Afdelingen & Specialismen

Uw kind krijgt een LHRH-test. We doen deze test op de Kind- en Jeugdafdeling in Alrijne Leiderdorp. In deze folder staat informatie over de test. Ook kunt u lezen hoe u uw kind kunt voorbereiden op deze test.

 

De LHRH-test

Het LHRH-hormoon (luteiniserend hormoon releasing hormoon) zorgt ervoor dat het lichaam geslachts-hormonen maakt. Zo komt uw kind in de puberteit.

 

Met de LHRH-test onderzoeken we of de puberteit al is begonnen bij uw kind.

 

Hiervoor krijgt uw kind nagemaakt LHRH-hormoon toegediend. Ook nemen we een paar keer bloed af bij uw kind. Hiervoor krijgt uw kind een infuusnaaldje in de hand of elleboogs-plooi.Belangrijk om te weten:

 

 • De test duurt ongeveer 1-2 uur.
 • Tijdens de test ligt uw kind in bed.
 • U mag bij uw kind blijven.
 • Broertjes en/of zusjes kunnen niet meekomen naar het ziekenhuis.

Voorbereiding op de dag van de test

 • Uw kind mag van tevoren gewoon eten en drinken.
 • Gebruikt uw kind medicijnen? Overleg dan met de arts of uw kind de medicijnen mag innemen op de dag van de test.
 • Het is handig als uw kind kleding aan heeft die lekker zit.

U kunt uw kind tijdens het onderzoek helpen door:

 • zelf zo rustig mogelijk te blijven;
 • ragen aan ons te stellen als u of uw kind iets niet begrijpt;
 • speelgoed, een boek, tablet/ telefoon of knuffel mee te nemen.

Op de kinderafdeling

Op de afgesproken dag en tijd melden u en uw kind zich bij de balie van de kinderafdeling (5e verdieping, routenummer 570).

We brengen u en uw kind naar de behandelkamer.
Eerst plakken we 2 verdovings-pleisters op de plaats waar het infuus moet komen. Deze blijven minstens 45 minuten zitten.
Een pedagogisch medewerker en/of verpleegkundige vertelt aan uw kind hoe het prikken zal gaan.

Als de plek verdoofd is, brengt de arts het infuus-naaldje in. Dit kan uw kind vervelend vinden en/of het kan nog een beetje pijn doen.
Als het infuus-naaldje goed zit, hoeft dit maar 1x ingebracht te worden. Dan is de plek van de andere verdovingspleister niet nodig.

Aan het infuus-naaldje komt een infuussysteem.
Via dit infuussysteem wordt het bloed afgenomen en het medicijn gegeven. Dit voelt uw kind niet.

 • Na het inbrengen van het infuus wordt voor de eerste keer bloed afgenomen.
 • Daarna geeft de verpleegkundige het medicijn LHRH.
 • Daarna nemen we nog 2 keer bloed af, na 30 en na 60 minuten.

Daarna verwijdert de verpleegkundige het infuus.
Uw kind mag weer naar huis.

De uitslag

De kinderarts vertelt u de uitslag van het onderzoek tijdens een telefonisch consult of tijdens een afspraak op de polikliniek.

Tot slot

Wat neemt u mee?

 • Een (geldig) identiteitsbewijs van uw kind (paspoort, ID-kaart).

Zijn bepaalde gegevens gewijzigd (andere zorgverzekering, andere huisarts, ander huisadres)? Geef dit dan aan ons door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis. Zorgt u ervoor dat u en uw kind op tijd zijn voor uw afspraak? Of kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de afdeling. Wanneer u het moeilijk vindt om uw kind zelf op het onderzoek voor te bereiden dan kan dit ook door een medewerker van de kinderafdeling gebeuren. U kunt dit dan het beste overleggen met een medewerker van de kinderafdeling.

De Kind- en Jeugdafdeling in Alrijne Leiderdorp heeft routenummer 570 en is voor ouders 24 uur per dag telefonisch te bereiken via 071 582 8020.

Op onze website vindt u uitgebreide informatie www.alrijne.nl/kind-en-jeugd of kijk op onze speciale website voor kinderen: kids.alrijne.nl