Afdelingen & Specialismen

Afspraak


Wij verwachten u op ………………………… dag …………- ……………- 20…………… om ……………………uur op de afdeling Radiologie van • Alrijne Ziekenhuis Leiden, routenummer 36
 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173

Wilt u 10 minuten voor de afspraaktijd aanwezig zijn?


U krijgt een MRI-onderzoek van uw hart. Dit onderzoek wordt gedaan op de afdeling Radiologie door een Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er). Een radioloog (gespecialiseerd arts) bekijkt en beoordeelt de beelden van uw onderzoek.Soms wordt ook een stress onderzoek van het hart aangevraagd.In deze folder leest u hoe u zich op het onderzoek voorbereidt.


U heeft een afspraak voor:

 • Functieonderzoek van het hart met MRI


  Met behulp van de nieuwste MRI technieken kunnen bewegende beelden van het hart worden gemaakt. Zo kan de cardioloog zien hoe het hart eruitziet en hoe het functioneert.
 • Doorbloedingonderzoek van het hart met MRI (Adenosine stressonderzoek)


  Het doel van dit onderzoek is de doorbloeding (perfusie) van de hartspier te beoordelen.

Wat is MRI

MRI betekent 'Magnetische Resonantie Imaging'. Het is een techniek om foto's te maken van het lichaam. Deze foto's zien eruit als plakjes van het lichaam. Dit gebeurt met een sterke magneet en radiogolven. Er wordt géén gebruik gemaakt van röntgenstraling. Met MRI kunnen we veel organen en weefsels zien. Zo krijgen we vaak informatie die we niet, of minder makkelijk, met andere onderzoeken kunnen krijgen. Het onderzoek doet geen pijn en is niet gevaarlijk.


mriDe voorbereiding

Geen metalen voorwerpen

U mag u geen metalen voorwerpen meenemen in de MRI-ruimte. Bij het onderzoek wordt een hele sterke magneet gebruikt. Heeft u metalen voorwerpen in uw lichaam zitten? Meld dit dan meteen aan de MBB'er die u ophaalt voor het onderzoek. Voorbeelden van metalen voorwerpen zijn:


 • gewrichtsprotheses (meld hoe lang u deze al heeft);
 • gehoorbeentjesprotheses;
 • hartkleppen;
 • kaakimplantaten;
 • pacemaker;
 • ICD
 • neurostimulatoren;
 • reveal;
 • plaatjes;
 • schroeven;
 • vaatclips;
 • metaalsplinters in de ogen;
 • tissue expander voor borstprothese(n);
 • glucose sensor.
Komt u tijdens uw werk of hobby in aanraking met metaalsplinters? Meld u dit dan ook van tevoren.

Uw arts heeft deze punten al met u besproken. Is dit niet gebeurd? Neem dan contact op met de arts die het MRI-onderzoek voor u heeft aangevraagd. Soms mag er dan geen MRI-onderzoek worden gedaan.

Kledingadvies
Trek een broek, T-shirt of hemd aan zonder ritsen en/of metaal. Deze kunt u tijdens het onderzoek aanhouden. Heeft u kleding aan met metalen knopen, metalen ritsen en dergelijke, dan vraagt de MBB'er u om deze uit te trekken. Ook losse voorwerpen die (deels) van metaal zijn mogen niet in de MRI-ruimte komen. Bijvoorbeeld: sieraden, haarspelden, pruik, gebitsprotheses, gehoorapparaat, bril, horloge, munten, sleutels, telefoon etc. Dit is nodig voor uw veiligheid en om goede foto's te krijgen.

Make up/haargel/deodorant/bodylotion
Ook in sommige make-up, haargel en deodorant zitten kleine metalen deeltjes. U mag deze daarom niet gebruiken. Gebruik op de dag van het onderzoek ook geen bodylotion. In verband met het plakken van ECG ( hartfilm) stickers mag de huid niet vet zijn.

Kostbare spullen
Neem geen (bank)pasjes met een magneetstrip mee de MRI-ruimte in. De magneet van het MRIapparaat kan de gegevens van de pasjes wissen! Als u kostbare spullen bij u heeft – bijvoorbeeld mobiele telefoon, bankpasjes, sleutels, sieraden - kunt u deze achterlaten in de kleedruimte. De kleedruimte kunt u op slot doen.

Angst voor kleine ruimten
Het MRI-apparaat is een soort tunnel. Vindt u kleine ruimtes eng (= claustrofobie)? Twijfelt u daardoor of het MRI-onderzoek door kan gaan? Bekijk dan eerst de extra uitleg (met foto's) op onze website: www.alrijne.nl/afdelingen-specialismen/afdelingen-specialismen/radiologie Eventueel kunt u daarna een afspraak maken om naar het MRI-apparaat te komen kijken voordat u het onderzoek krijgt.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, of denkt u dat u zwanger kunt zijn? Vertel het ons voordat u het onderzoek krijgt! Bij het onderzoek wordt geen röntgenstraling gebruikt. Toch kunt u in het begin van de zwangerschap beter geen MRI-onderzoek laten doen. Geeft u borstvoeding? U hoeft hier niet mee te stoppen voor, tijdens en na het onderzoek. Dit is ook niet nodig als er contrastmiddel bij het onderzoek wordt gebruikt.

Medicijnen
Gebruikt u medicijnen? Dan kunt u deze gewoon gebruiken, tenzij uw cardioloog u heeft gezegd dat het anders moet.

Extra voorbereiding voor het doorbloedingsonderzoek van het hart met MRI (Adenosine stressonderzoek)

Alle bovenstaande voorbereidingen gelden ook voor dit onderzoek.
U mag echter vanaf 4 uur vóór de afspraaktijd niet meer eten en/of drinken, met uitzondering van water. Bovendien mag u gedurende 24 uur vóór het onderzoek geen banaan, koffie, thee, ice tea, cola, chocolade en cafeïnehoudende middelen gebruiken.

Het onderzoek

 • U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173.
 • U wacht daarna in de wachtkamer. Een MBB'er komt u daar ophalen en brengt u naar een kleedkamer. Als u kleding heeft met metalen onderdelen, kunt u deze hier uittrekken. Ook kunt u in de kleedruimte uw spullen achterlaten die niet mee mogen in de MRI-ruimte.
 • De MBB'er vraagt u om op de onderzoekstafel van het MRI-apparaat te gaan liggen. Het apparaat heeft de vorm van een tunnel. Deze tunnel is aan beide kanten open. De onderzoekstafel schuift in de tunnel. Het deel van het lichaam dat moet worden afgebeeld, ligt in het midden van de tunnel.
 • Van het onderzoek voelt u niets. U kunt het alleen wat warm krijgen.
 • Het MRI-apparaat maakt een hard kloppend geluid. U krijgt oordopjes in en een koptelefoon op. U kunt tijdens de meeste onderzoeken naar de radio luisteren.
 • Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek heel stil blijft liggen voor goede foto's.
 • Om de signalen uit het lichaam goed te kunnen ontvangen komt er een antenne op uw borst. U krijgt ECG stickers op de borst geplakt om de hartslag te kunnen registreren tijdens het onderzoek.
 • Bij de meeste MRI scans van het hart is het nodig dat u een infuusnaaldje ingebracht krijgt om contrastvloeistof, Dotarem, of medicijnen toe te dienen. Met het contrastmiddel Dotarem wordt de doorbloeding van de hartspier in beeld gebracht.
 • De MBB'er bedient het MRI-apparaat vanuit een ruimte naast de onderzoekskamer. Door een raam en videocamera's kan de medewerker u zien. Via een intercom kan de medewerker met u praten. U krijgt ook een bel in de hand. Daarmee kunt u de medewerker oproepen.

Het doorbloedingsonderzoek van het hart met MRI (Adenosine stressonderzoek)

Heeft de cardioloog besloten dat bij u ook het hart in stresssituatie wordt onderzocht, dan wordt voorafgaand aan het functieonderzoek het stressonderzoek gedaan.

Bij het stressonderzoek krijgt u het medicijn Adenosine toegediend, om de doorbloeding van de hartspier in stress in beeld te brengen. Het medicijn Adenosine veroorzaakt verwijding van de bloedvaten.
Het middel Adenosine geeft mogelijk wat bijwerkingen zoals een gevoel van kortademigheid, blozen, enige druk op de borst, duizeligheid, licht in het hoofd en misselijkheid. Omdat het medicijn kort wordt toegediend, valt dit echter in de praktijk mee. De eventuele bijwerkingen stoppen direct na beëindiging van toediening van het medicijn. De toediening wordt direct gestopt als het stressonderzoek is afgerond.
Tijdens de periode waarin u Adenosine krijgt toegediend, is er altijd een (assistent-)cardioloog in de bedieningsruimte van de MRI aanwezig.

Tijdens het hele onderzoek moet u stil liggen, omdat de opnamen mislukken als u beweegt.
Tijdens het onderzoek vraagt de MBB’er u meerdere malen om diep in of uit te ademen en de adem vast te houden (ca. 10 – 15 seconden). Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt.

Als het onderzoek klaar is, schuift de MBB’er de onderzoekstafel weer uit de tunnel van de MRI-scanner en verwijdert hij/zij het infuus.
Daarna is het onderzoek klaar en kunt u zich aankleden.

Hoe lang duurt het onderzoek

De duur van het onderzoek kan variëren van 45 tot 90 minuten. Dit hangt af van het type onderzoek dat de cardioloog voor u heeft aangevraagd.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw cardioloog tijdens uw eerstvolgende polikliniekbezoek.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.
Zegt u een afspraak te laat af? Dan kunt u een rekening krijgen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. De arts of een andere medewerker wil ze graag beantwoorden.

Kijk voor meer informatie over uw onderzoek ook onze website: https://www.alrijne.nl/afdelingenspecialismen/afdelingen-specialismen/radiologie Hier vindt u foto's, antwoorden op veel gestelde vragen en extra informatie.

Bereikbaarheid

Telefoonnummer afdeling Radiologie (alle locaties): 071 582 8071.
De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.