Afdelingen & Specialismen

In overleg met de kinderarts heeft u besloten tot een röntgenonderzoek van de blaas en urinewegen (mictiecystogram, MCG) bij uw kind op de Kind- en Jeugdafdeling en Radiologie. Een MCG wordt gemaakt om te kijken of er urine van de blaas, via de urineleiders, terugstroomt naar de nieren. Deze folder geeft u informatie over het onderzoek en geeft handvatten hoe u uw kind zo goed mogelijk kunt voorbereiden op dit onderzoek.

 

Belangrijk om te weten

  • Wij adviseren om uw kind (vanaf +/- 3 jaar) vooraf te vertellen waarom het naar het ziekenhuis gaat en wat daar wordt gedaan. Dan weet uw kind wat er gaat gebeuren.
  • Er mag 1 ouder of verzorger mee tijdens het röntgenonderzoek. Op de kinderafdeling mogen twee ouders of verzorgers bij het kind zijn. Wij raden zwangere moeders af om bij het röntgenonderzoek te zijn.
  • Broertjes en/of zusjes kunnen op de opnamedag niet meekomen naar het ziekenhuis.
  • Uw kind mag gewoon eten en drinken op de onderzoeksdag.
  • Neem extra ondergoed mee voor uw kind.

U kunt uw kind tijdens het onderzoek helpen door:

  • zelf zo rustig mogelijk te blijven;
  • uw aandacht op uw kind te richten en het te steunen en bemoedigen;
  • vragen te stellen wanneer u of uw kind iets niet begrijpt;
  • vertrouwd speelgoed, een boekje, speentje of knuffel mee te nemen.

Op de kinderafdeling

Op de afgesproken dag en tijd kunt u zich met uw kind melden bij de balie van de kinderafdeling (5e verdieping, routenummer 570). Uw kind wordt door de medisch pedagogisch zorgverlener of de kinderverpleegkundige voorbereid op het onderzoek.

In de behandelkamer van de kinderafdeling wordt door de zaal- of kinderarts samen met een verpleegkundige een katheter bij uw kind ingebracht. Meestal is er een medisch pedagogisch zorgverlener tijdens het inbrengen aanwezig om u en uw kind te ondersteunen. Een katheter is een dun, soepel buisje. Het is de bedoeling dat uw kind de onderkleding uittrekt en op de behandeltafel gaat liggen. Het is belangrijk dat de knieën opgetrokken zijn en de benen gespreid liggen (kikkerhouding). Indien nodig kunnen we uw kind helpen om in de goede houding te blijven liggen. Zelf kunt u dichtbij uw kind blijven om uw kind zo goed mogelijk te steunen.
Om het inbrengen zo pijnloos mogelijk te maken wordt dit buisje ingesmeerd met een verdovende gel. Dit neemt niet weg dat de meeste kinderen het inbrengen van de katheter als vervelend en pijnlijk zullen ervaren.

De katheter wordt op de plaats gehouden door een klein opgeblazen ballonnetje. Dit ballonnetje kan uw kind het gevoel geven dat het moet plassen. Wanneer de katheter goed gefixeerd is kan uw kind zich weer aankleden.

Hierna zal de medisch pedagogisch zorgverlener of de verpleegkundige u en uw kind begeleiden naar de afdeling Radiologie, waar u in de wachtkamer kunt wachten.

Op de afdeling Radiologie (1e etage, routenummer 173)

Uw kind wordt door een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er) met één van de ouders binnengeroepen. U krijgt een loodschort aan om u zoveel mogelijk te beschermen tegen de röntgenstraling. Uw kind komt zonder onderkleding op de onderzoektafel te liggen. Het röntgenapparaat (zie afbeelding) kan bewegen en wordt boven de buik geplaatst. Het apparaat maakt een ‘piep’ geluid bij het maken van een foto.

Röntgenapparaat

We beginnen met het maken van een foto van de buik. Daarna sluiten we de katheter aan op een infuuszak, waarin contrastmiddel zit. Dit contrastmiddel zorgt ervoor dat de blaas zichtbaar wordt op de foto. Via de katheter wordt de blaas gevuld. Het vullen van de blaas is pijnloos, echter uw kind kan een hele volle blaas wel als vervelend ervaren. Tijdens het onderzoek worden foto's gemaakt, hiervoor moet uw kind zo stil mogelijk blijven liggen.
Na de foto's mogen kinderen het zeggen als ze moeten plassen, dan wordt de katheter verwijderd. Dit gaat snel en is minder gevoelig dan het inbrengen. Daarna mag uw kind plassen. Dit kan een branderig gevoel geven.
Peuters en oudere meisjes liggen op een plastic badje, daar mogen ze in plassen.
Oudere jongens krijgen een fles om in te plassen.
Baby's plassen op een matje.
Tijdens het plassen worden ook nog foto's gemaakt. Als uw kind klaar is met plassen is het onderzoek klaar. U kunt uw kind dan weer aankleden en naar huis gaan. Tijdens deze dag kan uw kind nog een branderig gevoel bij het plassen hebben.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de kinderarts te horen tijdens een telefonisch consult of een afspraak op de polikliniek.

Verslag

Als u regelmatig de polikliniek bezoekt maakt de kinderarts/verpleegkundig specialist een schriftelijk verslag van de resultaten. Dit gebeurt ook als uw kind ontslagen wordt uit het ziekenhuis. Het verslag wordt gestuurd naar uw huisarts en/of de jeugdarts van de jeugdgezondheidszorg/GGD (t/m de leeftijd van vier jaar). Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit laten weten aan de afdeling Kind en Jeugd.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs) en de zorgverzekeringpas van uw kind mee te nemen. De legitimatieplicht geldt in de zorg voor iedereen, dus ook voor kinderen! Zijn de gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de afdeling. Wanneer u het moeilijk vindt om uw kind zelf op het onderzoek voor te bereiden dan kan dit ook door een medewerker van de kinderafdeling gebeuren. U kunt dit dan het beste overleggen met een medewerker van de kinderafdeling.

De Kind- en Jeugdafdeling in Alrijne Leiderdorp heeft routenummer 570 en is voor ouders 24 uur per dag telefonisch te bereiken via 071 582 8020.

Op onze website vindt u uitgebreide informatie www.alrijne.nl/kind-en-jeugd of kijk op onze speciale website voor kinderen: kids.alrijne.nl

Machtiging MijnAlrijne

Alrijne biedt patiënten via MijnAlrijne toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier. U kunt tal van zorgzaken online regelen, zoals uw medisch dossier inzien, uitslagen inzien en vragenlijsten invullen. We bieden ook de mogelijk om online het medisch dossier van uw kind in te zien. Zo bent u nog beter betrokken bij de zorg voor uw kind.
Meer weten? Ga naar MijnAlrijne.