Afdelingen & Specialismen

Uw behandelend arts heeft u verwezen voor een longfunctieonderzoek. In deze folder geven wij u informatie over het verloop van dit onderzoek. Om dit onderzoek goed te laten verlopen, is uw medewerking nodig. Volg daarom de raadgevingen van uw behandelend arts nauwkeurig op en lees deze informatie goed door.


Doel van het onderzoek

Door dit onderzoek krijgt uw behandelend arts een duidelijk beeld van het volume, de doorgankelijkheid, de elasticiteit en de gevoeligheid van uw longen.Voorbereiding

 • U hoeft geen speciale kleding te dragen.
 • U mag vooraf gewoon eten en drinken.
 • Zorg dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint, zorg dat u op tijd aanwezig bent.
 • Er kunnen in principe geen andere mensen bij het onderzoek aanwezig zijn, maar uitzonderingen zijn mogelijk.
Vooraf stoppen met uw longmedicijnen? Om een juiste indruk van de longfunctie te krijgen, moet u soms voor het onderzoek stoppen met het innemen van uw longmedicatie. Uw behandelend arts vertelt u of en met welke longmedicatie u moet stoppen. De voorschriften hiervoor zijn per medicijn verschillend. Kijk, wanneer u moet stoppen met uw longmedicatie, voor de voorschriften over uw medicatie op het schema op de laatste pagina. Alle overige medicatie die u gebruikt, kunt u gewoon gebruiken.

Let op: Komt u regelmatig voor longfunctieonderzoek, dan is het niet nodig om met uw longmedicatie te stoppen, tenzij de arts iets anders met u heeft afgesproken.

Afspraak

U meldt zich op de dag van het onderzoek op de afgesproken tijd:
 • in locatie Leiderdorp (route 107) bij de balie van de polikliniek Longziekten.
 • in locatie Leiden (route 45) hoeft u zich niet te melden. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer.
 • in locatie Alphen aan den Rijn (route 38) meldt u zich eerst bij de balie Aanmelden & Registratie in de hal.

Het onderzoek

Een longfunctieanalist doet het onderzoek.
Tijdens het longfunctieonderzoek zit u op een stoel. U krijgt een mondstukje in uw mond dat verbonden is met meetapparatuur. Ook krijgt u een klemmetje op de neus om ervoor te zorgen dat u door de mond ademt.
We vragen u om een aantal testen te doen. De longfunctieanalist geeft u hiervoor instructies, bijvoorbeeld: 'diep inademen en heel hard en ver uitblazen' of 'rustig helemaal leegblazen en daarna maximaal inademen'. De longfunctieanalist zal u tijdens het onderzoek flink aanmoedigen om uw best te doen. Dit is om het beste resultaat te behalen.
Tijdens de 6 minuten wandeltest wandelt u door een gang.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het longfunctieonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen en kan, afhankelijk van het aangevraagde onderzoek, 15 tot 75 minuten duren.

De onderdelen van het onderzoek kunnen zijn:

 • Het spirometrie en flow-volumeonderzoek
  Hierbij wordt het volume en de snelheid van de lucht gemeten die u maximaal kunt in- en uitademen. U zult bij dit onderzoek zowel lang moeten in- en uitademen als ook krachtig. Soms wordt deze test herhaald na het toedienen van medicatie die de luchtwegen verwijden. U zult dan 15 minuten in de wachtkamer moeten wachten voordat de test herhaald wordt.
 • Het diffusie onderzoek
  Hierbij wordt de opname mogelijkheid van zuurstof van de longen naar het bloed gemeten. U ademt eerst zo ver mogelijk uit en daarna zo diep mogelijk in. Vervolgens houdt u de adem 10 seconden vast, daarna ademt u weer uit.
 • Het bodybox onderzoek
  Hierbij wordt gemeten hoeveel moeite het kost om adem te halen, de zogenaamde luchtwegweerstand. Daarnaast wordt het volume bepaald wat na volledig uitademen in de longen achter blijft (het residuaalvolume). Bij dit onderzoek neemt u plaats in een doorzichtig afgesloten ruimte (een soort telefooncel) waarvan u altijd de deur zelf weer open kunt doen. U ademt een aantal minuten op een iets sneller tempo dan u gewend bent. Op een bepaald moment wordt het mondstuk een paar tellen afgesloten met een klepje terwijl u probeert door te ademen tegen het klepje aan.
 • Het FRC onderzoek
  Hierbij wordt het volume bepaald wat na volledig uitademen in de longen achterblijft (het residuaalvolume). Tijdens dit onderzoek krijgt u een neusklem op. Vervolgens ademt 100% zuurstof in. Daarna ademt u tot 9 minuten rustig in en uit. U moet u lippen goed om het mondstuk houden, er mag nergens lucht ontsnappen.
 • 6 minuten wandeltestHierbij wordt gemeten wat de maximale afstand is die u kunt afleggen in zes minuten. Vooraf meten we uw bloeddruk en vragen we u om uw kortademigheid en vermoeidheid aan te geven. Tijdens de wandeltest krijgt u een vingersensor waarmee uw hartslag en zuurstofgehalte worden gemeten. U start de wandeltest en loopt 6 minuten heen en weer door de gang, om twee aangegeven markeringen. Het is de bedoeling dat u in deze tijd een zo groot mogelijke afstand aflegt. U mag niet rennen of joggen. Als u buiten adem raakt, of uitgeput, mag u langzamer wandelen of even stoppen en uitrusten. Probeer wel zo snel mogelijk weer door te gaan met wandelen. Als u uitrust, blijft de tijd gewoon doorlopen. Na het wandelen vragen we u opnieuw om uw kortademigheid en vermoeidheid aan te geven en wordt uw bloeddruk nogmaals gemeten.

Hoe wordt het onderzoek ervaren?

Het onderzoek doet geen pijn, maar kan soms wel vermoeiend zijn.

Uitslag

Heeft u na het longfunctieonderzoek een afspraak bij uw longarts, dan zal deze met u de uitslag bespreken. Als een andere specialist het onderzoek heeft aangevraagd, dan bespreekt die arts de uitslag met u.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan gerust aan de longfunctieanalist.
 • Alrijne Ziekenhuis Leiden: telefoonnummer 071 517 7488 of 071 517 7489 .
 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp: telefoonnummer 071 582 8734.
 • Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn: telefoonnummer 0172 467392.
Heeft u nog vragen over uw afspraak of wilt u deze verzetten, belt u dan het Afsprakenbureau, telefoonnummer 071 515 55 43, of de polikliniek Longziekten: van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur te bereiken via 071 582 8053.

Stakingsvoorschrift medicatie bij longfunctieonderzoek


48 uur van tevoren stoppen met:

Anoro (vilanterol/umeclidinium) Spiolto (olodaterol/tiotropium)
Bevespi (glycopyrronium/formoterol) Striverdi (olodaterol)
Daxas (roflumilast) Theolair (theofylline)
Duaklir (formoterol/aclidinium) Tiotrus (tiotropium)
Eklira (aclidinium) Trelegy (fluticason/vilanterol/umeclidinium)
Incruse (umeclidinium) Trimbow (beclometason/formoterol/
glycopyrronium)
Onbrez (indacaterol) Ultibro (indacaterol/glycopyrronium)
Relvar (flucticasonfuroaat/vilanterol) Unilair (theofylline)
Seebri (glycopyrronium) Xoterna (indacaterol/glycopyrronium)
Spiriva (tiotropium)


24 uur van tevoren stoppen met:

Aerivo (salmeterol/fluticason)
Flutiform (formoterol/fluticason)
AirFluSal (salmeterol/fluticason)Foradil (formoterol)
Atimos (formoterol)Foster (formoterol/beclometason)
Atrovent (ipratropium) Oxis (formoterol)
Berodual (fenoterol/ipratropium) Semprex (acrivastine)
Bufoler (formoterol/budesonide) Seretide (salmeterol/fluticason)
Busalair (salmeterol/budesonide) Serevent (salmeterol)
Combivent (salbutamol/ipratropium) Singulair (montelukast)
DuoResp (formoterol/budesonide) Symbicort (formoterol/budesonide)
Elpenhaler (salmeterol/fluticason)


6 uur van tevoren stoppen met:

Airomir (salbutamol) Ventolin (salbutamol)
Bricanyl (terbutaline)


Het is niet nodig om te stoppen met:

Alvesco (ciclesonide)
Pulmicort (budesonide)
Flixotide (fluticason)
Qvar (beclometason)