Afdelingen & Specialismen

Afspraak Wij verwachten u op ………………………… dag …………- ……………- 20…………… om ……………………uur op de afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden, route 36 Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173 We stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Uw behandelend arts heeft voor u een onderzoek van de urinebuis aangevraagd. Deze folder geeft u informatie over het onderzoek.


Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om de urinebuis te onderzoeken op vernauwingen. Op een gewone röntgenfoto is de urinebuis niet zichtbaar. Er wordt contrastmiddel gebruikt om de urinebuis zichtbaar te maken.Voorbereiding

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.Het onderzoek

De MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) haalt u op uit de wachtruimte en loopt met u mee naar de onderzoekkamer. Hij/zij zal u precies vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Heeft u vragen dan kunt u deze aan hem/haar stellen.U wordt verzocht zich deels te ontkleden in een kleedkamer. Deze is aan de gangzijde af te sluiten, zodat uw persoonlijke eigendommen veilig zijn.


In de onderzoekkamer wordt u gevraagd om op de onderzoektafel te gaan liggen. Vervolgens schuift de radioloog of physician assistant een katheter een klein stukje in de penis. Dit is niet pijnlijk. Aan het uiteinde van de katheter zit een klein ballonnetje. Als de katheter goed in de urinebuis ligt, wordt het ballonnetje gevuld met wat water, zodat de katheter in de urinebuis vastzit. Dit is een onaangenaam gevoel. Hierna spuit de radioloog of physician assistant contrastmiddel in.


Onder röntgendoorlichting wordt gekeken of er vernauwingen aanwezig zijn en er worden enkele röntgenfoto’s gemaakt. Na het maken van de röntgenfoto’s laat de radioloog of physician assistant het ballonnetje leeglopen en haalt hij/zij de katheter eruit.Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten en wordt gedaan door een radioloog (gespecialiseerd arts) of physician assistant (zelfstandig medisch professional die opgeleid is om taken van de arts over te nemen), bijgestaan door MBB’ers (medisch beeldvormend- en bestralingsdeskundigen).Na het onderzoek

U kunt na het onderzoek op eigen gelegenheid naar huis. De urinebuis kan een tijdje extra gevoelig zijn. Dit gaat na enkele uren vanzelf weer over. U kunt eventueel na het onderzoek wat extra drinken.De uitslag

De radioloog of physician assistant beoordeelt de gemaakte röntgenfoto’s. De uitslag wordt naar uw behandelend arts gestuurd. Van hem/haar krijgt u de uitslag.Risico’s en complicaties

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van röntgenstralen. Van deze stralen merkt u tijdens het onderzoek niets. Het risico van de röntgenstralen is voor volwassenen verwaarloosbaar klein.Tot slot

Wat neemt u mee?

  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u. Als u zich niet op tijd afmeldt, kunnen wij u een rekening sturen.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerker van de afdeling Radiologie of aan de MBB’er.

Bereikbaarheid

Telefoonnummer afdeling Radiologie (alle locaties): 071 582 8071.
De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.