Uw afspraak


Wij verwachten u op de volgende tijd in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp:
datum: ………………………….…
dag, ……….. - ………. - 20………
tijd: ………………......... uur
plaats: afdeling Nucleaire Geneeskunde, routenummer 173Voorbereidingen

Kleding

Wij raden u aan voorafgaand aan het onderzoek makkelijk zittende kleding aan te trekken. U moet uw ketting tijdens het onderzoek afdoen.Eten en drinken

In de uren voor het onderzoek mag u gewoon eten en drinken. In het uur voor de afspraaktijd moet u 500 ml water drinken, graag vroeg mee beginnen. Een volle blaas is niet nodig, u mag gewoon uitplassen. Als u een vochtbeperkt dieet volgt, neem dan ruim van tevoren contact op met onze afdeling. U krijgt van ons een aangepaste voorbereiding.Medicijngebruik

Als u het medicijn Colchicine gebruikt, dient u dit 48 uur voor het onderzoek te staken. Alle andere medicatie mag gewoon worden ingenomen.

U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp voor een PET-CT scan met choline. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. Ook leest u welke voorbereidingen nodig zijn.


Wat is nucleaire geneeskunde?

Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme waar met behulp van radioactieve stoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een PET-CT scanner ‘leest’ de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld. De PET-CT scanner bestaat uit 1 grote ring met een doorsnede van ongeveer 70 cm.


Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige en wordt voor het grootste deel uitgevoerd door een Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er).


PET-CT


PET-CT scanner

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient om het gebruik van choline in het lichaam in beeld te brengen. Choline wordt door snel delende cellen gebruikt. Met behulp van radioactief choline kunnen snel delende cellen in het lichaam worden opgespoord. Goedaardige gezwellen van de bijschildklier bevatten veel snel delende cellen. De productie van radioactief choline is gecompliceerd. Het komt voor dat de stof niet wordt geleverd waardoor het onderzoek moet worden uitgesteld.Fluor-18-choline

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de radioactieve stof F18- choline (ook wel fluor-18-choline genoemd). F18- choline is een veilig middel en is officieel geregistreerd, maar nog niet voor bijschildklieradenomen. Dit heet ''off-label'' gebruik. In de wereld is veel ervaring opgedaan met deze stof, ook bij het in beeld krijgen van bijschildklieradenomen. Hoewel de onderzoeksmethode naar bijschildklieradenomen middels F18- choline nog niet geregistreerd is, staat deze methode wel in de Europese richtlijnen voor bijschildklieradenomen beschreven als effectieve techniek. Uw arts adviseert een onderzoek met fluor-18-choline, omdat bijschildklieradenomen met deze radioactieve stof goed in beeld gebracht kunnen worden.Zwangerschap/borstvoeding

Radioactieve stof kan schadelijk zijn voor uw (ongeboren) kind. Meld daarom vóór het onderzoek dat u zwanger bent of zou kunnen zijn, of als u borstvoeding geeft. De nucleair geneeskundige besluit in overleg met u of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.Voorbereidingen

Kleding

Wij raden u aan voorafgaand aan het onderzoek makkelijk zittende kleding aan te trekken. U moet uw ketting tijdens het onderzoek afdoen.Eten en drinken

In de uren voor het onderzoek mag u gewoon eten en drinken. In het uur voor de afspraaktijd moet u 500 ml water drinken, graag vroeg mee beginnen. Een volle blaas is niet nodig, u mag gewoon uitplassen. Indien u een vochtbeperkt dieet volgt, neem dan ruim van tevoren contact op met onze afdeling. U krijgt van ons een aangepaste voorbereiding.Medicijngebruik

Als u het medicijn Colchicine gebruikt, dient u dit 48 uur voor het onderzoek te staken. Alle andere medicatie mag gewoon worden ingenomen.Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173.Het inspuiten van de radioactieve stof

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte, verzoekt u nog eenmaal naar het toilet te gaan uit te plassen en brengt u vervolgens naar een rustruimte, waar u op bed gaat liggen. Vervolgens wordt een infuus in een bloedvat in de arm ingebracht. Door het infuus wordt de radioactieve stof toegediend; deze stof heeft geen bijwerkingen. Hierna moet deze stof 60 minuten inwerken, voordat de scan gemaakt kan worden. Gedurende deze periode mag u het ziekenhuis eventueel verlaten.Het maken van de scan

Na de inwerktijd haalt de MBB’er u op en verzoekt u naar het toilet te gaan om uit te plassen. U wordt naar de scanruimte gebracht waar u op een smal bed gaat liggen. Dit bed schuift eerst 2 maal snel en daarna stapsgewijs door de scanner. Het apparaat maakt weinig geluid. Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen. Het maken van de scan duurt ongeveer 10 minuten.


Rustgevend middel

Als u last heeft van claustrofobie of om een andere reden niet ontspannen kunt liggen, kunt u om een rustgevend middel vragen.


Als u last heeft van extreme claustrofobie, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Nucleaire GeneeskundeLet op! Als u een rustgevend middel inneemt, mag u na het onderzoek niet zelf deelnemen aan het verkeer.


Lastig te prikken

Bent u lastig te prikken? Denk hierbij aan bloed afnemen of een infuus plaatsen. Neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).Toestemmingsformulier

In de envelop vindt u ook een informatie- en toestemmingsformulier. Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent, dit is dus niet verplicht. Graag deze meenemen op de dag van het onderzoek en afgeven aan de medewerker die u ophaalt.Weer naar huis

Als het onderzoek is afgerond, kunt u weer naar huis of terug naar de afdeling waar u bent opgenomen. U hoeft na het onderzoek geen speciale maatregelen te nemen, de radioactieve stof verlaat vanzelf het lichaam.Duur

Het gehele onderzoek duurt, inclusief wachttijd, ongeveer 1,5 uur.De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw PET-CT scan en stuurt het verslag naar uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende (polikliniek)bezoek.Aanvullende informatie over het gebruik van radioactieve stoffen

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof fluor-18. Deze stof heeft een halfwaardetijd van twee uur. Dit betekent dat iedere twee uur de helft van de nog aanwezige radioactiviteit verdwijnt. Na 24 uur is er vrijwel geen straling meer in het lichaam aanwezig. De dosis die u krijgt is zo laag mogelijk. Mensen die tijdens of na het onderzoek bij u in de buurt komen, lopen geen enkel risico.Let op: Meetapparatuur op (lucht)havens kunnen deze straling waarnemen. Mocht u binnen 24 uur na het onderzoek een reis met het vliegtuig of de boot hebben gepland, meld dit dan aan de MBB’er.Verhindering tijdig doorgeven

De hoeveelheid radioactieve stof wordt per persoon berekend en besteld. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip dat het wordt ingespoten. Het is dus belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Het is zeer kostbaar om een afspraak vlak van tevoren nog te wijzigen. Mocht het onderzoek om een bepaalde reden niet door kunnen gaan, geeft u dit dan minimaal 24 uur van te voren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.


Tot slot

Wat neemt u mee?

  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.


Vragen

Het is van belang dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust.
U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173.
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).