Afdelingen & Specialismen

Afspraak


Wij verwachten u op ………………………… dag…………- ……………- 20……………



om ……………………uur op de afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden, routenummer 36



We verzoeken u 10 minuten voor de afspraaktijd aanwezig te zijn.



Vergeet u niet uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) en het pasje van uw zorgverzekering mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.



Informatie voor poliklinische patiënten

Als u uw afspraak wilt annuleren of wijzigen, dient u dit zo spoedig mogelijk te melen bij de afdeling Radiologie, bij voorkeur tussen 08.30 en 09.30 uur. Wij kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.




Uw behandelend arts heeft voor u een MRI-onderzoek van de borst(en) aangevraagd. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van een gespecialiseerde arts, de radioloog. Het onderzoek wordt uitgevoerd door MBB’ers (medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen). De radioloog beoordeelt de foto’s waarna hij uw behandelend arts een verslag van de bevindingen opstuurt. In deze folder staan, naast de gang van zaken bij het onderzoek, aanwijzingen over de wijze waarop u zich op het onderzoek moet voorbereiden. Voor het slagen van het onderzoek is het van groot belang dat u zich nauwkeurig aan deze aanwijzingen houdt.


Wat is MRI?

Magnetische resonantie, kortweg MRI genoemd, is een methode om doorsnedefoto’s te maken van (delen van) het lichaam. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een sterk magnetisch veld en radiogolven. Hiermee worden in het lichaam bepaalde signalen opgewekt. Een ‘antenne’ vangt de signalen op en een computer zet deze signalen om in bruikbare beelden. Er wordt dus géén gebruik gemaakt van röntgenstralen.


MRI levert vaak informatie op die niet, of op veel ingrijpender wijze, via andere onderzoeksmethoden te verkrijgen is.



Zwangerschap

Indien u zwanger bent, of zou kunnen zijn, is het belangrijk dat u dit aan ons laat weten. Hoewel bij het onderzoek geen röntgenstralen worden gebruikt, is het onderzoek bij vroege zwangerschap ongewenst.



Angst voor kleine ruimten

Het onderzoek is misschien niet mogelijk als u last heeft van claustrofobie (angst voor kleine ruimten). Twijfelt u of u het MRI-onderzoek kunt ondergaan, maak dan een afspraak om het MRI-toestel alvast te komen bekijken.



Moment van onderzoek

Het moment van het onderzoek is afhankelijk van een aantal omstandigheden, namelijk


 • of u nog menstrueert of in de overgang bent;
 • of u een anticonceptiemiddel gebruikt (middel om niet zwanger te worden, zoals de pil of het spiraaltje), en zo ja, welke;
 • of u hormonen tegen overgangsklachten gebruikt.
De MRI kan het beste verricht worden
 • bij menstruerende vrouwen zonder orale anticonceptie:
  op dag 7-12, gerekend vanaf de eerste dag van de menstruatie.
 • bij vrouwen die de pil gebruiken:
  op dag 7 – 12, gerekend vanaf de dag waarop de bloeding is begonnen.
 • bij vrouwen met een spiraaltje: als u een cyclus heeft op dag 7-12 gerekend vanaf de eerste dag van de menstruatie. Heeft u geen cyclus, danop de 21e dag na de dag waarop borsten gespannen aanvoelen. Als u geen periodiek gespannen borsten hebt, en geen cyclus, maakt het niet uit wanneer de mri plaats vindt.
 • bij vrouwen die hormonen slikken voor overgangsklachten:
  4-6 weken, nadat hormoongebruik gestaakt is, bij voorkeur 6 weken; bij urgente gevallen 4 weken, om de tijd van wachten zo kort mogelijk te houden.

De voorbereiding

Voor het onderzoek is meestal geen speciale voorbereiding noodzakelijk. Omdat we bij het onderzoek gebruik maken van een zeer krachtige magneet, mag u geen metalen voorwerpen meenemen in de onderzoekskamer.

Wanneer er eerder metalen voorwerpen in uw lichaam ingebracht zijn, is het belangrijk dit vóór het onderzoek aan de MBB’ers te melden.

Bijvoorbeeld:
 • gewrichtsprotheses (geef hierbij aan hoe lang u deze al heeft)
 • gehoorbeentjesprotheses
 • hartkleppen
 • pacemaker
 • ICD
 • Neurostimulatoren
 • plaatjes
 • reveal
 • schroeven
 • vaatclips
 • metaalsplinters in de ogen
 • tissue explander voor borstprothese(n)
 • glucose sensor
Ook als u, bijvoorbeeld tijdens uw werk, in aanraking komt met metaalsplinters is het van belang dit vooraf te melden.

De arts heeft deze punten al met u doorgesproken. Is dit niet het geval neem dan contact op met uw behandelend arts. Soms mag er namelijk geen MRI-onderzoek uitgevoerd worden, omdat er beschadiging kan optreden.


Medicijnen

Tenzij uw arts u andere instructies heeft gegeven, gebruikt u uw medicijnen zoals u dat gewend bent.

Kleding / waardevolle eigendommen

De MBB’er vraagt u om uw bovenkleding uit te trekken. Ook kledingstukken, waarin metaal is verwerkt (knopen, ritsen en dergelijke) moet u uit trekken.
U krijgt een ziekenhuisschort aan.
Losse voorwerpen die metaal bevatten, zoals haarspelden, pruik, gebitsprotheses, gehoorapparaat, bril, horloge, munten, sleutels, sieraden en dergelijke moeten buiten de onderzoeksruimte blijven.
Neem uw bank/giropasje en andere pasjes met een magneetstrip niet mee naar de MRI. De magneet van de MRI kan de gegevens van de pasjes wissen!
Waardevolle spullen kunt u het beste thuislaten, met uitzondering van uw identiteitsbewijs en uw zorgpas.

Het onderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie. U wacht even in de wachtkamer, totdat de MBB’er. u komt halen.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt bij u een infuus ingebracht. Hierdoor wordt tijdens het onderzoek contrastvloeistof toegediend. De MRI-scanner heeft de vorm van een tunnel. De MBB’er vraagt u op uw buik op de onderzoekstafel te gaan liggen, met uw borsten in een daarvoor bestemde uitsparing, waarna de onderzoekstafel in de tunnel wordt geschoven.

MRI-scan-borst



Van het maken van de foto’s voelt u niets. Wel maakt het MRI-apparaat een hard kloppend geluid. Omdat gehoorbescherming verplicht is, krijgt u een koptelefoon op. U kunt tijdens het onderzoek naar de radio luisteren.

Voor het verkrijgen van duidelijke beelden is het belangrijk dat u tijdens het maken van de foto’s volkomen stil blijft liggen.

De MBB’er die het toestel bedient, zit in een ruimte naast de onderzoekskamer. Deze MBB’er houdt u via een videocamera in de gaten. Via een microfoon kan de MBB’er met u spreken. Zelf heeft u tijdens het onderzoek een alarmbel binnen handbereik waarmee u de MBB’er kunt oproepen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 30 tot 40 minuten.

De uitslag

De radioloog beoordeelt de beelden en stuurt een verslag van zijn bevindingen naar uw arts, die de uitslag met u bespreekt.

Verhindering

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden. Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerker van de afdeling Radiologie of aan de MBB’er.

De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 36 en is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 5178330.

Bezoek voor meer informatie over uw onderzoek ook onze website:
https://www.alrijne.nl/afdelingen-specialismen/afdelingen-specialismen/radiologie