Afdelingen & Specialismen

Afspraak

Wij verwachten u op ………………………… dag …………- ……………- 20…………… om ……………………uur op de afdeling Radiologie van  • Alrijne Ziekenhuis Leiden, route 36
  • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173

We stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Uw behandelend arts heeft voor u een mictiecystogram aangevraagd. Een mictiecystogram wordt gedaan om het functioneren van de blaas te onderzoeken. Deze folder geeft u informatie over het onderzoek. NB: Voor kinderen is een aparte folder over dit onderzoek beschikbaar. Vraag ernaar bij de polikliniek of bij de afdeling Radiologie.


Doel van het onderzoek

'Mictie' is een Latijns woord voor het lozen van urine. Bij een mictiecystogram onderzoeken we de manier waarop uw blaas zich vult en hoe de blaas zich vervolgens weer leegt. Ook wordt onderzocht of er tijdens het uitplassen urine vanuit de blaas via de urineleiders terugstroomt naar de nieren. Tijdens het onderzoek leggen we het functioneren van de blaas vast op röntgenfoto’s. Omdat urine niet zichtbaar is op röntgenfoto's, wordt tijdens dit onderzoek gebruik gemaakt van contrastvloeistof.

nieren, urineleider en blaas

Voorbereiding

Voor dit onderzoek moet u een katheter in de blaas hebben. Dit is een dun plastic slangetje, dat via de plasbuis in de blaas wordt ingebracht. Als u geen katheter heeft, moet u voor het onderzoek eerst naar de polikliniek Urologie om een katheter te laten plaatsen. U heeft dan voor het onderzoek ook een afspraak op de polikliniek Urologie. De polikliniek Urologie is in Leiderdorp op route 8, in Leiden op route 24.Zwangerschap

Röntgenonderzoek kan vooral tijdens de eerste maanden van de zwangerschap schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, is het belangrijk dat u dit vóór het onderzoek aan de baliemedewerker van de afdeling radiologie of aan een van de MBB’ers (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen) laat weten.Medicijnen

U neemt op de dag van het onderzoek uw gebruikelijke medicijnen in.Menstruatie

Wij raden vrouwen aan niet tijdens de menstruatie een mictiecystogram te laten maken. Houd hiermee rekening bij het maken van een afspraak.Het onderzoek

Het onderzoek wordt gedaan door een radioloog of physician assistant, geassisteerd door een of meer MBB’ers ( Medisch Beeldvormend- en Bestralingsdeskundigen).Nadat u zich gemeld heeft bij de receptie van de afdeling Radiologie, neemt u in de wachtruimte plaats. Vervolgens komt een MBB’er u uit de wachtkamer halen .In de kleedruimte krijgt u een speciaal ziekenhuishemd om aan te trekken voor het onderzoek. Daarna gaat u naar de onderzoekskamer waar u op een onderzoekstafel gaat liggen.


De katheter wordt op een infuussysteem aangesloten dat is gevuld met water en contrastmiddel. Het contrastmiddel zorgt ervoor dat we op röntgenfoto's de blaas kunnen zien. Via het infuussysteem en de blaaskatheter komt de vloeistof in de blaas. Tijdens het vullen van de blaas kan de radioloog of physician assistant op een beeldscherm zien hoe de blaas zich vult. Doordat de blaas volloopt, krijgt u het gevoel dat u moet plassen. Dit moet u echter zo lang mogelijk ophouden.Als de blaas vol genoeg is, wordt de katheter verwijderd. Dan krijgt u een kartonnen po (vrouwen) of kartonnen buis (mannen) om de blaas in leeg te plassen. Terwijl u dit doet, maakt de radioloog of physician assistant enkele röntgenfoto's.Na het onderzoek

In de kleedruimte kunt u zich wassen. Er liggen washandjes en handdoeken voor u klaar. Daarna kunt u zich weer aankleden. In principe kunt u hierna direct naar huis.Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 30 minuten.De uitslag

De radioloog of physician assistant beoordeelt de röntgenfoto’s die tijdens het onderzoek gemaakt zijn en stuurt de uitslag van het onderzoek binnen enkele dagen naar uw behandelend arts sturen. U krijgt de uitslag van uw behandelend arts.Risico’s en complicaties

Röntgenstraling

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van röntgenstralen. Van deze stralen merkt u tijdens het onderzoek niets. Het risico van de röntgenstralen is voor volwassenen verwaarloosbaar klein.Contrastmiddelen

De gebruikte contrastmiddelen hebben geen nadelige gevolgen. Geeft u borstvoeding dan zijn deze contrastmiddelen ook niet nadelig voor de kwaliteit van de melk.Tot slot

Wat neemt u mee?

  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.
Zegt u een afspraak te laat af? Dan kunt u een rekening krijgen.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerker van de afdeling Radiologie of aan de MBB’er.

Bereikbaarheid

Telefoonnummer afdeling Radiologie (alle locaties): 071 582 8071.
De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.