af.Uitslag

U krijgt deze dag een afspraak mee waarop u voor het uitslaggesprek wordt verwacht. In dat gesprek wordt de uitkomst van de geheugenscreening met u besproken. Tegelijkertijd krijgt u adviezen over de eventuele behandeling en begeleiding. Uw huisarts krijgt aansluitend per brief bericht.Wat u verder nog moet weten

Neemt u de volgende zaken mee naar het ziekenhuis:


 • het pasje van uw zorgverzekering
 • uw identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart)
 • uw actuele medicatieoverzicht (verkrijgbaar bij uw apotheek) Dit is niet nodig als u bij uw apotheker heeft aangegeven dat zij uw gegevens elektronisch mogen doorsturen. In dat geval kunnen wij het medicatieoverzicht, na controle van uw BSN nummer, digitaal ophalen.
 • alle medicijnen die u gebruikt ; neem het doosje/de baxter rol/pillendoos mee.
 • uw leesbril en/of hoorapparaat
 • uw loophulpmiddel (stok, rollator)
 • de ingevulde vragenlijst voor familieleden.
Alrijne Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis voor arts assistenten, coassistenten en verpleegkundig specialisten in opleiding. Dit kan betekenen dat u eerst een assistent ziet, voordat u een gesprek heeft met de arts. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit bij de polikliniekassistente aangeven.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van: 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur op telefoonnummer: 071 517 8693.