Uw afspraak


Wij verwachten u op de volgende tijd in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp:datum: ………………………….…dag, ……….. - ………. - 20………tijd: ………………......... uurplaats: afdeling Nucleaire Geneeskunde, routenummer 173Voorbereidingen

Kleding

Wij raden u aan makkelijk zittende kleding aan te trekken.Eten en drinken

Vanaf 4 uur voor het afgesproken tijdstip van het onderzoek mag u niets meer eten en drinken.Medicijngebruik

U mag al uw medicijnen gewoon innemen met een slokje water.Let op:

Vanaf 24 uur voor het afgesproken tijdstip van het onderzoek mag u niet sporten of andere lichamelijke inspanning doen.

U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp voor een PET-CT scan met FACBC. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. Ook leest u welke voorbereidingen nodig zijn.


Wat is nucleaire geneeskunde?

Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme waar met behulp van radioactieve stoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een PET-CT scanner ‘leest’ de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld. De PET-CT scanner bestaat uit 2 ringen met een doorsnede van ongeveer 70 cm.


Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige en wordt voor het grootste deel uitgevoerd door een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er).


PET-CT scanner


PET-CT scanner

Doel van het onderzoek

Bij dit onderzoek wordt naar celdeling/aminozuurstofwisseling gekeken met behulp van de radioactieve stof fluor-18-Fluciclovine (FACBC). Dit onderzoek dient om borstkankercellen in het lichaam in beeld te brengen. Bij (bepaalde typen) borstkanker is namelijk het aminozuurtransport verhoogd.Let op: De productie van radioactief fluor-18-FACBC is gecompliceerd. Het komt voor dat de stof niet wordt geleverd waardoor het onderzoek moet worden uitgesteld.Fluor-18-FACBC

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de radioactieve stof FACBC (ook wel fluor-18-fluciclovine genoemd). De onderzoeksmethode met fluor-18-FACBC is nog in ontwikkeling. In de wereld is veel ervaring opgedaan met deze stof. Omdat de onderzoeksmethode nog in ontwikkeling is, kan dit type radioactieve fluor (nog) niet officieel geregistreerd worden. Fluor-18-FACBC voldoet net als radioactieve stoffen die wel geregistreerd zijn aan alle kwaliteitseisen. Uw arts adviseert een onderzoek met fluor-18-FACBC omdat tumorcellen met deze radioactieve stof goed in beeld kunnen worden gebracht.Voorbereidingen

Kleding

Wij raden u aan makkelijk zittende kleding aan te trekken.Eten en drinken

Vanaf 4 uur voor het afgesproken tijdstip van het onderzoek mag u niets meer eten en drinken. Medicijngebruik U mag al uw medicijnen gewoon innemen.Let op:

Vanaf 24 uur voor het afgesproken tijdstip van het onderzoek mag de u niet sporten of andere lichamelijke inspanning doen.Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173.Het inspuiten van de radioactieve stof

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte. Hij/zij verzoekt u nog eenmaal naar het toilet te gaan en uit te plassen en brengt u vervolgens naar een rustruimte, waar u op bed gaat liggen. Vervolgens wordt een infuus in een bloedvat in de rechter arm ingebracht. Indien u niet in de rechter arm mag worden geprikt, geef dit dan door aan de MBB’er. Door het infuus wordt de radioactieve stof toegediend; deze stof heeft geen bijwerkingen.Het maken van de scan

Direct na het inspuiten van de radioactieve stof brengt de MBB’er u naar de scanruimte. U komt op de buik op een smal bed te liggen en uw borsten hangen in een kussen. Dit bed schuift eerst 2 maal snel en daarna stapsgewijs met stappen van 2 minuten door de scanner. Het apparaat maakt weinig geluid. Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen.Het maken van de scan duurt in totaal ongeveer 15 minuten.Rustgevend middel

Heeft u last van claustrofobie of kunt u om een andere reden niet ontspannen blijven liggen? Dan kunt u om een rustgevend middel vragen. Bel dan ruim voor het onderzoek met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. In de aanvraag van uw onderzoek wordt dan vermeld dat u het rustgevende middel wilt. Krijgt u het rustgevende middel voor het onderzoek, kom dan 30 minuten eerder voordat het onderzoek begint. Het rustgevende middel heeft dan de tijd om te gaan werken.Let op! Als u een rustgevend middel inneemt, mag u na het onderzoek niet zelf deelnemen aan het verkeer.Toestemmingsformulier

In de envelop vindt u ook een informatie- en toestemmingsformulier. Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent, dit is dus niet verplicht. Graag deze meenemen op de dag van het onderzoek en afgeven aan de medewerker die u ophaalt.Weer naar huis

Als het onderzoek is afgerond, kunt u weer naar huis of terug naar de afdeling waar u bent opgenomen. U hoeft na het onderzoek geen speciale maatregelen te nemen, de radioactieve stof verlaat vanzelf het lichaam.Duur

Het gehele onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw PET-CT scan en stuurt het verslag naar uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende (polikliniek) bezoek.Aanvullende informatie over het gebruik van radioactieve stoffen

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof fluor-18. Deze stof heeft een halfwaardetijd van twee uur. Dit betekent dat iedere twee uur de helft van de nog aanwezige radioactiviteit verdwijnt. Na 24 uur is er vrijwel geen straling meer in het lichaam aanwezig. De dosis die u krijgt is zo laag mogelijk. Mensen die tijdens of na het onderzoek bij u in de buurt komen, lopen geen enkel risico.Let op: Meetapparatuur op (lucht)havens kan deze straling waarnemen. Mocht u binnen 24 uur na het onderzoek een reis met het vliegtuig of de boot hebben gepland, meld dit dan aan de MBB’er.Verhindering tijdig doorgeven

De hoeveelheid radioactieve stof wordt per persoon berekend en besteld. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip dat het wordt ingespoten. Het is dus belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Het is zeer kostbaar om een afspraak vlak van tevoren nog te wijzigen. Mocht het onderzoek om een bepaalde reden niet door kunnen gaan, geeft u dit dan minimaal 24 uur van te voren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust.


U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173. De afdeling Nucleaire Geneeskunde is telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).