Afdelingen & Specialismen

Afspraak


Wij verwachten u op ………………………… dag …………- ……………- 20…………… om ……………………uurop de verpleegafdeling Neurologie (B3) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.
In deze folder leest u wat u kunt verwachten tijdens deze korte dagopname.


MRI-scan onder midazolam

U komt op de afdeling dagbehandeling omdat u een MRI-scan krijgt. U heeft aangegeven angst te hebben voor dit onderzoek. Daarom krijgt u ongeveer een half uur voor de MRI-scan het middel midazolam toegediend. U krijgt dit middel in de vorm van een tablet.Midazolam werkt rustgevend, vermindert angstgevoelens, ontspant de spieren en maakt u wat suffer. Hierbij is het belangrijk dat uw vitale functies goed in de gaten worden houden. Dit betekent dat uw bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed worden gemeten.Ook na het maken van de scan wordt u ongeveer elk half uur gedurende twee uur nog gecontroleerd. Wanneer uw vitale functies 2 uur lang niet anders zijn dan normaal, mag u naar huis.Leefregels

Na het innemen van het medicijn mag u gedurende 24 uur niet deelnemen aan het verkeer. Zorgt u er dus voor dat u iemand bij u heeft die u begeleidt.


Ook mag u 12 uur voor en 12 uur na inname van het medicijn geen alcohol nuttigen.Vragen

Heeft u nog vragen of is iets niet duidelijk, dan kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige.