Afdelingen & Specialismen

Uw kind heeft klachten gehad die na het staken van koemelkvoeding zijn verdwenen. Daarom denkt de arts aan een allergie voor koemelkeiwit. Om dit te kunnen bevestigen, is een koemelkeiwit provocatietest (ook wel een koemelkeiwitbelasting genoemd) noodzakelijk.


Waarom een provocatietest?

Een koemelkeiwit allergie is moeilijk aan te tonen door middel van bloedonderzoek of huidtesten. Om toch zekerheid te krijgen, wordt de koemelkeiwit provocatietest toegepast. Het is belangrijk om zekerheid te krijgen om de volgende redenen:

 • Het is overbodig om iedere keer speciale dieetvoeding aan te schaffen als er geen sprake is van een allergie.
 • De verzekering vergoedt de dieetvoeding alleen als er door middel van de provocatietest zekerheid is verkregen.
 • Als uw kind geen koemelkeiwitallergie heeft kan uw kind ook weer andere producten met koemelk (kaas, yoghurt etc.) gebruiken.

Wat houdt een koemelkeiwit provocatietest in?

De test wordt gedaan op twee verschillende dagen. De 2e testdag volgt een week na de 1e testdag. Het is een zogenoemd dubbelblind onderzoek. Dat wil zeggen dat zowel u, als de verpleegkundige en de arts niet weten welke voeding uw kind aangeboden krijgt. Op de eerste testdag krijgt uw kind voeding uit zakje A aangeboden en op de 2e testdag de voeding uit zakje B.
Nadat beide testen verricht zijn, vergelijkt de arts de reacties op de testen en de inhoud van de zakjes testvoeding.

Waarom een dubbelblind onderzoek?

 • Op deze manier is iedereen onbevooroordeeld;
 • Reacties op koemelkeiwit provocaties zijn soms niet helemaal duidelijk en kunnen zelfs berusten op toeval.

Waarom in het ziekenhuis?

De test wordt in het ziekenhuis gedaan omdat een klein percentage van de kinderen (minder dan 1%) een heftige reactie kan vertonen op hernieuwd contact met koemelk. De reactie op de test kan anders zijn dan de oorspronkelijke klachten. De heftige reacties treden altijd kort (binnen een uur) na het drinken op. Voor de veiligheid is het dan ook verstandig om de test uit te voeren als er een arts in de buurt is die eventueel medicijnen kan geven. Later kunnen er nog milde reacties optreden. In het ziekenhuis wordt de test volgens een vast gestructureerd protocol uitgevoerd en de uitslag wordt door een kinderarts geïnterpreteerd.

Voorbereidingen thuis

Periode voor de test:

 • In de 4 weken voor de test moet uw kind alleen koemelkvrije voeding hebben gehad.

Op de dag van de test:

 • Voor het slagen van de test is het belangrijk dat uw kind op de dag van de testen ’s ochtends om 06.00 uur nog een voeding krijgt, daarna mag uw kind niet meer eten of drinken.
 • Is uw kind voorafgaand aan de test ziek en/of verkouden, belt u dan op de dag van de test vóór 08.00 uur met de kinderafdeling. Dan wordt in overleg met u bekeken of uw kind aan de test kan beginnen.
 • Kinderen die op de geplande dag echt ziek zijn, huiduitslag hebben of benauwd zijn, kunnen niet deelnemen. Een lichte verkoudheid is geen beletsel. Neem bij twijfel contact op met de afdeling (zoals eerder hierboven beschreven).
 • Uw kind mag de 72 uur voor de test geen allergiemedicatie hebben gehad (zoals aerius of tavegil). Indien uw kind hormoonzalf gebruikt, mag dit niet gesmeerd worden op de dag van test, tenzij de arts anders heeft aangegeven.

De testdagen

Hoe laat moet u zich melden?

Om 08.45 uur wordt u op de kinderafdeling verwacht (routenummer 570, 5e etage in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp).

Wat moet u meenemen?

 • een eigen fles met speen;
 • eventueel sojamelk (bij provocatietest met soja).

Voorbereidingen

Als uw kind eerder zeer heftige reacties heeft vertoond (shock, ernstige benauwdheid en dergelijke) dan brengt de arts vóór de test een infuus in. In andere gevallen wordt alleen medicatie voor noodgevallen klaargelegd. Samen met de arts kijkt u voor het begin van de test naar de huid van uw kind om te zien of er afwijkingen te zien zijn.

De uitvoering van de test

Uw kind krijgt in opbouwende porties melk aangeboden (de melk welke uw kind thuis ook drinkt). We beginnen met een druppel melk, de hoeveelheden worden vervolgens steeds iets meer. Zie het onderstaande schema. Tussen de voedingen wordt er telkens 20 of 30 minuten op een eventuele reactie gewacht. Na afloop van de test moet u nog twee uur wachten. Daarna onderzoekt de arts uw kind nog een keer. In de loop van de middag is de test afgerond en kunt u met uw kind weer naar huis.


RondeNa hoeveel tijdHoeveelheid
100.000,1 ml
200.200,2 ml
300.400,75 ml
401.002,25 ml
501.307,75 ml
602.0022,5 ml
702.3075 ml
803.0075 ml bij 1- 2 maanden
95 ml bij 2-4 maanden
125 ml bij 4 – 6 maanden
Restant bij ouder dan 6 maanden
905.00Observatie


Aanwezigheid ouders en bezoek

In verband met de coronacrisis mag er maar 1 ouder met het kind meekomen naar het ziekenhuis. Om drukte op de afdeling te voorkomen, kunnen broertjes en zusjes niet meekomen. Ook is er geen gelegenheid voor bezoekers om langs te komen tijdens de test. Er moet minimaal één volwassene voortdurend bij het kind aanwezig blijven.

Reacties op de test

De meest logische reactie is het terugkomen van de oorspronkelijke klacht. Sommige kinderen reageren echter bij hernieuwd contact heftiger. Er kan onder andere een acute huidreactie ontstaan: rode vlekken, zwellingen en rode ogen. Ook algemenere klachten komen voor, zoals spugen, misselijkheid en benauwdheid. Deze reacties treden meestal snel na het drinken op. Reacties die pas na 24 uur kunnen optreden zijn buikpijn en diarree. Verergering van eczeem is pas na twee à drie dagen te zien.

Dagboekje

Wij vragen u om eventueel optredende klachten te noteren in het dagboekje achterin deze folder. Als uw kind binnen 48 uur na de provocatie duidelijke klachten krijgt vragen wij u contact op te nemen met ons. U kunt ook foto’s nemen of filmen als er zichtbare klachten zijn, zoals zwelling of benauwdheid.

Vervolgafspraak

Ongeveer twee weken na de 2e testdag wordt u met uw kind verwacht op de polikliniek. Tijdens deze afspraak krijgt u de uitslag van de test en kunt u de plannen voor de verdere toekomst bespreken.

De uitslag

Negatieve test

Als het resultaat van de test negatief is, wil dat zeggen dat uw kind niet op de test reageert en geen koemelkeiwit allergie (meer) heeft. Langer dieetvoeding gebruiken is dan niet zinvol. De dieetvoeding wordt in stappen afgebouwd; uw kind moet wellicht aan de smaak van andere voeding wennen. U mag pas met het schema beginnen als u de uitslag van de test van de arts heeft gehoord. Het ombouwschema vindt u achter in deze folder. U mag gewoon bijvoeding geven volgens de richtlijnen van het consultatiebureau. Let op: in de periode van de testen tot aan het afronden van het eventuele ombouwschema, moet u geen nieuwe voeding introduceren.

Positieve test

Als de test positief is, wil dat zeggen dat uw kind reageert met een allergische reactie. Er is dan sprake van een koemelkeiwitallergie. Voortzetten van de dieetvoeding is dan noodzakelijk. U mag gewoon bijvoeding geven volgens de richtlijnen van het consultatiebureau.

Verslag

Als u regelmatig de polikliniek bezoekt maakt de kinderarts/verpleegkundig specialist een schriftelijk verslag van de resultaten. Dit gebeurt ook als uw kind ontslagen wordt uit het ziekenhuis. Het verslag wordt gestuurd naar uw huisarts en/of de jeugdarts van de jeugdgezondheidszorg/GGD (t/m de leeftijd van vier jaar). Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit laten weten aan de afdeling Kind en Jeugd.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder (poliklinisch) bezoek aan het ziekenhuis van u én van uw kind een geldig identiteitsbewijs en de zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn de gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.

Meer informatie

Op onze website vindt u uitgebreide informatie www.alrijne.nl/kind-en-jeugd of neem een kijkje op onze kinderwebsite: kids.alrijne.nl.

Meer informatie over koemelkeiwit provocatietesten is te vinden op:
www.voedselallergie.nl
www.anafylaxis.nl


Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen, met de doktersassistenten van de polikliniek of verpleegafdeling Kind en Jeugd. De polikliniek Kind en Jeugd is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur via telefoonnummer 071 582 8052.
De afdeling Kind en Jeugd is voor ouders telefonisch te bereiken via 071 582 8020.

Machtiging MijnAlrijne

Alrijne biedt patiënten via MijnAlrijne toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier. U kunt tal van zorgzaken online regelen, zoals uw medisch dossier inzien, uitslagen inzien en vragenlijsten invullen. We bieden ook de mogelijk om online het medisch dossier van uw kind in te zien. Zo bent u nog beter betrokken bij de zorg voor uw kind.
Meer weten? Ga naar MijnAlrijne.

Ombouwschema

Als uw kind de provocatietest met koemelk zonder allergische verschijnselen heeft doorlopen, is het belangrijk dat u thuis melk en melkproducten gaat introduceren. De introductie vindt thuis plaats, zo snel mogelijk na de uitslag op de polikliniek.

Adviezen voor het starten met het ombouwschema

 • Start in de ochtend of vroege middag met introduceren. Als een reactie optreedt, kan overdag gehandeld worden.
 • Start uitsluitend wanneer uw kind in goede conditie is, dus geen last heeft van verkoudheid, hoesten, benauwdheid, diarree, buikklachten e.d.
 • Mochten er onverhoopt reacties optreden na de introductie thuis, neem dan contact op met de behandelend kinderarts via de polikliniek.

Introductieschema melkproducten

Dag 1: 10 ml standaardkunstvoeding of 10 ml melk of yoghurt;
Dag 2: 50 ml standaardkunstvoeding of 50 ml melk of yoghurt;
Dag 3: 100 ml standaardkunstvoeding of 100 ml melk of yoghurt;
Dag 4: 1 volledige fles standaardkunstvoeding of 150 ml melk of yoghurt.

De standaardkunstvoeding kan eventueel worden gemengd door de koemelkvrije kunstvoeding die uw kind gewend is.

Als het introductieschema goed doorlopen is kunnen alle melkproducten naar behoefte gebruikt worden. Dit zijn melk, karnemelk, yoghurt, kaas, slagroom, roomboter, vla, enzovoort.

Dagboekje na de 1e en 2e testdag

Wij vragen u om eventueel optredende klachten te noteren op de volgende pagina’s.

Als uw kind binnen 48 uur na de provocatietest duidelijke verschijnselen krijgt, vragen wij u contact op te nemen met de arts/verpleegkundige van het consultatiebureau of anders de huisarts of de huisartsenpost. Deze zal u zo nodig vragen om op consult te komen. Neem deze ingevulde folder dan mee. U kunt ook foto’s nemen of filmen als er zichtbare klachten zijn, zoals zwelling of bulten. Neemt u in ieder geval ook deze folder met de ingevulde pagina’s mee als u bij de kinderarts komt voor de uitslag van de test.

Verschijnselen die u mogelijk kunt verwachten:
 • uitslag of roodheid in het gezicht of over het lichaam;
 • buikpijn, spugen, diarree;
 • rode vlekken, zwellingen en rode ogen;
 • verergering van eczeem.

Dagboekje na de 1e testdag

DatumTijdstipVerschijnselenMedicatie

Dagboekje na de 2e testdag

DatumTijdstipVerschijnselenMedicatie

Dit is gerelateerd aan de volgende afdeling: