Afdelingen & Specialismen

Uw afspraak


Wij verwachten u in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp op: datum: ………………dag, ……….. - ………. - 20.......- het innemen van de kalumjodide tabletten: tijd ……………….. uur- het inspuiten van de radioactieve stof: tijd: ………………......... uur- het maken van de scan: tijd: ………………......... uurplaats: afdeling Nucleaire Geneeskunde, routenummer 173Voorbereidingen

Eten en drinken

Voor dit onderzoek mag u normaal eten en drinken.Staken van de medicatie

De volgende medicijnen moeten 2 weken voor het onderzoek worden gestaakt:


 • Neuroleptica:
  • Haloperidol (Haldol), Sulpiride (Dogmatil), Raclopride, Chloorpromazine.
 • D2-agonisten:
  • Pergolide (Permax), Lisuride, Apomorfine (APO-go), Vigabatrine (Sabril), Cocaïne, Amfetamine.
 • Dopamine:
  • Levodopa (Sinemet, Madopar, etc.).
 • Ca-antagonisten:
  • Flumazenil (Anexate), Cinnarizine.

Innemen van kaliumjodide tabletten

Om te voorkomen dat de radioactieve stof door uw schildklier wordt opgenomen moet u op de dag van het onderzoek kaliumjodide tabletten innemen. U dient deze tabletten een half uur voor de injectie in te nemen. De tabletten worden aan u gegeven op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp voor een IBZM-scan. Dit is een hersenonderzoek. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. Ook leest u welke voorbereidingen nodig zijn.


Wat is nucleaire geneeskunde?

Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme waarbij met behulp van radioactieve stoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een gammacamera ‘leest’ de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld. Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige en wordt voor het grootste deel uitgevoerd door een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er).

Gammacamera


Gammacamera

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient om eventuele afwijkingen in de hersenen, die onder andere voorkomen bij de ziekte van Parkinson en hierop lijkende ziekten, in beeld te brengen.

Zwangerschap/borstvoeding

Radioactieve stof kan schadelijk zijn voor uw ongeboren kind. Meld daarom vóór het onderzoek dat u zwanger bent of zou kunnen zijn, of als u borstvoeding geeft. In overleg wordt besproken of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.

Voorbereidingen

Eten en drinken

Voor dit onderzoek mag u normaal eten en drinken.

Staken van de medicatie

De volgende medicijnen moeten 2 weken voor het onderzoek worden gestaakt:

Neuroleptica: Haloperidol (Haldol), Sulpiride (Dogmatil), Raclopride, Chloorpromazine.
D2-agonisten: Pergolide (Permax), Lisuride, Apomorfine (APO-go), Vigabatrine (Sabril), Cocaïne, Amfetamine.
Dopamine: Levodopa (Sinemet, Madopar, etc.).
Ca-antagonisten: Flumazenil (Anexate), Cinnarizine.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173.

Innemen van kaliumjodide tabletten

Om te voorkomen dat de radioactieve stof door uw schildklier wordt opgenomen moet u op de dag van het onderzoek kaliumjodide tabletten innemen. U dient deze tabletten een half uur voor de injectie in te nemen. De tabletten worden aan u gegeven op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Het inspuiten van de radioactieve stof

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de toedienruimte. Daar krijgt u een injectie met een radioactieve stof in een bloedvat van de arm.

Toestemmingsformulier

Na de injectie geeft de MBB’er u een informatie- en toestemmingsformulier. Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent, dit is dus niet verplicht.

Wachttijd

De radioactieve stof heeft ongeveer 3 uur nodig om in de hersenen te worden opgenomen. U mag het ziekenhuis verlaten of u gaat terug naar de afdeling waar u bent opgenomen.
Na de wachttijd wordt u terug verwacht in wachtruimte 4.

Het maken van de foto’s (scan)

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoekskamer. Voor dit onderzoek gaat u op uw rug op een onderzoekstafel liggen met uw hoofd in een steun. De MBB’er schuift de onderzoekstafel tussen de twee koppen van de gammacamera. De gammacamera draait tijdens het onderzoek om u heen, dit duurt ongeveer 30 minuten. Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen.

Weer naar huis

Als het onderzoek is afgerond kunt u weer naar huis, terug naar de afdeling waar u bent opgenomen. U hoeft na het onderzoek geen speciale maatregelen te nemen, de radioactieve stof verlaat vanzelf het lichaam.

Duur

Het gehele onderzoek, inclusief wachttijd, duurt ongeveer 3½ tot 4 uur.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw IBZM-scan en stuurt het verslag naar uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende (polikliniek)bezoek.

Aanvullende informatie over het gebruik van radioactieve stoffen

Geen risico voor u of voor uw omgeving

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof Jodium-123. De straling van Jodium-123 heet gammastraling. Gammastraling kan, net als veel andere soorten straling, schadelijk zijn voor de gezondheid. Het effect van gammastraling op mensen is hetzelfde als röntgenstraling. De dosis die u krijgt is zo laag mogelijk. Daardoor is de kans op schade klein. Mensen die tijdens of na het onderzoek bij u in de buurt komen, lopen geen enkel risico.

Let op: Meetapparatuur op (lucht)havens kan deze straling waarnemen. Mocht u binnen 6 dagen na het onderzoek een reis met het vliegtuig of de boot hebben gepland, meld dit dan aan de MBB’er.

Verhindering tijdig doorgeven

De hoeveelheid radioactieve stof wordt per persoon berekend en besteld. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip dat het wordt ingespoten. Het is dus van belang dat u op tijd aanwezig bent. Het is zeer kostbaar om een afspraak vlak van tevoren nog te wijzigen. Mocht het onderzoek om een bepaalde reden niet door kunnen gaan, geeft u dit dan minimaal 24 uur van te voren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust.
U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173.
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).