Afdelingen & Specialismen

Uw behandelend arts wil bij u een lumbaalpunctie doen om hersenvocht te verkrijgen voor verder onderzoek. Een onderzoek van hersenvocht kan de arts mogelijk informatie geven over de oorzaak van uw klachten. In deze folder geven wij u meer informatie over dit onderzoek.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is meestal geen speciale voorbereiding nodig. Als u onder controle staat van de trombosedienst of bloedverdunners gebruikt, meldt u dit dan tijdig aan uw behandelend arts. Voor dit onderzoek zult u tijdelijk moeten stoppen met het innemen van de bloedverdunners. Dit geldt niet voor alle bloedverdunners. Uw behandelend arts zal u hiervoor instructies geven.

Het onderzoek

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de afdeling Neurologie, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp (routenummer 350) of de afdeling Dagverpleging (afdeling 3A) in Alrijne Ziekenhuis Leiden. De verpleegkundige op de afdeling geeft u nadere instructies. Tijdens het onderzoek ligt u op uw linker zij. U maakt uw rug zo bol mogelijk, door de knieën zo ver mogelijk op te trekken en uw hoofd naar uw knieën te brengen. De arts of Physician Assistant (PA) die de lumbaalpunctie uitvoert, voelt op uw rug om te bepalen op welke plaats hij/zij zal prikken. Soms markeert hij/zij deze plaats met een pen. Het vocht dat nodig is voor dit onderzoek wordt uit de ruimte onder het ruggenmerg afgenomen. Er wordt dus niet in het ruggenmerg geprikt. Nadat uw rug is ontsmet, brengt de arts/PA een naald in uw rug, precies tussen twee wervels. Dit kan even pijnlijk zijn. Als de naald goed zit, druppelt er hersenvocht uit. De arts/PA vangt dit vocht op in een buisje. Wanneer voldoende vocht is afgenomen, verwijdert de arts/PA de naald. Op het prikgaatje wordt een pleister geplakt. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na de lumbaalpunctie

Na de lumbaalpunctie blijft u even plat op uw rug liggen. Daarna mag u overeind komen. Sommige mensen krijgen na de lumbaalpunctie last van hoofdpijn, nekpijn of duizeligheid. U kunt meteen na de lumbaalpunctie hoofdpijn krijgen, maar ook een of twee dagen erna. De hoofdpijn ontstaat of wordt erger bij opstaan en lopen. Als u gaat liggen, vermindert de pijn. De hoofdpijn wordt veroorzaakt door het weglekken van hersenvocht. Als het in uw rug gemaakte gaatje niet snel genoeg dichtgaat, lekt inwendig wat hersenvocht weg. Als u dan rechtop gaat zitten of loopt, wordt de druk in uw hoofd lager; hierdoor ontstaat de hoofdpijn. Het weglekken van een beetje hersenvocht - en dus ook de hoofdpijn - is niet schadelijk of gevaarlijk. Als u last heeft van deze hoofdpijn na de lumbaalpunctie, kunt u het beste een tot drie dagen bedrust nemen, waarbij u plat ligt. Verder adviseren wij u cafeïne houdende dranken als koffie of cola te drinken. Meestal zullen de hoofdpijnklachten hierdoor afnemen. U kunt paracetamol innemen tegen de pijn.

Naar huis

Wij raden u aan voor vervoer naar huis te zorgen. Als u last heeft van hoofdpijn of duizeligheid is het niet verstandig zelf een voertuig te besturen of met het openbaar vervoer te reizen.

Contact opnemen met de arts

Als de hoofdpijn na drie dagen nog niet afneemt, kunt u contact opnemen met de polikliniek Neurologie. U krijgt dan telefonisch adviezen. De polikliniek Neurologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag. De telefoonnummers vindt u verderop in deze folder.

Verhindering

Bent u verhinderd, wilt u dit dan tijdig doorgeven via het telefoonnummer van de polikliniek Neurologie? Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de laborant of aan de baliemedewerker van de polikliniek. De poliklinieken Neurologie van Alrijne Ziekenhuis (alle locaties) zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8056.