Afdelingen & Specialismen

Afspraak

Wij verwachten u op ………………………… dag …………- ……………- 20…………… om ……………………uur op de afdeling Radiologie van • Alrijne Ziekenhuis Leiden, routenummer 36
 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173.

Wij verzoeken u 10 minuten voor de afspraaktijd aanwezig te zijn.Vergeet u niet uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) en het pasje van uw zorgverzekering mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.Heeft u in Alrijne Ziekenhuis Leiden een afspraak buiten de openingstijden van de poliklinieken?

Meldt u zich dan eerst bij de receptie. Zij wijzen u de weg naar route 36. U kunt daar plaatsnemen in de wachtkamer. Na afloop van het onderzoek loopt u via dezelfde route terug naar de ingang van het ziekenhuis. Wij verzoeken u 10 minuten voor de afspraaktijd aanwezig te zijn.
Uw behandelend arts heeft voor u een MRI-onderzoek aangevraagd. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van een gespecialiseerde arts, de radioloog. Het onderzoek wordt grotendeels uitgevoerd door medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers). In deze folder staan, naast de gang van zaken bij het onderzoek, aanwijzingen over de wijze waarop u zich op het onderzoek moet voorbereiden. Voor het slagen van het onderzoek is het van groot belang dat u zich nauwkeurig aan deze aanwijzingen houdt.


Wat is MRI?

Magnetische resonantie, kortweg MRI genoemd, is een methode om doorsnedefoto’s te maken van het lichaam. Bij dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van een sterk magnetisch veld en radiogolven. Hiermee worden in het lichaam bepaalde signalen opgewekt. Een 'antenne’ vangt de signalen op en een computer zet deze signalen om in bruikbare beelden. Er wordt dus géén gebruik gemaakt van röntgenstralen. MRI levert vaak informatie op die niet, of op veel ingrijpender wijze, via andere onderzoeksmethoden te verkrijgen is. Het onderzoek is pijnloos en ongevaarlijk.


MRI scanner


Zwangerschap

Indien u zwanger bent, of zou kunnen zijn, is het belangrijk dat u dit aan ons laat weten. Hoewel bij het onderzoek geen röntgenstralen worden gebruikt, is het onderzoek bij vroege zwangerschap ongewenst.Borstvoeding

Soms wordt bij een MRI contrastmiddel gebruikt. Als u borstvoeding geeft en een MRI-onderzoek ondergaat, vraag dan vooraf na bij de afdeling Radiologie of in uw geval de kans bestaat dat u contrastmiddel krijgt toegediend.Borstvoeding en een MRI-onderzoek met gebruik van contrastmiddel

Wordt er bij het MRI-onderzoek dat u ondergaat contrastmiddel gebruikt én geeft u borstvoeding, neemt u dan contact op met uw behandelend arts. U kunt dan samen beslissen of onderbreken van borstvoeding geven noodzakelijk is.


Is onderbreking noodzakelijk, treft u dan de volgende voorbereidingen:

 • Geef gedurende de periode vanaf toediening van het contrastmiddel tot 24 uur erna geen borstvoeding;
 • Kolf gedurende deze periode de borstvoeding af en gooi deze weg;
 • U kunt vooraf afgekolfde voeding of flesvoeding gebruiken om deze periode te overbruggen.

Angst voor kleine ruimten

Heeft u last heeft van claustrofobie (angst voor kleine ruimten) en twijfelt daarom u of u het MRI-onderzoek kunt ondergaan, maak dan een afspraak om het MRI-toestel alvast te komen bekijken.

De voorbereiding

Geen metalen voorwerpen

Omdat we bij het onderzoek gebruik maken van een zeer krachtige magneet, mag u geen metalen voorwerpen meenemen in de onderzoekskamer. Wanneer er metalen voorwerpen in uw lichaam zitten, is het belangrijk dit vóór het onderzoek aan de MBB’er te melden. U kunt denken aan:
 • gewrichtsprotheses (geef hierbij aan hoe lang u deze al heeft)
 • gehoorbeentjesprotheses
 • hartkleppen
 • kaakimplantaten
 • pacemaker
 • ICD
 • Neurostimulatoren
 • plaatjes
 • reveal
 • schroeven
 • vaatclips
 • metaalsplinters in de ogen
 • tissue expander voor borstprothese(n)
 • glucose sensor
Als u tijdens uw werk in aanraking komt met metaalsplinters is het van belang dit vooraf te melden.
De arts heeft deze punten al met u doorgesproken; is dit niet het geval neem dan contact op met uw behandelend arts. Soms mag er namelijk geen MRI-onderzoek uitgevoerd worden, omdat er beschadiging kan optreden.

Kledingadvies

Wij raden u aan om een T-shirt of hemd zonder ritsen en/of metaal aan te trekken. Deze kunt u dan tijdens het onderzoek aanhouden.
De MBB’er zal u vragen om kledingstukken waaraan metalen knopen, ritsen en dergelijke zitten, uit te trekken. Ook losse voorwerpen die metaal bevatten, zoals haarspelden, pruik, gebitsprotheses, gehoorapparaat, bril, horloge, munten, sleutels, sieraden, telefoon en dergelijke moeten buiten de onderzoeksruimte blijven.

Waardevolle eigendommen

Neem uw bank/giropasje en andere pasjes met een magneetstrip NIET mee naar binnen in de MRI-ruimte. De magneet van de MRI kan de gegevens van de pasjes wissen!

Geen make-up

Omdat sommige soorten make-up metalen deeltjes bevatten, mag u geen make-up dragen. Ook haargel mag u de dag van het onderzoek niet gebruiken. Komt u voor een MRI van de hand of voet dan moet u ook eventuele nagellak verwijderen.

Medicijnen

Tenzij uw arts u andere instructies heeft gegeven, gebruikt u uw medicijnen zoals u dat gewend bent.

Diverse onderzoeken

MRCP

Een MRCP-onderzoek is een MRI-onderzoek van de galwegen.

Voorbereiding:

Als u komt voor een MRCP-onderzoek, dan dient u vanaf 3 uur vóór het onderzoek nuchter te zijn. Dit betekent dat u vanaf 3 uur vóór het onderzoek niet meer mag eten en drinken. Voor het onderzoek krijgt u van de MBB’er een bekertje ananassap te drinken.

MRI rectum

Een MRI rectum is een MRI-onderzoek van de endeldarm.

Voorbereiding:

 • Voorafgaand aan het onderzoek wordt u gevraagd om naar het toilet te gaan zodat de blaas en darmen goed leeg zijn.
 • Bij dit onderzoek is contrastmiddel in de endeldarm nodig. U krijgt hiervoor een kleine dunne canule via de anus ingebracht om contrastmiddel toe te kunnen dienen.
 • Verder krijg u vooraf aan het onderzoek een injectie in de arm waarmee u een medicijn krijgt toegediend waarvan de darmen rustig worden.

MRI prostaat

Een MRI prostaat is een MRI-onderzoek van de prostaat.

Voorbereiding:

 • Voorafgaand aan het onderzoek wordt u gevraagd om naar het toilet te gaan zodat de blaas en darmen goed leeg zijn.

Het onderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de receptie van de afdeling Radiologie. Nadat u in de wachtkamer heeft plaatsgenomen, komt een MBB’er u halen. De MRI-scanner heeft de vorm van een tunnel. De MBB’er zal u vragen op de onderzoekstafel te gaan liggen, waarna u in de tunnel wordt geschoven. Het onderzoek is misschien niet mogelijk als u last heeft van claustrofobie. Twijfelt u of u het MRI-onderzoek wel kunt ondergaan, maak dan telefonisch een afspraak om het MRI-toestel alvast te komen bekijken.

Van het maken van de foto’s voelt u niets. Wel maakt het MRI-apparaat een hard kloppend geluid. Omdat gehoorbescherming verplicht is, krijgt u oordopjes aangeboden en een koptelefoon op. U kunt tijdens de meeste onderzoeken naar de radio luisteren. Voor het verkrijgen van duidelijke beelden is het belangrijk dat u tijdens het maken van de foto’s volkomen stil blijft liggen.

Het is mogelijk dat u tijdens het onderzoek een injectie met een contrastvloeistof krijgt, waardoor bepaalde organen op de foto’s beter zichtbaar worden.

De MBB’er die het toestel bedient, zit in een ruimte naast de onderzoekskamer. Deze MBB’er kan u door een raam of met behulp van videocamera’s zien. Via een microfoon kan de MBB’er met u spreken. Zelf heeft u tijdens het onderzoek een alarmbel binnen handbereik waarmee u de MBB’er kunt oproepen.

Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek kan alleen bij benadering worden aangegeven en varieert meestal van vijftien tot veertig minuten.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto’s waarna hij uw behandelend arts een verslag van de bevindingen opstuurt.

Verhindering

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de afdeling Radiologie van de locatie waar het onderzoek plaatsvindt. Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerker van de afdeling Radiologie of aan de MBB’er.

De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 517 8330.

De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8071.

Bezoek voor meer informatie over uw onderzoek ook onze website: https://www.alrijne.nl/afdelingen-specialismen/afdelingen-specialismen/radiologie