Uw afspraak

Wij verwachten u op de volgende tijd in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp:datum: ………………………….…dag, ……….. - ………. - 20……… tijd: ………………......... uurplaats: afdeling Nucleaire Geneeskunde, routenummer 173.Voorbereidingen

Kleding

Wij raden u aan voorafgaand aan het onderzoek makkelijk zittende kleding aan te trekken.Eten en drinken

Op de dag vóór het onderzoek:
  • De avondmaaltijd mag niet te zwaar en vetrijk zijn;
  • In de loop van de avond mag u alleen thee, koffie (met halfvolle koffiemelk), magere melkproducten, frisdrank, vruchtensap en fruit drinken en eten.
Op de dag van het onderzoek:
  • Als uw afspraak voor 12.00 uur is, moet u nuchter blijven. Dit betekent dat u niets meer mag eten en drinken.
  • Indien u afspraaktijd na 12.00 uur is, mag u op de ochtend van het onderzoek (vóór 8.00 uur uur) een licht ontbijt zonder vette etenswaren eten. Dit kan bestaan uit brood, beschuit, knäckebröd zonder boter, margarine of halvarine, jam, vruchtenhagel, honing, suiker, appelstroop. U mag hierbij thee of zwarte koffie drinken, eventueel met suiker maar zonder koffiemelk of creamer.

Medicijngebruik

Voor het onderzoek mag u al uw medicijnen gewoon innemen, eventueel met wat water.

U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp voor een PET-CT scan van uw hart. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. Ook leest u welke voorbereidingen nodig zijn.


Wat is nucleaire geneeskunde?

Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme waar met behulp van radioactieve stoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een PET-CT scanner ‘leest’ de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld. De PET-CT scanner bestaat uit 1 grote ring met een doorsnede van ongeveer 70 cm.
Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige en wordt voor het grootste deel uitgevoerd door een Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er).

PET-CT scanner


PET-CT scanner

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient om te onderzoeken welke delen van de hartspier nog goed werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een radioactief gemaakt suiker (FDG). Dit wordt via een infuus in de arm toegediend. De productie van FDG is gecompliceerd. Het komt voor dat FDG niet of niet op tijd wordt geleverd, waardoor het onderzoek moet worden uitgesteld.

Zwangerschap/borstvoeding

Radioactieve stof kan schadelijk zijn voor uw (ongeboren) kind. Meld daarom vóór het onderzoek dat u zwanger bent of zou kunnen zijn, of als u borstvoeding geeft. De nucleair geneeskundige besluit in overleg met u of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.

Voorbereidingen

Kleding

Wij raden u aan voorafgaand aan het onderzoek makkelijk zittende kleding aan te trekken, waarin geen metaal is verwerkt (denk hierbij aan knopen, ritsen, BH-sluiting e.d.). Laat ook uw sieraden thuis.

Eten en drinken

Op de dag vóór het onderzoek:
De avondmaaltijd mag niet te zwaar en te vet zijn;
In de loop van de avond mag u alleen thee, koffie (met halfvolle koffiemelk), magere melkproducten, frisdrank, vruchtensap en fruit drinken.

Op de dag van het onderzoek:
Als uw afspraak vóór 12.00 uur is, moet u nuchter blijven. Dit betekent dat u niets meer mag eten of drinken.
Indien u afspraaktijd na 12.00 uur is, mag u op de ochtend van het onderzoek (vóór 8.00 uur uur) een licht ontbijt zonder vette etenswaren eten. Dit kan bestaan uit brood, beschuit, knäckebröd zonder boter, margarine of halvarine, jam, vruchtenhagel, honing, suiker, appelstroop. U mag hierbij thee of zwarte koffie drinken, eventueel met suiker, maar zonder koffiemelk of creamer.

Medicijngebruik

Voor het onderzoek mag u al uw medicijnen gewoon innemen, eventueel met wat water.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173. Als uw afspraaktijd 07.45 uur is, kunt u plaatsnemen in de hal bij route 173 (de balie is dan nog gesloten). U wordt daar opgehaald.

Het innemen van de voorbereidende medicatie

Om de werking van uw hartspier goed in beeld te kunnen brengen, krijgt u als voorbereiding speciale medicatie. Een MBB’er haalt u op uit de wachtkamer en geeft u deze medicatie. U krijgt eerst een capsule Acipimox®. Deze capsule helpt het hart om over te schakelen van vetverbranding naar het verbranden van koolhydraten. U krijgt hierbij ook carbasalaatcalcium (Ascal®) opgelost in een glas water, om eventuele bijwerkingen van het Acipimox tegen te gaan (rode huid en jeuk).
30 minuten later krijgt u nogmaals een capsule Acipimox®.

Het innemen van de maaltijd

30 minuten na het innemen van de tweede capsule Acipimox® krijgt u een maaltijd: drie boterhammen met zoet broodbeleg. U krijgt hierbij ook iets te drinken. Wanneer u diabetes mellitus hebt, wordt voordat u de maaltijd krijgt met een vingerprik een druppel bloed afgenomen om het suikergehalte van het bloed te bepalen.

Het inspuiten van de radioactieve stof

Na de maaltijd brengt de MBB’er u naar een rustruimte waar u op een bed gaat liggen. Vervolgens wordt een infuus in een bloedvat van de arm ingebracht. Door het infuus wordt de radioactieve stof toegediend; deze stof heeft geen bijwerkingen. Hierna wordt u 60 minuten in de rustruimte alleen gelaten, om de stof in te laten werken in uw lichaam. U moet zo ontspannen mogelijk liggen en u mag niet bewegen en niet praten, om opname van de radioactieve stof in uw spieren zo laag mogelijk te houden. Gedurende deze 60 minuten mag u gebruik maken van uw eigen audioapparaat (bijvoorbeeld mp3 speler of Ipod).

Rustgevend middel

Als u last heeft van claustrofobie of om een andere reden niet ontspannen kunt liggen, kunt u om een rustgevend middel vragen. Als u last heeft van extreme claustrofobie, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Let op! Als u een rustgevend middel inneemt, mag u na het onderzoek niet zelf deelnemen aan het verkeer.

Het maken van de scan

Na de inwerktijd haalt de MBB’er u op en verzoekt u naar het toilet te gaan om uit te plassen. U wordt naar de scanruimte gebracht waar u op een smal bed gaat liggen. Dit bed schuift eerst 2 maal snel en staat daarna 10 minuten stil in de scanner. Het apparaat maakt weinig geluid. Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen. Het maken van de scan duurt in totaal ongeveer 15 minuten.

Toestemmingsformulier

In de envelop vindt u ook een informatie- en toestemmingsformulier. Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent, dit is dus niet verplicht. Graag deze meenemen op de dag van het onderzoek en afgeven aan de medewerker die u ophaalt.

Weer naar huis

Als het onderzoek is afgerond, kunt u weer naar huis of terug naar de afdeling waar u bent opgenomen. U hoeft na het onderzoek geen speciale maatregelen te nemen, de radioactieve stof verlaat vanzelf het lichaam.

Duur

Het hele onderzoek, inclusief de voorbereiding met de medicatie, de maaltijd en de rusttijd, duurt ongeveer 3 uur en 30 minuten.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw PET-CT scan en stuurt het verslag naar uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende (polikliniek)bezoek.

Aanvullende informatie over het gebruik van radioactieve stoffen

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof 18-fluor. Deze stof heeft een halfwaardetijd van twee uur. Dit betekent dat iedere twee uur de helft van de nog aanwezige radioactiviteit verdwijnt. Na 24 uur is er vrijwel geen straling meer in het lichaam aanwezig. De dosis die u krijgt is zo laag mogelijk. Mensen die tijdens of na het onderzoek bij u in de buurt komen, lopen geen enkel risico.

Let op: Meetapparatuur op (lucht)havens kunnen deze straling waarnemen. Mocht u binnen 24 uur na het onderzoek een reis met het vliegtuig of de boot hebben gepland, meld dit dan aan de MBB’er.

Verhindering tijdig doorgeven

De hoeveelheid radioactieve stof wordt per persoon berekend en besteld. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip dat het wordt ingespoten. Het is dus belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Het is zeer kostbaar om een afspraak vlak van tevoren nog te wijzigen. Mocht het onderzoek om een bepaalde reden niet door kunnen gaan, geeft u dit dan minimaal 24 uur van te voren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust.
U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173.
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).