Afdelingen & Specialismen

Uw behandelend arts heeft u verwezen voor een hyperventilatieprovocatietest . In deze folder geven wij u informatie hierover. Om dit onderzoek goed te laten verlopen, is uw medewerking nodig. Volg daarom de raadgevingen van uw behandelend arts nauwkeurig op en lees deze folder goed door.


Doel van het onderzoek

Met een hyperventilatieprovocatietest wordt onderzocht of uw klachten het gevolg kunnen zijn van hyperventilatie (te snel en te veel ademen).Voorbereiding


  • U hoeft geen speciale kleding te dragen.
  • Draag geen oorbellen; dit be├»nvloedt de saturatiemeting aan het oor.
  • U mag vooraf gewoon eten en drinken.
  • U mag uw (long)medicatie gewoon blijven gebruiken.
  • Zorg dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint; zorg dat u op tijd aanwezig bent.
  • Er kunnen in principe geen andere mensen bij het onderzoek aanwezig zijn.

Afspraak

U meldt zich op de dag van het onderzoek op de afgesproken tijd in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
(route 107) bij de balie van de polikliniek Longziekten.

Het onderzoek

Een longfunctieanalist voert het onderzoek uit. Het onderzoek bestaat uit twee delen:
  • het invullen van de zogenaamde Nijmeegse vragenlijst;
  • de hyperventilatieprovocatietest.
Voorafgaand aan het onderzoek stelt de longfunctieanalist u een aantal vragen. De antwoorden op de vragen geven inzicht in uw klachten.

Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. U krijgt een masker op. Het masker staat in verbinding met apparatuur die meet hoe snel u ademt en hoeveel koolzuurgas u uitademt. U krijgt een saturatiemeter aan het oor voor het meten van het zuurstofgehalte in het bloed (=saturatie).
U wordt gevraagd 3 minuten rustig te ademen. Vervolgens gaat u 3 minuten snel en diep in- en uitademen. Daarna ademt u nog 6 minuten rustig door. Aan de hand van het herstel in deze 6 minuten van uw ademhaling en het koolzuurgehalte in de uitgeademde lucht, kan worden beoordeeld of uw klachten het gevolg zijn van hyperventilatie.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Hoe wordt het onderzoek ervaren?

Het onderzoek doet geen pijn. U kunt tijdens de test last krijgen van duizeligheid, tintelingen in handen en voeten en soms wat pijn op de borst. Deze klachten verdwijnen vanzelf weer.

Uitslag

Heeft u na het longfunctieonderzoek een afspraak bij uw behandelend arts, dan zal deze met u de uitslag bespreken.

Tot slot

Wat neemt u mee?
  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan gerust aan de longfunctieanalist, telefoonnummer 071 582 8734.

Heeft u nog vragen over uw afspraak of wilt u deze verzetten, belt u dan de polikliniek Longziekten in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag via 071 582 8053 tussen 08.30 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur.