Afdelingen & Specialismen

Afspraak


Wij verwachten u op ....................................dag, ............. - ............. - 20............. om ........................ uurin Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, polikliniek Neurologie, routenummer 126.

Uw behandelend arts wil bij u een MSLT-onderzoek (Multi Sleep Latency Test) laten verrichten. Een MSLT is een onderzoek waarbij de elektrische activiteit van de hersenen tijdens wakker zijn en slapen wordt geregistreerd. Het onderzoek vindt plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp. In deze folder geven wij u meer informatie over dit onderzoek.


Waarom wordt het onderzoek gedaan?

Het doel van het onderzoek is nagaan of er sprake is van verhoogde slaapneiging overdag. Bij dit onderzoek meet de laborant hersensignalen via elektrodes.


Er worden, verspreid over de dag, 4 of 5 registraties gemaakt. Deze registraties duren 20 tot 30 minuten. Er wordt geregistreerd of en hoe (snel) u in slaap valt.


Het onderzoek levert belangrijke informatie op voor het stellen van de diagnose en het bepalen van de therapie.Wanneer mag u niet deelnemen aan het onderzoek

Iedereen mag deelnemen aan het onderzoek. Er zijn geen contra-indicaties (aanwijzingen dat een onderzoek moet worden ontraden).Voorbereiding op het onderzoek

De nacht voor de MSLT registratie heeft u een een PSG onderzoek gehad. Wanneer u 's morgens op de afdeling KNF komt, haalt de laborant eerst de elektroden en sensoren van uw lichaam af die niet nodig zijn voor het MSLT onderzoek. Een deel van de elektroden blijven zitten, zoals de elektroden op uw hoofd en het opnamekastje.


Het is voor de betrouwbaarheid van de MSLT belangrijk dat u tussen 6.00-7.30 uur opstaat. U mag normaal ontbijten, maar gebruik geen cafeïne houdende dranken zoals koffie, (zwarte) thee of cola.De dag van het onderzoek

Meldt u zich op de afgesproken tijd bij de polikliniek Neurologie (routenummer 126) in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.De hele dag in het ziekenhuis

Houdt u er rekening mee dat u tot uiterlijk 17.30 uur in het ziekenhuis bent. U verblijft in een onderzoekskamer op de afdeling Klinische Neurofysiologie. In deze kamer staat een bed waar u overdag in slaapt voor de registraties. In het ziekenhuis is gasten Wi-Fi beschikbaar, dus u kunt eventueel een laptop of tablet meenemen.Tussen de middag kunt u lunchen in ons restaurant. U krijgt van ons een lunchbon. U mag op deze dag geen cafeïne houdende dranken drinken, zoals koffie en cola. U krijgt van ons thee en water.Het onderzoek

Wanneer de laborant de sensoren en elektroden heeft verwijderd die niet nodig zijn voor het MSLT onderzoek, kan de registratie beginnen. De laborant zit in een aanliggende kamer en kan de meting volgen. We meten uw hersenactiviteit, uw oogbewegingen en de spieractiviteit in uw kin.Tijdens de meting ligt u op een bed met de ogen dicht. Het is de bedoeling dat u, als u de neiging heeft om in slaap te vallen, dit ook laat gebeuren. De registratie duurt 20-30 minuten. Dit wordt vier of vijf keer op deze dag gedaan met een tussenpauze van 2 uur.Na iedere meting gaat bent u vrij om te gaan binnen het ziekenhuis waar u wilt. U dient een half uur voor de volgende registratie weer terug te zijn in de onderzoekskamer.Trek kleding aan die gemakkelijk zit. U loopt de hele dag in deze kleding en u draagt deze kleding ook tijdens de registraties in bed.


Neem een eigen kussen mee indien u dat prettig vindt.Tussen de metingen door is het van belang dat u zich houdt aan de volgende voorschriften:

  • Neem tussen de middag een lichte maaltijd.
  • Gebruik geen cafeïne houdende dranken zoals koffie, (zwarte) thee of cola
  • Ga op de afdeling niet op bed liggen, ook niet om te lezen. De kans bestaat dat u in slaap valt en dit beïnvloedt de uitkomst van het onderzoek.
  • Vanaf een half uur voor de volgende registratie mag u niet roken.

Duur van het onderzoek

Elke registratie duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. In totaal zijn er gedurende de dag 4 à 5 registraties. Het onderzoek duurt tot uiterlijk 17.30 uur.

De uitslag

De neuroloog of aanvragend arts bespreekt de uitslag met u in een vervolgafspraak. U krijgt niet gelijk na het onderzoek de uitslag, tenzij anders is afgesproken.

Tot slot

Wat neemt u mee?
  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stelt u deze dan aan de medewerker van de afdeling.

U kunt bellen met de poliklinieken Neurologie van Alrijne Ziekenhuis (alle locaties) van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur. Het telefoonnummer is 071 582 8056.