Uw afspraak


Wij verwachten u op de volgende tijd in Alrijne in Leiderdorp op:datum: ………………………….…dag, ……….. - ………. - 20………tijd: ………………......... uurplaats: afdeling Nucleaire Geneeskunde, routenummer 173Voorbereidingen

Kleding

Trek kleding aan die lekker zit.Eten en drinken

 • Stop!

  Vanaf 6 uur voor het onderzoek mag u niets meer eten. U mag alleen water drinken.
 • Vóór het onderzoek moet u 1 liter water drinken. Begin hiermee 2 uur voor het onderzoek. U hoeft niet met een volle blaas naar het ziekenhuis te komen. U mag gewoon plassen.
Heeft u een vochtbeperkt dieet? Bel dan een week voor het onderzoek met onze afdeling. U krijgt dan van ons een andere voorbereiding.

Medicijnen

Vóór het onderzoek mag u al uw medicijnen gewoon innemen.

Gebruikt u medicijnen voor diabetes? Bel dan een week voor het onderzoek met onze afdeling. U krijgt van ons een andere voorbereiding.Uw krijgt een PET-CT scan. Dit onderzoek wordt gedaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde in Alrijne in Leiderdorp.In deze folder leest u waar en waarom het onderzoek plaatsvindt. Ook vertellen wij u hoe het onderzoek gaat en welke voorbereidingen nodig zijn. Volg de instructies goed op.


Wat is nucleaire geneeskunde?


Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme. Een nucleair onderzoek is een soort röntgenonderzoek. Hierbij gebruiken we radioactieve stoffen. U krijgt een klein beetje radioactieve stof toegediend. Deze stof gaat naar bepaalde delen van uw lichaam. Een PET-CT scanner 'leest' de straling van de radioactieve stof. Op het beeldscherm is dan het lichaamsdeel of orgaan te zien.

PET-CT scanner


PET-CT scanner
De PET-CT scanner bestaat uit 1 grote ring met een doorsnede van ongeveer 70 cm.
Het onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige. Het wordt voor het grootste deel gedaan door een Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er).

Waarom wordt dit onderzoek gedaan?

Dit onderzoek is om veranderingen van de stofwisseling in cellen en weefsels zichtbaar te maken. Hierbij gebruiken we radioactief glucose (FDG).
Het is erg moeilijk om FDG te maken. Daardoor kan het gebeuren dat onze leverancier geen FDG kan leveren. Dan moeten we het onderzoek uitstellen.

Zwangerschap/borstvoeding

Bent u zwanger of denkt u dat u zwanger bent? Meld het ons vóór het onderzoek. Radioactieve stof kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Meld het ons ook als u borstvoeding geeft.
De nucleair geneeskundige bespreekt dan met u of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.

Voorbereidingen

Kleding
Trek kleding aan die lekker zit.

Eten en drinken
 • Vanaf 6 uur voor het onderzoek mag u niets meer eten. U mag alleen water drinken.
 • Vóór het onderzoek moet u 1 liter water drinken. Begin hiermee 2 uur voor het onderzoek. U hoeft niet met een volle blaas naar het ziekenhuis te komen.
Heeft u een vochtbeperkt dieet? Bel dan een week voor het onderzoek met onze afdeling. U krijgt van ons een andere voorbereiding.

Medicijnen
Vóór het onderzoek mag u al uw medicijnen gewoon innemen.

Gebruikt u medicijnen voor diabetes? Bel dan een week voor het onderzoek met onze afdeling. U krijgt van ons een andere voorbereiding.

Het onderzoek

Melden
Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie in Alrijne in Leiderdorp, routenummer 173.
De baliemedewerker vertelt u in welke wachtruimte u kunt gaan zitten.
Is uw afspraaktijd 07.45 uur? Dan kunt u gaan zitten in de hal bij routenummer 173 (de balie is dan nog gesloten). Wij halen u daar op.

Het inspuiten van de radioactieve stof
 • Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte.
 • Hij/zij vraagt u om nog een keer naar de wc te gaan om te plassen.
 • Daarna brengt hij/zij u naar een rustruimte. Hier gaat u op een bed liggen.
 • Met een vingerprik neemt de MBB’er een druppel bloed af om het suikergehalte van uw bloed te bepalen.
 • Daarna krijgt u een infuus in een bloedvat van de arm. Door het infuus krijgt u de radioactieve stof toegediend. Deze stof heeft geen bijwerkingen.
 • Hierna laten wij u 40 minuten alleen. Zo kan de stof inwerken in uw lichaam.
  Let op: u moet zo ontspannen mogelijk liggen. U mag niet bewegen en niet praten. Zo komt er zo min mogelijk van de radioactieve stof in uw spieren. In deze 40 minuten kunt u – als u dat wilt – naar muziek luisteren via uw mobiele telefoon.
Het maken van de scan
Na 40 minuten haalt de MBB’er u op. Hij/zij vraagt u om nog een keer naar de wc te gaan en te plassen.
Daarna brengt de MBB’er u naar de ruimte met de PET-CT scan. Hier gaat u op een smal bed liggen. Dit bed schuift eerst 3 keer snel door de scan. Daarna schuift het bed steeds kleine stukjes door de scanner. Elk stukje duurt 1–2 minuten. Het apparaat maakt weinig geluid.
Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen.
Het maken van de scan duurt ongeveer 10 - 15 minuten.

Rustgevend middel
Vindt u het eng om in de scanner te gaan? Of denkt u dat u niet stil kunt liggen? Dan kunt u om een rustgevend middel vragen.
Bent u heel erg bang voor de kleine ruimte van de scanner (= claustrofobie)? Bel dan zo snel mogelijk met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
Let op! Als u een rustgevend middel heeft gekregen, mag u na het onderzoek niet zelf naar huis gaan.

PET-CT scan van de hersenen
Wordt alleen een PET-CT scan van uw hersenen gemaakt? Dan kunt u géén rustgevend middel krijgen. Als u thuis een rustgevend middel gebruikt, dan mag u dit op de dag van het onderzoek niet innemen.
Vóór het inspuiten van de radioactieve stof laten wij u 10 minuten alleen in een (bijna) donkere kamer. Hierdoor worden uw hersenen minder actief.
Het maken van een scan van alleen uw hersenen duurt in totaal ongeveer 15 minuten.

Moeilijk te prikken
Is het moeilijk om u te prikken? Bijvoorbeeld bij bloed afnemen of een infuus prikken? Bel dan met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).

Toestemmingsformulier

U krijgt een informatie- en toestemmingsformulier. Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw medische gegevens (anoniem) voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent. Dit is dus niet verplicht.
Wilt u het formulier meenemen op de dag van het onderzoek en het aan de medewerker geven die u ophaalt?

Weer naar huis

Als het onderzoek klaar is, kunt u weer naar huis of terug naar de afdeling waar u bent opgenomen.
U hoeft na het onderzoek geen speciale maatregelen te nemen. De radioactieve stof gaat vanzelf weer uit uw lichaam.

Hoe lang duurt het onderzoek

Het hele onderzoek (inclusief rusttijd) duurt ongeveer 1,5 uur.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw PET-CT scan. Hij/zij stuurt het verslag naar uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende afspraak.

Extra informatie over radioactieve stoffen

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof fluor-18. Deze stof heeft een halfwaardetijd van 2 uur. Dit betekent dat iedere 2 uur de helft van de radioactiviteit die nog in uw lichaam zit, verdwijnt. Na 24 uur is er bijna geen straling meer in het lichaam aanwezig.

De hoeveelheid radioactiviteit die u krijgt is zo laag mogelijk. Dit is niet gevaarlijk voor mensen die tijdens of na het onderzoek bij u in de buurt komen.

Let op: Meetapparatuur op (lucht)havens kunnen deze straling wel meten.
Gaat u binnen 24 uur na het onderzoek op reis met het vliegtuig of de boot? Meld u dit dan aan de MBB’er.

Meld het ons minimaal 24 uur van tevoren als het onderzoek niet door kan gaan!

De hoeveelheid radioactieve stof wordt per persoon berekend en besteld. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip dat het wordt ingespoten.
Het is dus heel belangrijk dat u op tijd op onze afdeling aanwezig bent. Het is heel erg duur om op het laatste moment een afspraak te veranderen.

Kan het onderzoek niet doorgaan? Meld dit dan minimaal 24 uur van tevoren aan ons. Anders moeten wij u een rekening sturen voor het wegblijftarief.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze ons dan. U kunt ons ook bellen op het telefoonnummer dat hieronder staat.
Vindt u dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of niet duidelijk is, dan horen wij dat graag.

Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde in Alrijne in Leiderdorp heeft routenummer 173.

De afdeling Nucleaire Geneeskunde heeft telefoonnummer 071 582 8036 en is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.