Afdelingen & Specialismen

Uw afspraak


Wij verwachten u op de volgende tijden in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp:Dag 1Datum: ………………………….…dag, ……….. - ………. - 20………De bloedafname:Tijd: .................................. uurHet inspuiten van de radioactieve witte bloedcellenTijd: .................................. uurHet maken van de scan 1 uur na het inspuiten van de radioactieve witte bloedcellen (alleen als u voor een leukocytenscintigrafie van de buik komt)Tijd: .................................. uurHet maken van de scan 4 uur na het inspuiten van de radioactieve witte bloedcellenTijd: ………………………uurDag 2


Het maken van de scan 24 uur na het inspuiten van de radioactieve witte bloedcellenDatum: ………………………….…dag, ……….. - ………. - 20……… Tijd: .................................. uurPlaats: Nucleaire Geneeskunde, routenummer 173Voorbereidingen

Als u voor een leukocytenscintigrafie van de buik komt moet u tijdens het onderzoek één liter volle melk drinken. U dient dit zelf te verzorgen. De afdeling Nucleaire Geneeskunde geeft u tijdens het onderzoek instructies over wanneer u de melk moet drinken. Als u voor een leukocytenscintigrafie van het skelet komt, zijn er geen voorbereidingen nodig

U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Alrijne Ziekenhuis voor een leukocytenscintigrafie. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. Ook leest u of er voorbereidingen nodig zijn.


Wat is nucleaire geneeskunde?

Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme waarbij met behulp van radioactieve stoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een gammacamera leest hierbij de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld. Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige en wordt voor het grootste deel uitgevoerd door een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er).


Gammacamera


Gammacamera

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient om te onderzoeken of het lichaam een bacteriële ontsteking bevat, zoals bijvoorbeeld in de darmen of in het skelet. Op de plaats van een bacteriële infectie ontstaat een ophoping van witte bloedcellen (leukocyten). Door uw eigen witte bloedcellen te koppelen aan een radioactieve stof kunnen we een ontsteking zichtbaar maken.Zwangerschap/borstvoeding

Radioactieve stof kan schadelijk zijn voor uw (ongeboren) kind. Meld daarom vóór het onderzoek dat u zwanger bent of zou kunnen zijn, of als u borstvoeding geeft. De nucleair geneeskundige besluit in overleg met u of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.Voorbereidingen

Als u voor een leukocytenscintigrafie van de buik komt moet u tijdens het onderzoek één liter volle melk drinken. U dient dit zelf te verzorgen. De afdeling Nucleaire Geneeskunde geeft u tijdens het onderzoek instructies over wanneer u de melk moet drinken. Als u voor een leukocytenscintigrafie van het skelet komt, zijn er geen voorbereidingen nodig.Het onderzoek

Dag 1


Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173.De bloedafname

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de toedienruimte. De MBB’er plaatst een infuus in een bloedvat in de arm om bloed af te nemen.Wachttijd

Uw bloed wordt naar het laboratorium gebracht om de witte bloedcellen eruit te halen. De witte bloedcellen worden daarna gekoppeld aan een radioactieve stof. Dit duurt ongeveer 3 uur. Tijdens deze wachttijd kunt u het ziekenhuis verlaten of u gaat terug naar de afdeling waar u bent opgenomen.Het inspuiten van de radioactieve witte bloedcellen

Op de tijd die met u is afgesproken, neemt u weer plaats in de wachtruimte van de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De MBB’er spuit de radioactieve witte bloedcellen bij u in. Dit gebeurt via een injectie of via het infuus.Wachttijd

De radioactieve witte bloedcellen hebben tijd nodig om naar het ontstekingsgebied te gaan. Als u voor een leukocytenscintigrafie van de buik komt worden 1 uur, 4 uur en 24 uur na de toediening van de radioactieve witte bloedcellen scans gemaakt. Als u voor een leukocytenscintigrafie van het skelet komt worden alleen 4 uur en 24 uur na de toediening van de radioactieve witte bloedcellen scans gemaakt. In de wachttijden mag u het ziekenhuis weer verlaten of u gaat terug naar de afdeling waar u bent opgenomen.Het maken van de scan 1 uur na het inspuiten van de radioactieve witte bloedcellen (alleen als u voor een leukocytenscintigrafie van de buik komt)

Op de afgesproken tijd neemt u weer plaats in de wachtruimte. Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoekskamer. U gaat plat op de rug op de onderzoekstafel liggen. De tafel wordt tussen de twee koppen van de gammacamera geschoven en er wordt een scan gemaakt van 10 minuten. Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen. Hierna mag u het ziekenhuis weer verlaten of u teruggaan naar de afdeling waar u bent opgenomen. De MBB’er geeft u instructies mee over het drinken van de melk.Het maken van de scan 4 uur na het inspuiten van de radioactieve witte bloedcellen

Op de afgesproken tijd neemt u weer plaats in de wachtruimte. Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoekskamer. U gaat weer plat op de rug op de onderzoekstafel liggen en nu worden verschillende scans gemaakt waarbij de gammacamera stil staat, om u heen draait, of waarbij de onderzoekstafel tussen de twee camerakoppen door schuift. Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen. Het maken van de scans duurt ongeveer 60 minuten. Hierna mag u het ziekenhuis weer verlaten of u teruggaan naar de afdeling waar u bent opgenomen.Dag 2


Het maken van de scan op dag 2

Ongeveer 24 uur na de toediening van de radioactieve witte bloedcellen neemt u weer plaats in de wachtruimte. Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoekskamer voor een late scan. Hierbij ligt u weer plat op de onderzoekstafel. De tafel wordt tussen de twee koppen van de gammacamera geschoven. De gammacamera’s zullen hierbij stil blijven staan. Het maken van de scan op dag 2 duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.Toestemmingsformulier

Tijdens het onderzoek geeft de MBB’er u een informatie- en toestemmingsformulier. Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent, dit is dus niet verplicht.Weer naar huis

Als het onderzoek is afgerond, kunt u weer naar huis of terug naar de afdeling waar u bent opgenomen. U hoeft na het onderzoek geen speciale maatregelen te nemen, de radioactieve stof verlaat vanzelf het lichaam.Duur

Het hele onderzoek neemt ongeveer anderhalve dag in beslag, inclusief wachttijden. In deze wachttijden kunt u naar huis gaan of naar de afdeling waar u bent opgenomen.De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw leukocytenscintigram en stuurt het verslag naar uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende (polikliniek)bezoek.Aanvullende informatie over het gebruik van radioactieve stoffen

Halfwaardetijd

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof technetium. Deze stof heeft een halfwaardetijd van zes uur. Dit betekent dat iedere zes uur de helft van de nog aanwezige radioactiviteit verdwijnt. Na 24 uur is er vrijwel geen straling meer in het lichaam aanwezig. Let op: Meetapparatuur op (lucht)havens kan deze straling waarnemen. Mocht u binnen 3 dagen na het onderzoek een reis met het vliegtuig of de boot hebben gepland, meld dit dan aan de MBB’er.Geen risico voor u of voor uw omgeving

De straling van technetium heet gammastraling. Gammastraling kan, net als veel andere soorten straling, schadelijk zijn voor de gezondheid. Het effect van gammastraling op mensen is hetzelfde als röntgenstraling. De dosis die u krijgt is zo laag mogelijk. Daardoor is de kans op schade klein. Mensen die tijdens of na het onderzoek bij u in de buurt komen, lopen geen enkel risico.Verhindering tijdig doorgeven

De hoeveelheid radioactieve stof wordt per persoon berekend en besteld. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip dat het wordt ingespoten. Het is dus belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Het is zeer kostbaar om een afspraak vlak van tevoren nog te wijzigen. Mocht het onderzoek om een bepaalde reden niet door kunnen gaan, geeft u dit dan minimaal 24 uur van te voren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond.Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust.


U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173.


De afdeling Nucleaire Geneeskunde is telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).