Afdelingen & Specialismen

Uw kind krijgt een LHRH-test. We doen deze test op de Kind- en Jeugdafdeling in Alrijne Leiderdorp. In deze folder staat informatie over de test. Ook kunt u lezen hoe u uw kind kunt voorbereiden op deze test.


De LHRH-test

Het LHRH-hormoon (luteiniserend hormoon releasing hormoon) zorgt ervoor dat het lichaam geslachts-hormonen maakt. Zo komt uw kind in de puberteit.Met de LHRH-test onderzoeken we of de puberteit al is begonnen bij uw kind.


Hiervoor krijgt uw kind nagemaakt LHRH-hormoon toegediend. Ook nemen we een paar keer bloed af bij uw kind. Hiervoor krijgt uw kind een infuusnaaldje in de hand of elleboogs-plooi.Belangrijk om te weten:


 • De test duurt ongeveer 1-2 uur.
 • Tijdens de test ligt uw kind in bed.
 • U mag bij uw kind blijven.
 • Broertjes en/of zusjes kunnen niet meekomen naar het ziekenhuis.

Voorbereiding op de dag van de test

 • Uw kind mag van tevoren gewoon eten en drinken.
 • Gebruikt uw kind medicijnen? Overleg dan met de arts of uw kind de medicijnen mag innemen op de dag van de test.
 • Het is handig als uw kind kleding aan heeft die lekker zit.
U kunt uw kind tijdens het onderzoek helpen door:
 • zelf zo rustig mogelijk te blijven;
 • ragen aan ons te stellen als u of uw kind iets niet begrijpt;
 • speelgoed, een boek, tablet/ telefoon of knuffel mee te nemen.

Op de kinderafdeling

Op de afgesproken dag en tijd melden u en uw kind zich bij de balie van de kinderafdeling (5e verdieping, routenummer 570).

We brengen u en uw kind naar de behandelkamer.
Eerst plakken we 2 verdovings-pleisters op de plaats waar het infuus moet komen. Deze blijven minstens 45 minuten zitten.
Een pedagogisch medewerker en/of verpleegkundige vertelt aan uw kind hoe het prikken zal gaan.

Als de plek verdoofd is, brengt de arts het infuus-naaldje in. Dit kan uw kind vervelend vinden en/of het kan nog een beetje pijn doen.
Als het infuus-naaldje goed zit, hoeft dit maar 1x ingebracht te worden. Dan is de plek van de andere verdovingspleister niet nodig.

Aan het infuus-naaldje komt een infuussysteem.
Via dit infuussysteem wordt het bloed afgenomen en het medicijn gegeven. Dit voelt uw kind niet.
 • Na het inbrengen van het infuus wordt voor de eerste keer bloed afgenomen.
 • Daarna geeft de verpleegkundige het medicijn LHRH.
 • Daarna nemen we nog 2 keer bloed af, na 30 en na 60 minuten.
Daarna verwijdert de verpleegkundige het infuus.
Uw kind mag weer naar huis.

De uitslag

De kinderarts vertelt u de uitslag van het onderzoek tijdens een telefonisch consult of tijdens een afspraak op de polikliniek.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs) en de zorgverzekeringpas van uw kind mee te nemen. De legitimatieplicht geldt in de zorg voor iedereen, dus ook voor kinderen! Zijn de gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de afdeling. Wanneer u het moeilijk vindt om uw kind zelf op het onderzoek voor te bereiden dan kan dit ook door een medewerker van de kinderafdeling gebeuren. U kunt dit dan het beste overleggen met een medewerker van de kinderafdeling.

De Kind- en Jeugdafdeling in Alrijne Leiderdorp heeft routenummer 570 en is voor ouders 24 uur per dag telefonisch te bereiken via 071 582 8020.

Op onze website vindt u uitgebreide informatie www.alrijne.nl/kind-en-jeugd of kijk op onze speciale website voor kinderen: kids.alrijne.

Dit is gerelateerd aan de volgende afdeling: