Afdelingen & Specialismen

Uw afspraak


Wij verwachten u op de volgende tijd in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp:datum: ……………………dag, ……….. - ………. - 20………tijd:………………………………………………….. uurOp de afgesproken tijd meldt u zich bij:


De balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne

Leiderdorp

, routenummer 173.


U wordt hierna naar wachtkamer 4 gestuurd.Voorbereidingen

Eten en drinken

Voor dit onderzoek dient u nuchter te zijn.Medicijngebruik

Medicijnen die de darmmotoriek beïnvloeden, dienen 3 dagen voorafgaande aan het onderzoek te worden gestaakt.Op de ochtend en avond vóór het onderzoek en op de ochtend van het onderzoek dient u de maagzuurremmer Zantac (Ranitidine) in te nemen (150 mg per keer). Het recept hiervoor krijgt u van de aanvragend arts.Medicijngebruik kinderen

Kinderen dienen een aangepaste hoeveelheid maagzuurremmer in te nemen. Deze dosering wordt geregeld door de kinderafdeling.

U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp voor een Meckels Divertikelscintigrafie, ook wel onderzoek naar ectopisch maagslijmvlies genoemd. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. Ook leest u welke voorbereidingen nodig zijn.


Wat is nucleaire geneeskunde?

Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme waarbij met behulp van radioactieve stoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een gammacamera ‘leest’ de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld. Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige en wordt voor het grootste deel uitgevoerd door een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er).


Gammacamera


Gammacamera

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient om maagslijmvlies in de darmen in beeld te brengen (ectopisch maagslijmvlies). Dit maagslijmvlies wordt in een Meckels’ divertikel aangetroffen, een aangeboren uitstulping van de dunne darm. Het maagslijmvlies in de darm kan maagzuur produceren en hierdoor klachten veroorzaken.Zwangerschap/borstvoeding

Radioactieve stof kan schadelijk zijn voor uw ongeboren kind. Meld daarom vóór het onderzoek dat u zwanger bent of zou kunnen zijn, of als u borstvoeding geeft. In overleg wordt besproken of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.Voorbereidingen

Eten en drinken

Voor dit onderzoek dient u nuchter te zijn.Medicijngebruik

  • Medicijnen die de darmmotoriek beïnvloeden, dienen 3 dagen voorafgaande aan het onderzoek te worden gestaakt.
  • Voor het onderzoek dient u de maagzuurremmer in te nemen. Het recept hiervoor krijgt u van de aanvragend arts. Hierin staat ook wanneer u deze moet innemen.

Medicijngebruik kinderen

Kinderen dienen een aangepaste hoeveelheid maagzuurremmer in te nemen. Deze dosering wordt geregeld door de kinderafdeling.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173.

Het inspuiten van de radioactieve stof

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoekskamer. U gaat op uw rug op de onderzoekstafel liggen. De tafel wordt tussen de twee koppen van de gammacamera geschoven. Daarna krijgt u een injectie met een radioactieve stof in een bloedvat van de arm.

Het maken van de foto’s (scan)

Direct na de toediening van de radioactieve stof worden er gedurende 60 minuten foto’s gemaakt. Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen. Het kan zijn dat er aansluitend of op een later tijdstip nog enkele detailopnames worden gemaakt.

Toestemmingsformulier

Nadat de scan is gemaakt geeft de MBB’er u een informatie- en toestemmingsformulier. Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent, dit is dus niet verplicht.

Weer naar huis

Als het onderzoek is afgerond kunt u weer naar huis of terug naar de afdeling waar u bent opgenomen. U hoeft na het onderzoek geen speciale maatregelen te nemen, de radioactieve stof verlaat het lichaam via natuurlijke weg.

Duur

Het onderzoek duurt in principe ongeveer 75 minuten. Het kan zijn dat er aansluitend of op een later tijdstip nog enkele detailopnames worden gemaakt. Dit hoort u tijdens het onderzoek.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw Meckel’s divertikelscintigram en stuurt het verslag naar uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende (polikliniek)bezoek.  

Aanvullende informatie over het gebruik van radioactieve stoffen

Halfwaardetijd

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof technetium. Deze stof heeft een halfwaardetijd van zes uur. Dit betekent dat iedere zes uur de helft van de nog aanwezige radioactiviteit verdwijnt. Na 24 uur is er vrijwel geen straling meer in het lichaam aanwezig.

Let op: Meetapparatuur op (lucht)havens kan deze straling waarnemen. Mocht u binnen 3 dagen na het onderzoek een reis met het vliegtuig of de boot hebben gepland, meld dit dan aan de MBB’er.

Geen risico voor u of voor uw omgeving

De straling van technetium heet gammastraling. Gammastraling kan, net als veel andere soorten straling, schadelijk zijn voor de gezondheid. Het effect van gammastraling op mensen is hetzelfde als röntgenstraling. De dosis die u krijgt is zo laag mogelijk. Daardoor is de kans op schade klein. Mensen die tijdens of na het onderzoek bij u in de buurt komen, lopen geen enkel risico.

Verhindering tijdig doorgeven

De hoeveelheid radioactieve stof wordt per persoon berekend en besteld. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip dat het wordt ingespoten. Het is dus van belang dat u op tijd aanwezig bent. Het is zeer kostbaar om een afspraak vlak van tevoren nog te wijzigen. Mocht het onderzoek om een bepaalde reden niet door kunnen gaan, geeft u dit dan minimaal 24 uur van te voren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust. U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173.
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).