Afdelingen & Specialismen

Uw behandelend arts heeft met u een operatie aan uw halsslagader (carotis- endarteriëctomie, CEA) afgesproken. Voor en tijdens de operatie wordt er een elektro-encefalogram (EEG) gemaakt en meestal vindt ook een TCD-onderzoek plaats. In deze folder geven wij u meer informatie over deze onderzoeken. Over de gang van zaken rond de opname en de operatie zelf, verwijzen wij u naar de folder Vernauwde halsslagader.


Waarom deze onderzoeken

Tijdens een halsslagaderoperatie is het nodig om de hersenactiviteit te registreren (EEG onderzoek). Indien mogelijk meten we ook de stroomsnelheid van het bloed in de slagaders van het hoofd (TCD-onderzoek). Met deze onderzoeken bewaakt de laborant uw hersenactiviteit tijdens de operatie.EEG-onderzoek (hersenfilmpje)

Een EEG is een onderzoek waarbij de elektrische activiteit van de hersenen wordt geregistreerd. Met een EEG kunnen wij stoornissen in het functioneren van de hersenen opsporen.Transcraniële Doppler (TCD)

Een TCD-onderzoek wordt uitgevoerd om de stroomsnelheid van het bloed in de slagaders van het hoofd te meten. Het stromende bloed kan met behulp van geluidsgolven zichtbaar en hoorbaar gemaakt worden.Voorbereidingen op de dag voor de operatie

In verband met het aanbrengen van elektroden op de hoofdhuid, wordt u verzocht de dag voor de operatie de haren te wassen. U mag geen haarlak, gel of vet gebruiken.De dag van de operatie

Een verpleegkundige brengt u in bed naar de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF).


De verpleegkundige en de laborant nemen uw gegevens door. Zij controleren onder andere uw persoonlijke gegevens en uw medicijngebruik.Voorbereidingen voor onderzoeken tijdens de operatie

Het EEG-onderzoek

De laborant markeert met behulp van een meetlint en een potlood, de plaatsen waar de elektroden op uw hoofd komen. Vervolgens ontvet de laborant deze plaatsen met een scrubcrème om de weerstand van de huid te verlagen. Tenslotte plaatst de laborant ongeveer 30 elektroden met een pasta op uw hoofd. De laborant brengt vervolgens lijm aan over de pasta. Deze lijm heeft een onaangename geur.


Na deze voorbereiding, die ongeveer een half uur duurt, kan het eigenlijke onderzoek beginnen. Er wordt een korte EEG-registratie gemaakt, waarbij u af en toe uw ogen open of dicht moet doen. Deze registratie duurt ongeveer vijf minuten.Het TCD-onderzoek

Wanneer u wordt geopereerd aan uw halsslagader, proberen we naast het EEG ook een TCD in te zetten voor de bewaking van uw hersenen tijdens de operatie. Met de TCD wordt gekeken of de slagader in het hoofd door uw schedel heen te horen is. De laborant plaats een staafje (probe) met echogel tegen uw schedel en zoekt de slagader in het hoofd. Dit onderzoek lukt niet bij iedereen, want dit hangt af van de bouw van de schedel. Wanneer het onderzoek wel lukt, voeren we de TCD uit tijdens de operatie.


U krijgt ter voorbereiding een strakke band om uw hoofd. Dit kan pijnlijk zijn. Deze band houdt de probe tijdens de operatie op zijn plaats. Om napijn te voorkomen kunt u, als u dat wilt, voorafgaand aan de operatie extra pijnmedicatie krijgen.Nadat de voorbereidingen zijn getroffen, wordt u naar de operatieafdeling gebracht.Op de operatiekamer

Op de operatiekamer sluit de laborant de elektroden opnieuw aan op de EEG-apparatuur. Indien operatie met TCD bewaking plaatsvindt, controleert de laborant het TCD signaal.


Hierna wordt u onder narcose gebracht.


Gedurende de operatie wordt er langdurig een EEG-onderzoek verricht en, als dit met u besproken is, ook het TCD onderzoek.Als u in verband met het TCD-onderzoek een strakke band om uw hoofd had, dan wordt deze zodra de operatie klaar is, verwijderd. Op het moment dat u wakker wordt, heeft u geen strakke band meer om.Na de operatie

Na de operatie verblijft u enige tijd op de uitslaapkamer. Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u wat pijn van de wond hebben, maar dat kan goed behandeld worden met pijnstillers.


Als u goed wakker bent, wordt u naar de Intensive Care gebracht, waar u in principe één nacht verblijft.Later op de dag verwijdert de laborant de EEG-elektroden van uw hoofd met een speciale lijmoplosser. Dit is geheel pijnloos.De volgende dag wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling.Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de verpleegkundige op de afdeling of de laborant.