Binnenkort ondergaat u een (poli)klinisch(e) onderzoek of behandeling in Alrijne Ziekenhuis. Uw behandelend arts heeft voorgesteld om dit onderzoek te laten plaatsvinden terwijl uw bewustzijn door medicatie is verlaagd. Met behulp van de sedatie (roesje) kunt u zich beter ontspannen, waardoor de arts het onderzoek beter kan uitvoeren. Voor de sedatie wordt gebruik gemaakt van kortwerkende middelen, die heel goed werken. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Endoscopie.

Wat is sedatie

Sedatie betekent het verlagen van het bewustzijn. Dit zorgt ervoor dat u een onplezierig of pijnlijk onderzoek beter kunt verdagen. U ervaart op deze manier minder ongemak, pijn, stress en angst. Bij sedatie worden de medicijnen toegediend via een klein infuusnaaldje in een ader van uw hand of arm. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van geneesmiddelen om het bewustzijn te verlagen (het sedativum), en een enkele keer geneesmiddelen om pijn te verminderen (het analgeticum).

De effecten van sedatie

Het toedienen van sedatie en/of pijnstilling heeft de volgende effecten op uw lichaam:

 • Het bewustzijn wordt verminderd door het sedativum: u wordt slaperig. U maakt het onderzoek daardoor niet geheel bewust mee. Soms bent u na afloop zelfs al vergeten wat er is gebeurd.

 • De pijnprikkel wordt zo nodig onderdrukt door een pijnstiller (het analgeticum): u voelt minder of geen pijn.

 • Uw reflexen, zoals ademen en slikken blijven intact. U bent in principe wakker of wekbaar; dit laatste kunt u vergelijken met slapen. U bent dus niet onder narcose.

Voorbereidingen thuis

 • Het is in verband met de sedatie belangrijk dat u nuchter bent. Dit betekent dat u vanaf 4 uur voor het onderzoek geen vast voedsel meer mag gebruiken. U mag nog wel water, thee of koffie zonder melk drinken, tot 2 uur voor het onderzoek. Als uw maag tijdens de sedatie gevuld is, kunnen braakneigingen ontstaan. Dit kan vervelende complicaties veroorzaken.

 • Wij adviseren u eventuele nagellak te verwijderen. Dit is belangrijk in verband met bepaalde metingen die wij doen tijdens de sedatie.

 • Uw medicatie mag u innemen tot 1 uur voor het onderzoek. Als u nog vragen heeft over medicatiegebruik, neemt u dan contact op met de Polikliniek Interne Geneeskunde of de Endoscopie afdeling.

 • Wij raden u aan makkelijk zittende kleding aan te trekken; draag liever geen knellende kleding zoals een korset of corrigerend ondergoed.

 • Het kan fijn zijn om een tablet, telefoon of een boek mee te nemen, zodat u zichzelf kunt vermaken tijdens het wachten op het onderzoek.

Dag van het onderzoek

In verband met de voorbereiding die u voor het onderzoek krijgt, wordt u verwacht op de voorbereidings-/uitslaapkamer. U moet zich ruim op tijd voor de afspraak melden. De verpleegkundige zal daar een infuusnaaldje inbrengen. U krijgt op de voorbereidings-/uitslaapkamer nog geen rustgevend middel. Vervolgens wordt u naar de Endoscopie afdeling gebracht. Hier vindt het onderzoek plaats.

De sedatie

Bij het onderzoek zijn verschillende medewerkers aanwezig: de internist, de verpleegkundige, een medewerker van het laboratorium, en de endoscopieverpleegkundige. Vlak voordat het onderzoek plaatsvindt, worden al uw gegevens nogmaals doorgenomen (= time out) en wordt bepaald hoeveel sedatiemedicatie nodig is voor u. De endoscopieverpleegkundige dient de sedatiemedicatie toe en bewaakt u tijdens het onderzoek.

Na het onderzoek met sedatie

U bent mogelijk wat suffig. Na afloop van het onderzoek moet u ongeveer een uur uitslapen op de uitslaapkamer. Wij houden het graag rustig op deze kamer, dat betekent dat begeleiding niet bij u op de kamer aanwezig kan zijn tijdens het uitslapen.

 • Het is noodzakelijk dat u iemand meeneemt die u naar huis kan begeleiden. Ook als u met de taxi naar huis gaat, moet er iemand met u meereizen.

 • Het is niet mogelijk dat u na het uitslapen nog langer op de uitslaapkamer verblijft.

 • U mag tot 24 uur na het onderzoek niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen.

 • U kunt 24 uur geen machine bedienen of andere werkzaamheden verrichten die veel aandacht vereisen.

 • Neem de eerste 24 uur na het onderzoek geen ingrijpende en/of belangrijke beslissingen.

 • U mag weer gewoon eten en drinken.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Bent u niet opgenomen in Alrijne Ziekenhuis en kunt u door ziekte of om andere redenen uw afspraak niet nakomen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Endoscopieafdeling (telefoonnummer 071 582 8012). Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt en in uw plaats kan een andere patiënt worden behandeld. Neem wel altijd uiterlijk 24 uur van tevoren contact op. Belt u later af, dan zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervan een nota van het ziekenhuis.

Vragen

Deze folder is bedoeld als ondersteuning van de mondelinge informatie die u heeft ontvangen. Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust. De huisarts, specialist, oncologieverpleegkundige of endoscopieverpleegkundige wil uw vragen graag beantwoorden. De afdeling Interne Geneeskunde is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08.30 uur en 12.30 uur en tussen 13.30 uur en 16.30 uur via telefoonnummer 071 582 8050. De Endoscopie afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.15 – 16.30 uur via telefoonnummer 071 582 8012.

Terug naar boven