Uw afspraak


Wij verwachten u op de volgende tijd in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp:datum: …………………………………….…dag, …………….. - …..……. - 20……………tijd: ……………………………......... uurplaats: afdeling Nucleaire Geneeskunde, routenummer 173Voorbereidingen

Kleding

Wij raden u aan voorafgaand aan het onderzoek makkelijk zittende kleding aan te trekken.Eten en drinken

Op de dag van het onderzoek moet u 6 of 8 uur nuchter zijn. U mag tot het onderzoek alleen maar water drinken. De lengte van de nuchtere periode, hangt af van uw diabetesmedicatie. Zie het kopje ''Diabetesmedicatie'' voor welke periode voor u van toepassing is. Weet u niet welke medicatie u heeft, neem hiervoor contact op met uw diabetesverpleegkundige.In de twee uur voor de afspraaktijd moet u 1 liter water drinken, graag vroeg mee beginnen.Indien u een vochtbeperkt dieet volgt, neem dan contact op met onze afdeling voor een aangepaste voorbereiding.Diabetesmedicatie

 • Metformine


  U dient 6 uur voor het onderzoek nuchter te zijn. U kunt uw tabletten volgens normaal schema innemen.
 • Kortwerkende insuline, langwerkende insuline of een combinatie van kort- en langwerkende insuline


  U dient 6 uur voor het onderzoek nuchter te zijn. U kunt langwerkende insuline volgens normaal schema innemen. Kortwerkende insuline mag u niet meer innemen in de 6 uur dat u nuchter moet zijn. U kunt het beste uw kortwerkende insuline + een maaltijd meenemen naar uw afspraak om deze na de scan te nuttigen.
 • Half-langwerkende insuline


  U dient 8 uur nuchter te zijn. Vlak vóór de nuchtere periode dient u een normale gift half-langwerkende insuline te spuiten.
 • Insulinepomp


  Overleg met uw diabetesverpleegkundige of deze tijdelijk gestopt mag worden en voor hoe lang. Neem hierna contact op met onze afdeling.

Overig medicijngebruik

Voor het onderzoek mag u al uw overige medicijnen gewoon innemen.

U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp voor een PET-CT scan. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt, en welke voorbereidingen nodig zijn.


Wat is nucleaire geneeskunde?

PET-CT scanner


Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme waar met behulp van radioactieve stoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een PET-CT scanner ‘leest’ de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld.

De PET-CT scanner bestaat uit 1 grote ring met een doorsnede van ongeveer 70 cm.
Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige en wordt voor het grootste deel uitgevoerd door een Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er).

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient om veranderingen van de stofwisseling in cellen en weefsels in beeld te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van radioactief glucose (FDG). De productie van FDG is gecompliceerd. Het komt voor dat FDG niet wordt geleverd waardoor het onderzoek moet worden uitgesteld.

Zwangerschap/borstvoeding

Radioactieve stof kan schadelijk zijn voor uw (ongeboren) kind. Meld daarom vóór het onderzoek dat u zwanger bent of zou kunnen zijn, of als u borstvoeding geeft. De nucleair geneeskundige besluit in overleg met u of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.

Voorbereidingen

Kleding

Wij raden u aan voorafgaand aan het onderzoek makkelijk zittende kleding aan te trekken.

Eten en drinken

Op de dag van het onderzoek moet u 6 of 8 uur nuchter zijn. U mag tot het onderzoek alleen maar water drinken. De lengte van de nuchtere periode, hangt af van uw diabetesmedicatie. Zie het kopje ''Diabetesmedicatie'' voor welke periode voor u van toepassing is. Weet u niet welke medicatie u heeft, neem hiervoor contact op met uw diabetesverpleegkundige.

In de twee uur voor de afspraaktijd moet u 1 liter water drinken, graag vroeg mee beginnen.

Indien u een vochtbeperkt dieet volgt, neem dan contact op met onze afdeling voor een aangepaste voorbereiding.

Diabetesmedicatie

 • Metformine
  U dient 6 uur voor het onderzoek nuchter te zijn. U kunt uw tabletten volgens normaal schema innemen.
 • Kortwerkende insuline, langwerkende insuline of een combinatie van kort- en langwerkende insuline
  U dient 6 uur voor het onderzoek nuchter te zijn. U kunt langwerkende insuline volgens normaal schema innemen. Kortwerkende insuline mag u niet meer innemen in de 6 uur dat u nuchter moet zijn. U kunt het beste uw kortwerkende insuline + een maaltijd meenemen naar uw afspraak om deze na de scan te nuttigen.
 • Half-langwerkende insuline
  U dient 8 uur nuchter te zijn. Voor de nuchtere periode dient u een normale gift half-langwerkende insuline te spuiten.
 • Insulinepomp
  Overleg met uw diabetesverpleegkundige of deze tijdelijk gestopt mag worden en voor hoe lang. Neem hierna contact op met onze afdeling.

Overig medicijngebruik

Voor het onderzoek mag u al uw overige medicijnen gewoon innemen.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173. Als uw afspraaktijd 07.45 uur is, kunt u plaatsnemen in de hal bij 173 (de balie is nog gesloten). U wordt daar opgehaald.

Het inspuiten van de radioactieve stof

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte, verzoekt u om nog eenmaal naar het toilet te gaan om uit te plassen en brengt u vervolgens naar een rustruimte, waar u op bed gaat liggen. Met een vingerprik wordt een druppel bloed afgenomen om het suikergehalte van uw bloed te bepalen. Vervolgens wordt een infuus in een bloedvat van de arm ingebracht. Door het infuus wordt de radioactieve stof toegediend; deze stof heeft geen bijwerkingen.
Hierna wordt u 40 minuten in de rustruimte alleen gelaten, om de stof in te laten werken in uw lichaam. U moet zo ontspannen mogelijk liggen en u mag niet bewegen en niet praten, om opname van de radioactieve stof in uw spieren zo laag mogelijk te houden. Gedurende deze 40 minuten mag u gebruik maken van uw eigen audioapparaat.

Het maken van de scan

Na de inwerktijd haalt de MBB’er u op en verzoekt u nogmaals naar het toilet te gaan om uit te plassen. U wordt naar de scanruimte gebracht waar u op een smal bed gaat liggen. Dit bed schuift eerst 3 maal snel en daarna stapsgewijs door de scanner.
Het apparaat maakt weinig geluid. Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen. Het maken van de scan duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Rustgevend middel

Als u last heeft van claustrofobie of om een andere reden niet ontspannen kunt liggen, kunt u om een rustgevend middel vragen. Als u last heeft van extreme claustrofobie neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Let op! Als u een rustgevend middel inneemt, mag u na het onderzoek niet zelf deelnemen aan het verkeer.

PET-CT scan van de hersenen

Indien alleen een PET-CT scan van uw hersenen gemaakt hoeft te worden mag u géén gebruik maken van het rustgevend middel. Als u een rustgevend middel thuis gebruikt, mag u dit op de dag van het onderzoek niet innemen.

U wordt voor het inspuiten van de radioactieve stof eerst 10 minuten alleen gelaten in een schemerige tot donkere kamer. Dit zorgt voor een verminderde hersenactiviteit. Daarna wordt de radioactieve stof ingespoten en wordt u nog 30 tot 35 minuten alleen gelaten in een schemerige kamer. Het maken van een scan van alleen uw hersenen duurt in totaal ongeveer 15 minuten.

Lastig te prikken

Bent u lastig te prikken? Denk hierbij aan bloed afnemen of een infuus plaatsen. Neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).

Toestemmingsformulier

In de envelop vindt u ook een informatie- en toestemmingsformulier. Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent, dit is dus niet verplicht. Graag deze meenemen op de dag van het onderzoek en afgeven aan de medewerker die u ophaalt.

Weer naar huis

Als het onderzoek is afgerond kunt u weer naar huis of terug naar de afdeling waar u bent opgenomen. U hoeft na het onderzoek geen speciale maatregelen te nemen, de radioactieve stof verlaat vanzelf het lichaam.

Duur

Het gehele onderzoek duurt, inclusief rusttijd, ongeveer 1.5 uur.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw PET-CT scan en stuurt het verslag naar uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende (polikliniek)bezoek.

Aanvullende informatie over het gebruik van radioactieve stoffen

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof fluor-18. Deze stof heeft een halfwaardetijd van twee uur. Dit betekent dat iedere twee uur de helft van de nog aanwezige radioactiviteit verdwijnt.
Na 24 uur is er vrijwel geen straling meer in het lichaam aanwezig. De dosis die u krijgt is zo laag mogelijk. Mensen die tijdens of na het onderzoek bij u in de buurt komen, lopen geen enkel risico.
Let op: Meetapparatuur op (lucht)havens kunnen deze straling waarnemen.
Mocht u binnen 24 uur na het onderzoek een reis met het vliegtuig of de boot hebben gepland, meld dit dan aan de MBB’er.

Verhindering tijdig doorgeven

De hoeveelheid radioactieve stof wordt per persoon berekend en besteld. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip dat het wordt ingespoten. Het is dus van belang dat u op tijd aanwezig bent. Het is zeer kostbaar om een afspraak vlak van tevoren nog te wijzigen. Mocht het onderzoek om een bepaalde reden niet door kunnen gaan, geeft u dit dan minimaal 24 uur van tevoren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Vragen

Het is van belang dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust.
U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173.
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).