Afdelingen & Specialismen

Afspraak Wij verwachten u op ………………………… dag …………- ……………- 20…………… om ……………………uur op de afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden, route 36 Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173 We stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Vergeet u niet uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) en het pasje van uw zorgverzekering mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. U heeft met uw arts afgesproken dat er een röntgenonderzoek wordt gedaan van de urinebuis (urethra). De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals het meestal zal verlopen. Het kan zijn dat de radioloog een andere procedure kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is echter niet mogelijk om in deze algemene folder alle varianten en alternatieven te vermelden. Mogelijke risico’s worden door de behandelend arts met u besproken.


Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om de urinebuis te onderzoeken op vernauwingen. Op een gewone röntgenfoto is de urinebuis niet zichtbaar. Er wordt contrastmiddel gebruikt om de urinebuis zichtbaar te maken.Voorbereiding

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.Het onderzoek

De MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) haalt u op uit de wachtruimte en loopt met u mee naar de onderzoekkamer. Hij/zij zal u precies vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Heeft u vragen dan kunt u deze aan hem/haar stellen.U wordt verzocht zich deels te ontkleden in een kleedkamer. Deze is aan de gangzijde af te sluiten, zodat uw persoonlijke eigendommen veilig zijn.


In de onderzoekkamer wordt u gevraagd om op de onderzoektafel te gaan liggen. Vervolgens schuift de radioloog een katheter een klein stukje in de penis. Dit is niet pijnlijk. Aan het uiteinde van de katheter zit een klein ballonnetje. Als de katheter goed in de urinebuis ligt, vult de radioloog het ballonnetje met wat water, zodat de katheter in de urinebuis vastzit. Dit is een onaangenaam gevoel. Hierna spuit de radioloog contrastmiddel in.


Onder röntgendoorlichting wordt gekeken of er vernauwingen aanwezig zijn en er worden enkele röntgenfoto’s gemaakt. Na het maken van de röntgenfoto’s laat de radioloog het ballonnetje leeglopen en haalt hij/zij de katheter eruit.Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten en wordt uitgevoerd door een radioloog, bijgestaan door MBB’ers.Na het onderzoek

U kunt na het onderzoek op eigen gelegenheid naar huis. De urinebuis kan een tijdje extra gevoelig zijn. Dit gaat na enkele uren vanzelf weer over. U kunt eventueel na het onderzoek wat extra drinken.De uitslag

De radioloog bestudeert de gemaakte röntgenfoto’s. De uitslag wordt naar uw behandelend arts gestuurd. Van hem/haar krijgt u de uitslag.Risico’s en complicaties

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van röntgenstralen. Van deze stralen merkt u tijdens het onderzoek niets. Het risico van de röntgenstralen is voor volwassenen verwaarloosbaar klein.Verhindering

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de afdeling Radiologie van de locatie waar het onderzoek plaatsvindt. Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerker van de afdeling Radiologie of aan de MBB’er.De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 517 8330.De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8071.