Afdelingen & Specialismen

Bij u is de ziekte MS vastgesteld. U bent hiervoor onder behandeling bij een van de neurologen van Alrijne Ziekenhuis. Wij kunnen ons voorstellen dat u het belangrijk vindt dat we het beloop van uw ziekte goed in de gaten houden. Deze mogelijkheid is er. In deze folder geven wij u hierover meer informatie.

Waarom een jaarlijkse check?

Door middel van een jaarlijkse check worden verschillende aspecten van de ziekte op één ochtend of middag in kaart gebracht. Hierdoor is het mogelijk meer inzicht in de ziekte en het beloop hiervan te krijgen. Daardoor kan waar nodig de behandeling op het juiste moment worden aangepast. Ook kunt u hierdoor tijdig worden doorverwezen naar een revalidatiearts, fysiotherapeut of ergotherapeut voor behandeling of het aanpassen van hulpmiddelen.

Wat houdt de check in

Tijdens de jaarlijkse check wordt u in ongeveer een uur tijd gezien door een fysiotherapeut en ergotherapeut. Zij doen een aantal onderzoeken als een looptest, armvaardigheidstest en er wordt gekeken naar o.a. het evenwicht. Ook kan er gekeken worden naar de eventuele hulpmiddelen die u gebruikt en of deze nog voldoen. Daarom is het handig als u uw eigen rolstoel, rollator of aangepast schoeisel meeneemt naar de afspraak. Indien nodig wordt dezelfde dag een MRI-scan gemaakt, ook weer om het ziektebeloop goed te kunnen volgen. Na de jaarcheck met MRI krijgt u een afspraak met de neuroloog. Als er alleen een jaarcheck is gedaan, dan krijgt u een telefonische afspraak met de MS-verpleegkundige, tenzij anders is afgesproken.

Vergoedingen

Fysiotherapie wordt alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bent u niet aanvullend verzekerd, dan moet u de fysiotherapie zelf betalen. U kunt bij uw zorgverzekering de kosten voor een bezoek aan de fysiotherapie navragen (de prijzen voor een consult fysiotherapie verschillen per verzekeraar). Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar de benodigde tijd, 1 uur, wordt afgetrokken van het aantal uren waar u jaarlijks recht op heeft (= 10 uur). Voor vergoeding vanuit de basisverzekering geldt wel het eigen risico.

Een afspraak maken

De secretaresse van de afdeling Fysiotherapie belt u om een afspraak te maken. Dit kan een afspraak met of zonder MRI zijn. Heeft u vragen over de jaarcheck planning? Neemt u dan contact op met de afdeling Fysiotherapie van Alrijne Ziekenhuis Leiden, telefoonnummer 071 517 8040.

Waar vindt de MS-jaarcheck plaats?

Het onderzoek vindt plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiden. U kunt zich melden bij de afdeling Fysiotherapie, routenummer 6.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Neurologie. U kunt bellen van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur. Het telefoonnummer van de polikliniek Neurologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden is 071 517 8438. De polikliniek Neurologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 47.

MS Centrum

Het MS Centrum van Alrijne Ziekenhuis heeft in 2017 een officieel keurmerk van het Nationaal MS Fonds gekregen voor de zorg aan MS patiënten. Alrijne ziekenhuis is daarmee het eerste ziekenhuis in de regio dat dit keurmerk mag dragen. Alrijne heeft het keurmerk gekregen vanwege de grote expertise op MS gebied (alle behandelingen voor MS zijn in Alrijne mogelijk), het uitgebreide multidisciplinaire team (5 dagen per week een MS verpleegkundige aanwezig) en de samenwerking in de regio (onder meer met het LUMC, VUMC en het Rijnlands Revalidatie Centrum maar ook met een netwerk van fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en psychologen). Speerpunt van het MS Centrum is dat de patiënt zelf de regie houdt over de aan hem/haar geleverde zorg. De wensen en behoeften van de patiënt zijn daarbij leidend. Elke patiënt heeft een eigen aanspreekpunt (een casemanager). Zo levert Alrijne optimale zorg dichtbij huis. Met zo'n 800 MS-patiënten onder behandeling is Alrijne een groot MS centrum. Onder meer het LUMC stuurt patiënten door naar Alrijne.