Afdelingen & Specialismen

Uw behandelend arts heeft u verwezen voor een inspanningstest. Om dit onderzoek goed te laten verlopen, is uw medewerking nodig. Volg daarom de raadgevingen van uw behandelend arts nauwkeurig op. In deze folder leest u wat het onderzoek inhoudt en hoe u zich op het onderzoek kunt voorbereiden.


Doel van het onderzoek

Om uw klachten tijdens inspanning te beoordelen, heeft uw behandelend arts u voorgesteld een inspanningstest te doen. Met dit onderzoek proberen we de oorzaak en de ernst van uw klachten te vinden. Ook testen we uw algehele conditie.Voorbereiding

 • Tenzij uw behandelend arts iets anders heeft gezegd, gebruikt u uw medicijnen zoals u dat gewend bent.
 • Zorg dat u een makkelijke kleding aan heeft waarin u kunt sporten.
 • Uw bovenkleding zal uit moeten i.v.m. de plakkers voor het hartfilmpje (ECG). Het dragen van een hemdje is wel mogelijk en is voor met name vrouwen prettig. Neem dus een hemdje (zonder mouwen) mee.
 • Sportschoenen zijn aan te bevelen (géén slippers).
 • Laat uw sieraden thuis.
 • Gebruik voor het onderzoek geen bodylotion.
 • Draag geen oorbellen (dit beïnvloedt de saturatiemeting aan de oorlel).
 • U mag vooraf gewoon eten en drinken.
 • Zorg dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint, en zorg dat u op tijd aanwezig bent.
 • Er kunnen in principe geen andere mensen bij het onderzoek aanwezig zijn.

Afspraak

Wij verwachten u op de dag van het onderzoek op de afgesproken tijd in:
 • Alrijne Ziekenhuis Leiden (route 45). U hoeft zich niet te melden, u kunt plaatsnemen in de wachtkamer.
 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp (route 107). U meldt zich bij de balie van de polikliniek Longziekten.

Het onderzoek

Een longfunctieanalist voert het onderzoek uit. Tijdens het onderzoek zit u op een hometrainer. U krijgt ECG-plakkers voor een hartfilmpje opgeplakt, een saturatiemeter voor het meten van uw zuurstofsaturatie aan het oor en een bloeddrukband voor bloeddrukmeting om uw bovenarm. U krijgt een masker op dat verbonden is met de meetapparatuur.

Het verloop van het onderzoek

U gaat fietsen op de hometrainer. Het is de bedoeling dat u steeds in hetzelfde tempo blijft fietsen. Tijdens het fietsen verhogen we geleidelijk de weerstand, zodat u steeds meer kracht moet zetten om uw fietssnelheid te behouden. U kunt met het masker op niet praten. Als u wilt stoppen, geeft u dat aan door uw hand op te steken. Het is belangrijk dat u probeert tot het uiterste te gaan. De longfunctieanalist zal u hierbij ook aanmoedigen. Als u niet meer verder kunt, wordt de weerstand van de fiets gehaald en gaat u nog 2 minuten uitfietsen bij lage weerstand. Tijdens het fietsen wordt uw ademhaling, uw saturatie, uw bloeddruk en uw ECG op een monitor gecontroleerd.

De klachten waarvoor u komt, kunnen tijdens het onderzoek optreden en soms verergeren. Bijvoorbeeld kortademigheid, sterke vermoeidheid in de benen of duizeligheid. Het is belangrijk dat u aan het einde van de test doorgeeft welke klachten u kreeg en of dit de klachten zijn die u vaker heeft.

Afhankelijk van de indicatie wordt er vooraf en aan het eind van de fietstest arterieel bloed afgenomen. Dit om het zuurstof- en koolzuur gehalte in het bloed te bepalen. Het bloed wordt uit de pols afgenomen. Soms gebeurt dit door een katheter in een bloedvat in uw pols te plaatsen. Voor dit laatste prikken we met een naaldje een bloedvat aan. Het naaldje halen we vervolgens weg, een heel klein plastic buisje blijft in uw bloedvat achter. Zo kunnen we vooraf, na en ook tijdens het fietsen bloed afnemen, en hoeft u maar 1 keer geprikt te worden. Het inbrengen van de katheter in uw pols is een beetje pijnlijk, maar daarna voelt u de katheter niet meer. Na afloop halen we de katheter uit uw pols. U krijgt een drukverband om uw pols dat u na 2 uur mag verwijderen
Als het nodig is arterieel bloed af te nemen bij u, dan hoort u dit bij het maken van de afspraak.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 45 tot 60 minuten.

Hoe wordt het onderzoek ervaren?

Het onderzoek doet geen pijn, maar kan soms wel vermoeiend zijn. Tijdens of na het onderzoek kunt u last krijgen van vermoeide benen. Het is mogelijk dat u de volgende dag lichte spierpijn heeft.

Uitslag

Heeft u na het onderzoek een afspraak bij uw behandelend arts, dan zal deze met u de uitslag bespreken.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw zorgverzekeringspas;
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan gerust aan de longfunctieanalist.
 • Alrijne Ziekenhuis Leiden: telefoonnummer 071 517 8329.
 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp: telefoonnummer 071 582 8734.
 • Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn: telefoonnummer 0172 467392.
Heeft u nog vragen over uw afspraak of wilt u deze verzetten, belt u dan het Afsprakenbureau, telefoonnummer 071 515 5543, of de polikliniek Longziekten, te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur via telefoonnummer 071 582 8053.