In overleg met de kinderarts heeft u besloten tot een röntgenonderzoek van de blaas en urinewegen (mictiecystogram, MCG) bij uw kind op de Kind- en Jeugdafdeling en Radiologie. Een MCG wordt gemaakt om te kijken of er urine van de blaas, via de urineleiders, terugstroomt naar de nieren. Deze folder geeft u informatie over het onderzoek en geeft handvatten hoe u uw kind zo goed mogelijk kunt voorbereiden op dit onderzoek.

Belangrijk om te weten

  • Wij adviseren om uw kind (vanaf +/- 3 jaar) vooraf, passend bij het bevattingsvermogen van uw kind, te vertellen waarom het naar het ziekenhuis gaat en wat daar wordt gedaan. Op deze manier wordt uw kind minder overrompeld door de dingen die gebeuren.

  • Er mag altijd 1 ouder of verzorger mee tijdens het röntgenonderzoek en op de kinderafdeling mogen twee ouders of verzorgers bij het kind blijven. Wij raden zwangere moeders af om het röntgenonderzoek bij te wonen.

  • Broertjes en/of zusjes kunnen op de opnamedag niet meekomen naar het ziekenhuis.

  • Uw kind mag gewoon eten en drinken op de onderzoeksdag.

  • Het is handig om een extra stel onderkleding mee te nemen.

U kunt uw kind tijdens het onderzoek helpen door:

  • zelf zo rustig mogelijk te blijven;

  • uw aandacht op uw kind te richten en het te steunen en bemoedigen;

  • vragen te stellen wanneer u of uw kind iets niet begrijpt;

  • vertrouwd speelgoed, een boekje, speentje of knuffel mee te nemen als afleidingsmiddel.

Op de kinderafdeling

Op de afgesproken dag en tijd kunt u zich met uw kind melden bij de balie van de kinderafdeling (5e verdieping, routenummer 570). Indien gewenst kan uw kind door de pedagogisch medewerker of de kinderverpleegkundige nogmaals voorbereid worden op het onderzoek. In de behandelkamer van de kinderafdeling wordt door de zaal- of kinderarts samen met een verpleegkundige een katheter bij uw kind ingebracht. Meestal is er een pedagogisch medewerker tijdens het inbrengen aanwezig om u en uw kind te ondersteunen. Een katheter is een dun, soepel buisje. Het is de bedoeling dat uw kind de onderkleding uittrekt en op de behandeltafel gaat liggen. Het is belangrijk dat de knieën opgetrokken zijn en de benen gespreid liggen (kikkerhouding). Indien nodig kunnen we uw kind helpen om in de goede houding te blijven liggen. Zelf kunt u dichtbij uw kind blijven om uw kind zo goed mogelijk te steunen. Om het inbrengen zo pijnloos mogelijk te maken wordt dit buisje ingesmeerd met een verdovende gel. Dit neemt niet weg dat de meeste kinderen het inbrengen van de katheter als vervelend en pijnlijk zullen ervaren. De in de blaas aanwezige urine wordt via de katheter in een kweekpotje opgevangen en voor onderzoek naar het laboratorium gestuurd. Er zijn verschillende manieren om de katheter te fixeren. Dit is afhankelijk van welke katheter is ingebracht. In het ene geval wordt de katheter door middel van een pleister op het been van uw kind vastgeplakt, in het andere geval zal de katheter op de plaats worden gehouden door een in de blaas opgeblazen klein ballonnetje. Dit ballonnetje kan uw kind het gevoel geven dat het moet plassen. Wanneer de katheter goed gefixeerd is kan uw kind zich weer aankleden. Hierna zal de pedagogisch medewerker of verpleegkundige u en uw kind begeleiden naar de afdeling Radiologie, waar u plaatsneemt in de wachtkamer.

Op de afdeling Radiologie (1e etage, routenummer 173)

Uw kind wordt door een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er) met één van de ouders binnengeroepen. U als ouder krijgt een loodschort aan om u zoveel mogelijk te beschermen tegen de röntgenstraling. Uw kind komt zonder onderkleding, eventueel met een ziekenhuishemd aan, op de onderzoektafel te liggen. Het röntgenapparaat (zie afbeelding 1) kan bewegen en wordt boven de buik geplaatst. Het apparaat maakt een ‘piep’ geluid bij het maken van een foto.

Röntgenapparaat

Afbeelding 1

We beginnen meestal met het maken van een overzichtsfoto van de buik. Daarna sluiten we de katheter aan op een infuuszak, waarin contrastmiddel zit. Dit contrastmiddel zorgt ervoor dat de blaas goed zichtbaar wordt op de foto. Via de katheter wordt de blaas gevuld. Het vullen van de blaas is pijnloos, echter uw kind kan een hele volle blaas wel als vervelend ervaren. Tijdens het onderzoek wordt een serie foto's gemaakt, hiervoor moet uw kind zo stil mogelijk blijven liggen. Wat grotere kinderen geven aan wanneer ze denken te kunnen plassen. Vervolgens wordt de katheter door de MBB’er of de radioloog verwijderd. Dit gaat snel en is minder gevoelig dan het inbrengen. Daarna mag uw kind plassen, wat een branderig gevoel kan geven. Peuters en oudere meisjes liggen in een plastic badje. Oudere jongens krijgen een urinaal. Baby's kunnen niet zelf aangeven wanneer ze moeten plassen, zij zullen bij een volle blaas langs de katheter plassen op een matje. Ook tijdens het plassen worden diverse foto's gemaakt. Als uw kind volledig is uitgeplast is het onderzoek klaar. U kunt uw kind dan weer aankleden en naar huis gaan. Gedurende deze dag kan uw kind nog een branderig gevoel bij het plassen hebben.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de kinderarts te horen tijdens een telefonisch consult of tijdens een afspraak op de polikliniek.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs) en de zorgverzekeringpas van uw kind mee te nemen. De legitimatieplicht geldt in de zorg voor iedereen, dus ook voor kinderen! Zijn de gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de afdeling. Wanneer u het moeilijk vindt om uw kind zelf op het onderzoek voor te bereiden dan kan dit ook door een medewerker van de kinderafdeling gebeuren. U kunt dit dan het beste even overleggen met een medewerker van de kinderafdeling. De Kind- en Jeugdafdeling in Alrijne Leiderdorp heeft routenummer 570 en is voor ouders 24 uur per dag telefonisch te bereiken via 071 582 8020. Op onze website vindt u uitgebreide informatie www.alrijne.nl/kind-en-jeugd of kijk op onze speciale website voor kinderen: kids.alrijne.nl Alrijne Ziekenhuis heeft sinds half maart 2011 twee Smiley’s, het keurmerk van Kind en Ziekenhuis; één voor de kinderafdeling en één voor de kinderdagbehandeling.

Dit is gerelateerd aan de volgende afdeling:

Terug naar boven