Afspraak

Wij verwachten u op …………………dag, …………….. - …………. 20…………….,om.................................... uur op de afdeling Radiologie van  • Alrijne Ziekenhuis Leiden, routenummer 65
  • Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn, routenummer 60

Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.
Uw behandelend arts heeft voor u een mammografie (borstonderzoek) aangevraagd. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie.In deze folder staan, naast de gang van zaken bij het onderzoek, aanwijzingen over de wijze waarop u zich op het onderzoek moet voorbereiden. Voor het slagen van het onderzoek is het van belang dat u zich aan deze aanwijzingen houdt.


Wat is mammografie?

Mammografie is de medische term voor borstonderzoek (mamma = borst).


Bij een mammografie worden röntgenfoto’s van de borst gemaakt. Deze röntgenfoto’s kunnen helpen een onderscheid te maken tussen een goedaardige of een kwaadaardige afwijking. Het onderzoek kan nodig zijn indien u of uw arts een afwijking in de borst voelt.Mammografie is echter niet alleen een methode voor het diagnosticeren van kanker. Het kan ook als screening worden toegepast om borstkanker in een vroeg stadium te ontdekken, nog voordat er iets in de borst is te voelen. De kans op genezing is bij vroegtijdige behandeling aanzienlijk groter.Niet alle kwaadaardige afwijkingen van de borst zijn op een mammografie zichtbaar. Daarom kan de uitslag van dit onderzoek u helaas geen absolute zekerheid garanderen.Zwangerschap

Als u zwanger bent, is het belangrijk dat u dit meldt aan de medewerker van de receptie van de afdeling Radiologie of aan de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB'er). Dit heeft te maken met het kunnen beoordelen van de mammografie.

Voorbereiding

Eerdere mammografie

Heeft u al eens een mammografie, MRI of echografie van de borsten laten maken, bijvoorbeeld bij een bevolkingsonderzoek of in een ander ziekenhuis? Meld dit dan aan de medewerkers van afdeling Radiologie bij het maken van de afspraak. Dan kunnen de oudere onderzoeken tijdig worden opgevraagd door afdeling Radiologie.Menstruatie

Het meest geschikte moment voor een mammografie is een week

na

uw menstruatie. In de week vóór de menstruatie zijn de borsten meestal wat gevoeliger en is het klierweefsel soms opgezet. Daarom is dit een minder goede periode om het onderzoek te doen. Probeer hier rekening mee te houden bij het maken van de afspraak.Lichamelijke voorbereiding

Wij verzoeken u op de dag van het onderzoek met schone oksels te komen en geen deodorant, bodylotion en zinkzalf te gebruiken, omdat hierin stoffen verwerkt kunnen zijn die het beeld op de röntgenfoto’s verstoren.Pijn

Wanneer u weet dat het onderzoek door de druk voor u onaangenaam zal zijn, kunt u 1 uur van tevoren 2 paracetamol à 500 mg innemen.Het onderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de receptie van de afdeling Radiologie. Nadat u in de wachtkamer heeft plaatsgenomen, komt een MBB’er (medisch beeldvormend -en bestralingsdeskundige) u halen.


Het onderzoek wordt grotendeels uitgevoerd door een MBB’er.De MBB’er vraagt u uw bovenlichaam te ontkleden. Vervolgens legt deze u uit hoe u het beste voor het röntgentoestel kunt gaan staan. De MBB’er legt uw borst op een steunplaat. Daarna wordt er druk op uw borst uitgeoefend door een plastic plaat die aan het apparaat vastzit. Door de druk van deze plaat wordt uw borst platter; dit is belangrijk om een goede foto te kunnen maken. Sommige vrouwen ervaren het onderzoek daarom als onaangenaam. De gevoeligheid van uw borsten bepaalt hoe u de druk erop ervaart. Is de druk voor u te hoog, laat dit dan aan de MBB’er weten.Van elke borst maken we 2 foto’s: 1 foto van boven naar beneden, de andere van opzij. De foto’s worden in enkele minuten door een computer verwerkt.Terwijl u in de onderzoekskamer of wachtkamer wacht, bekijkt de radioloog de foto’s. Het is mogelijk dat er om technische redenen nog een of meer foto’s gemaakt moeten worden. Een extra foto hoeft zeker niet te betekenen dat de radioloog een afwijking in de borst vermoedt.
Stralingsrisico

De hoeveelheid röntgenstraling bij het borstonderzoek is zeer gering. De mogelijkheid om met röntgenfoto’s heel kleine borstafwijkingen te ontdekken weegt dan ook ruimschoots op tegen het risico van de straling.Aansluitend eventueel echografie

Naar aanleiding van de röntgenfoto’s kan een echografie van de borst nodig zijn. Dit is een onderzoek van de borst met behulp van geluidsgolven. Als dit bij u nodig is, informeert de MBB’er u hierover.


Een eventuele echografie vindt aansluitend in een andere onderzoekskamer plaats en wordt door de radioloog uitgevoerd.Uitslag

Helaas is het niet altijd mogelijk om direct na het onderzoek een definitieve uitslag te geven. Wij zorgen ervoor dat de tijd tussen het onderzoek en de berichtgeving aan uw arts tot een minimum beperkt wordt. De radioloog beoordeelt de foto’s en stuurt uw behandelend arts een verslag.


U krijgt de uitslag van de mammografie van uw behandelend arts.Tot slot

Wat neemt u mee?

  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u. Als u zich niet op tijd afmeldt, kunnen wij u een rekening sturen.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de afdeling Radiologie.

Bereikbaarheid

Telefoonnummer afdeling Radiologie (alle locaties): 071 582 8071.
De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.