Uw behandelend arts heeft met u een operatie aan uw halsslagader (carotis- endarteriëctomie, CEA) afgesproken. Voor en tijdens de operatie wordt er een elektro-encefalogram (EEG) gemaakt en meestal ook een TCD-onderzoek. In deze brochure geven wij u meer informatie over deze onderzoeken. Over de gang van zaken rond de opname en de operatie zelf, verwijzen wij u naar de brochure Vernauwde halsslagader.

Waarom deze onderzoeken

Tijdens een halsslagaderoperatie is het nodig om de hersenactiviteit te registreren (EEG onderzoek). Indien mogelijk meten we ook de stroomsnelheid van het bloed in de slagaders van het hoofd (TCD onderzoek).

EEG onderzoek

Een EEG is een onderzoek waarbij de elektrische activiteit van de hersenen wordt geregistreerd. Met een EEG kunnen wij stoornissen in het functioneren van de hersenen opsporen.

TCD-onderzoek

Een TCD-onderzoek wordt uitgevoerd om de stroomsnelheid van het bloed in de slagaders van het hoofd te meten. Het stromende bloed kan met behulp van geluidsgolven zichtbaar en hoorbaar gemaakt worden.

Voorbereidingen op de dag voor de operatie

In verband met het aanbrengen van elektroden op de hoofdhuid, wordt u verzocht de dag voor de operatie de haren te wassen. U mag geen haarlak, gel of vet gebruiken.

De dag van de operatie

Een verpleegkundige brengt u in bed naar de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). De verpleegkundige en de laborant nemen uw gegevens door. Zij controleren onder andere uw persoonlijke gegevens en uw medicijngebruik.

Voorbereidingen voor onderzoeken tijdens de operatie

Het EEG-onderzoek

De laborant markeert met behulp van een meetlint en een potlood, de plaatsen waar de elektroden op uw hoofd komen. Vervolgens ontvet de laborant deze plaatsen met een scrubcrème om de weerstand van de huid te verlagen. Tenslotte plaatst de laborant ongeveer 30 elektroden met een pasta op uw hoofd. De laborant brengt vervolgens lijm aan over de pasta. Deze lijm heeft een onaangename geur. Na deze voorbereiding, die ongeveer een half uur duurt, kan het eigenlijke onderzoek beginnen.  Er wordt een korte EEG-registratie gemaakt, waarbij u af en toe uw ogen open of dicht moet doen. Deze registratie duurt ongeveer vijf minuten. Vervolgens worden alle elektroden gefixeerd en wordt u losgekoppeld van de apparatuur.

Het TCD-onderzoek

Wordt er bij u tijdens de operatie een TCD-onderzoek verricht, dan krijgt u ter voorbereiding een strakke helm op uw hoofd. Om napijn te voorkomen kunt u, als u dat wilt, voorafgaand aan de operatie extra pijnmedicatie krijgen.

Op de holding

U wordt naar het OK complex gebracht.

Op de operatiekamer

Dezelfde laborant die u naar de holding heeft gebracht, sluit op de operatiekamer de elektroden opnieuw aan op de EEG-apparatuur. Hierna wordt u onder narcose gebracht. Gedurende de operatie wordt er langdurig een EEG-onderzoek verricht en, als dit met u besproken is, ook het TCD onderzoek. Als u in verband met het TCD-onderzoek een helm op had, dan wordt deze zodra de operatie klaar is, verwijderd. Op het moment dat u wakker wordt, heeft u geen helm meer op.

Na de operatie

Na de operatie verblijft u enige tijd op de uitslaapkamer. Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u wat pijn van de wond hebben, maar dat kan goed behandeld worden met pijnstillers. Als u goed wakker bent, wordt u naar de Intensive Care gebracht, waar u in principe één nacht verblijft. Later op de dag verwijdert de laborant de EEG-elektroden van uw hoofd met een speciale lijmoplosser. Dit is geheel pijnloos. De volgende dag wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de verpleegkundige op de afdeling of de laborant.

Terug naar boven