Afdelingen & Specialismen

Afspraak

Wij verwachten u op ………………………… dag


…………- ……………- 20…………… om ……………………uur op de afdeling Radiologie van


Alrijne Ziekenhuis Leiden, route 36We stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.Vergeet u niet uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) en het pasje van uw zorgverzekering mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat er een röntgenonderzoek van de traanwegen wordt gedaan met behulp van een contrastmiddel. De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals het meestal zal verlopen. Mogelijke risico’s worden door de behandelend arts met u besproken.


Doel van het onderzoek

Het doel is om de doorgankelijkheid van de traanwegen te beoordelenVoorbereiding

Voor dit onderzoek zijn geen specifieke voorbereidingen nodig. Het gebruik van oog make-up wordt afgeraden, omdat het een onderzoek van het oog betreft. Wij adviseren u uw sieraden thuis te laten.Zwangerschap

Röntgenonderzoek kan vooral tijdens de eerste maanden van de zwangerschap schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Indien u zwanger bent of zou kunnen zijn, is het belangrijk dat u dit vóór het onderzoek aan de baliemedewerker van de afdeling Radiologie of aan een van de MBB’ers (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen) laat weten.Het onderzoek

Het onderzoek duurt 30 minuten en wordt uitgevoerd door een radioloog bijgestaan door Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen (MBB-ers). Als de traanwegen beiderzijds onderzocht moeten worden, duurt het onderzoek uiteraard langer.


De MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en loopt met u mee naar de onderzoekskamer. Hij/zij zal u precies vertellen wat er gaat gebeuren. Heeft u vragen dan kunt u die aan hem/haar stellen.In de onderzoekkamer wordt u gevraagd op uw rug op de onderzoektafel te gaan liggen. Het oog en de traanwegen worden verdoofd door middel van oogdruppels. De radioloog zal proberen de opening van het traanbuisje in het bovenste of onderste ooglid te canuleren. Hij rekt indien nodig de opening een beetje op en schuift er een dun slangetje in. Vervolgens wordt een contrastmiddel ingespoten, wat soms gevoelig is en een vieze smaak in de mond kan geven. Onder röntgendoorlichting worden de traanwegen zichtbaar op een beeldscherm en worden één of meer röntgenfoto’s gemaakt.Na het onderzoek

U kunt na het onderzoek op eigen gelegenheid naar huis.Uitslag

De radioloog bespreekt direct met u het resultaat van het onderzoek. Hij stuurt tevens de uitslag aan uw behandelend arts.Risico’s en complicaties

Röntgenstraling

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van röntgenstralen. Van deze stralen merkt u tijdens het onderzoek niets. Het risico van de röntgenstralen is voor volwassenen verwaarloosbaar klein.Contrastmiddelen

De gebruikte contrastmiddelen hebben geen nadelige gevolgen.Verhindering

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de afdeling Radiologie van de locatie waar het onderzoek plaatsvindt. Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis. Ook wanneer u een ontsteking bij de ogen heeft, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerker van de afdeling Radiologie of aan de MBB’er.De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 517 8330.