Afdelingen & Specialismen

Uw afspraak


Wij verwachten u in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp op:datum: …………………….………………….dag, ……………..………. - ……………….……. – 20………….…tijd:

- Het nuttigen van een ontbijt met een radioactieve stof en het maken van de scan:…………………………………... uur- Late opname 4 uur na het nuttigen van het ontbijt: …………………………………... uur


Op de afgesproken tijd meldt u zich bij:


De balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis

Leiderdorp

, routenummer 173.


U kunt daarna plaatsnemen in wachtkamer 4.Voorbereidingen


Eten en drinken

Voor dit onderzoek dient u 8 uur van te voren nuchter te zijn, dat wil zeggen: niets meer eten en niets meer drinken.


Ook wordt u verzocht om vanaf 24 uur voor het onderzoek zo min mogelijk te roken en zo min mogelijk alcohol en cafeïne te gebruiken.Medicijngebruik

Medicijnen die van invloed zijn op de maagfunctie moet u 3 dagen voorafgaand aan het onderzoek staken. Dit zijn bijvoorbeeld medicijnen voor maag én darm problematiek. Tijdens het maken van de afspraak wordt de medicatie met u doorgenomen. Als dit niet is gedaan, neemt u dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.Als u insuline gebruikt voor diabetes mellitus, dient u de gebruikelijke dosis mee te nemen naar het ziekenhuis.


U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling nucleaire geneeskunde van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp voor een maagontledigingsonderzoek. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. Ook leest u welke voorbereidingen u moet treffen.


Wat is nucleaire geneeskunde?

Gammacamera


Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme waarbij met behulp van radioactieve stoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een gammacamera ‘leest’ de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld.Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige en wordt voor het grootste deel uitgevoerd door een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er).Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient om eventuele afwijkingen in de snelheid van de maagontlediging in beeld te brengen.Zwangerschap/borstvoeding

Radioactieve stof kan schadelijk zijn voor uw (ongeboren) kind. Meld daarom vóór het onderzoek dat u zwanger bent of zou kunnen zijn, of als u borstvoeding geeft. De nucleair geneeskundige besluit in overleg met u of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.Voorbereidingen

Eten en drinken

Voor dit onderzoek dient u 8 uur van te voren nuchter te zijn, dat wil zeggen: niets meer eten en niets meer drinken.


Ook wordt u verzocht om vanaf 24 uur voor het onderzoek zo min mogelijk te roken en zo min mogelijk alcohol en cafeïne te gebruiken.Medicijngebruik

Medicijnen die van invloed zijn op de maagfunctie moet u 3 dagen voorafgaand aan het onderzoek staken. Dit zijn bijvoorbeeld medicijnen voor maag én darm problematiek. Tijdens het maken van de afspraak wordt de medicatie met u doorgenomen. Als dit niet is gedaan, neemt u dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.


Als u insuline gebruikt voor diabetes mellitus, dient u de gebruikelijke dosis mee te nemen naar het ziekenhuis.Kleding

U mag tijdens het onderzoek uw kleding aanhouden. Probeer kleding aan te doen waar geen metaal verwerkt zit rond het buik-gebied.Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173.Het eten van het ontbijt met een radioactieve stof

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en vraagt u nog eenmaal goed uit te plassen.


Hierna wordt u naar de scanruimte gebracht, waar u een ontbijt krijgt waar een radioactieve stof in is verwerkt. U moet dit binnen 10 minuten opeten.


Als u diabetes mellitus heeft, wordt voorafgaande aan het ontbijt uw glucosegehalte van het bloed gemeten met behulp van een vingerprik. Als u insuline gebruikt, mag u de gebruikelijke dosis toedienen bij het ontbijt.Het maken van de foto's (scan)

Het maken van de foto’s (scan) bestaat uit 2 series.


Direct na het ontbijt, en ongeveer 4 uur na het ontbijt.Direct na het ontbijt moet u op uw rug op de onderzoekstafel plaatsnemen en wordt de tafel tussen de twee koppen van de gammacamera geschoven. Er worden gedurende 2 uur foto’s (scan) gemaakt. Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen. Wel mag u uw telefoon of andere audioapparatuur meenemen om tijdens het onderzoek muziek te luisteren.Wachttijd

U mag in de tijd tussen de 2 series foto’s niets eten en drinken.


Na de wachttijd wordt u terug verwacht in wachtruimte 4.Ongeveer 4 uur na het ontbijt haalt een MBB’er u weer op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoekskamer. U wordt verzocht om op uw rug op de onderzoekstafel plaats te nemen. De tafel wordt tussen de twee koppen van de gammacamera geschoven en er wordt een foto gemaakt om te kijken of er een restant van het ontbijt in uw maag is achtergebleven. Deze foto duurt 3 minuten. Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen.Toestemmingsformulier

Nadat de scan is gemaakt geeft de MBB’er u een informatie- en toestemmingsformulier. Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent, dit is dus niet verplicht.Weer naar huis

Als het onderzoek is afgerond kunt u weer naar huis of terug naar de afdeling waar u bent opgenomen.


U hoeft na het onderzoek geen speciale maatregelen te nemen, de radioactieve stof verlaat vanzelf het lichaam.Duur van het onderzoek

Het gehele onderzoek duurt ongeveer 4,5 uur.De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw maagontledigingsscintigrafie en stuurt het verslag naar uw behandelend specialist.


Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende (polikliniek)bezoek.Aanvullende informatie over het gebruik van radioactieve stoffen

Halfwaardetijd

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof technetium. Deze stof heeft een halfwaardetijd van zes uur. Dit betekent dat iedere zes uur de helft van de nog aanwezige radioactiviteit verdwijnt. Na 24 uur is er vrijwel geen straling meer in het lichaam aanwezig.Let op: Meetapparatuur op (lucht)havens kunnen deze straling waarnemen.


Mocht u binnen 3 dagen na het onderzoek een reis met het vliegtuig of de boot hebben gepland, meld dit dan aan de MBB’er.Geen risico voor u of voor uw omgeving

De straling van technetium heet gammastraling. Gammastraling kan, net als veel andere soorten straling, schadelijk zijn voor de gezondheid. Het effect van gammastraling op mensen is hetzelfde als röntgenstraling.


De dosis die u krijgt is zo laag mogelijk. Daardoor is de kans op schade klein. Mensen die tijdens of na het onderzoek bij u in de buurt komen, lopen geen enkel risico.Verhindering tijdig doorgeven

De hoeveelheid radioactieve stof wordt per persoon berekend en besteld. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip dat het wordt ingespoten. Het is dus van belang dat u op tijd aanwezig bent. Het is zeer kostbaar om een afspraak vlak van tevoren nog te wijzigen. Mocht het onderzoek om een bepaalde reden niet door kunnen gaan, geeft u dit dan minimaal 24 uur van te voren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.Tot slot

Wat neemt u mee?

  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.


Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust.
U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173.
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).